ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR
ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR
0 Yorum
22-09-2021

PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, PKK’de partinin anlamı ve nasıl olduğunu anlattı.

Önderlik “Kimse benden köleliğe özgürlük istemesin, köle Kürt’ün nesini seveceksiniz” dedi. Ona karşı “savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir, güzelleşen sevilir” ilkesini getirdi. Özgürleştiği, özgürlük mücadelesi verdiği ve kazandığı oranda Kürt’ün sevilecek değerleri olabilir. Bu önemli bir ilkeydi.

Bazıları devrimciliği köleye ağıt yakmak olarak algılıyorlar. Ezilene ve emekçiye yaklaşımları da öyledir. Oysa Önderlik onu reddetti. “Köle özgürleşmeden muhatap bile alınmamalı” dedi. Bu biçimde köleliği meşruiyet dışına itti. Ezilene methiye dizmedi. Fukaralık üzerinde özgürlük olmaz. Fukaranın sevilecek yanı, esas alınacak bir yanı olmaz. O sevilmeyi, sayılmayı ancak iradeli, özgür hale geldiği zaman kazanır. İdeoloji yaşam demektir. Nasıl yaşıyorsan düşüncen odur. Önderlik nasıl yaşıyorsa ideolojisi odur. Önderlik ideolojisi yaşam özellikleridir. O ideolojiye katılacaksan Önderliğin yaşam ilke ve ölçülerine katılacaksın. Benimseyeceksin ve öyle katılacaksın. Yapmıyorsan tam katılamamışsın demektir. Bu başta böyle değildi. Böyle bir parti yoktu, Önderlik gerçeği böyle değildi. Her birimiz bir biçimde katıldık, yer alık. Önderlik örgütledi, geliştirdi. Bambaşka olan insanları topladı. Giderek Önderlik ölçüleri parti olarak şekillendi. Önderlik adı da tanımı da etkinliği de örgütlülüğü de öyle gelişti. İşte o zaman kendimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştirenler partileşti ve yürüdüler.

PKK bir partidir ve PKK’de her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi yoktur. PKK kendine göre yoğurt yiyen bir yiğittir. Bir üslubu vardır, bu da Önderlik üslubudur. Kazandıran, başarı getiren üslup odur. Apocu militan olacaksan sen de öyle olacaksın. O öyle Apocu militan, ben böyle Apocu militan olurum, öteki de ötekine göre Apocu militan olsun denemez. Bir parti, kadrolarının ideolojik durumu, partinin yaşamını belirler. Bir kadro ayrı diğer kadro ayrı yaşıyorsa o bir parti olmaz, iki ayrı parti olur. On kişi ayrı ayrı yaşıyorlarsa orada on ayrı parti var demektir. Herkes istediği gibi olsun ama parti bir olsun. Öyle olmaz, parti bir yaşam bütünlüğüdür. Önderlik hareketi, Apocu militanlık o yaşam ilkelerine göre olmak demektir. O nedenle birisi komün yaşamını sürdürdü, birisi evine gider; birisi fedailik yapar, diğeri yaşamına bakar biçiminde olmaz. Öyle oldu mu her farklılık ayrı bir parti olur. Eğer biz Önderlik yaşam ilke ve ölçülerinden bir konuda bile farklıysak, birimiz ayrıysak ayrı bir partiyiz.

Önderlikte kölelik karşısındaki duruş, düşünce ve irade bağımsızlığı temel bir ilkedir. Sorumluluk, mücadelecilik, değişimcilik temel ilkelerdir. Önderliğe dair çok çeşitli özellikler sayılabilir, ilkeler ortaya koyabiliriz ama daha büyük ilkeler yaşam ölçülerinde ortaya çıkandır. Önderlik yaşam karşısında her zaman coşkuludur. Çoğumuza göre coşku, siyasetten, örgütten uzaklaştığımız, keyif çattığımız zaman olur. Önderlik de ise örgüt işlerini yaparken coşku vardır. Siyasi ideolojik mücadele ve örgüt çalışması yürütmekten zevk alan, heyecan duyan bir duruşu vardır. Yaşamı onunla bütünleştiriyor ve başka bir yaşam aramıyor. Devrimci mücadeleyi yaşam olarak ele alıyor. Çoğumuz devrime katılmışız, devrim olsun da ondan sonra yaşamaya gidelim, diyoruz. Neyi yaşayacağız, devrim dışılığı! Önderlikte böyle değildir. Önderlikte yaşam devrimci mücadeledir.

Düzen, disiplin, giyim kuşam, temizlik, sağlığına dikkat etmek, imkânları doğru kullanmak, her zaman amaca bağlılık, yoğunluk içinde olmak, 24 saatin bir saniyesinde bile ondan kopmamak. Önderlik, “bir saniye amaçtan koparsanız çizgiden kopmuşsunuz demektir. Çizgiden kopan partiden kopmuş demektir. O zaman oportünistsin” dedi. Günün belli saatlerinde siyaset yap belli saatlerinde kendini yaşa, bireyciliğini sürdür. Günün belli saatlerinde partili ol, belli saatlerinde partiden kop. Bu PKK’de olmaz. PKK dışındaki partilerin hepsi böyledir. Reel sosyalist partiler bu temeldeydi. Lenin’in parti ölçütü bu biçimdeydi.

Bu konuda Rusya’da parti üyeliği konusunda sosyalist hareket içerisinde büyük tartışmalar yaşandı. Tartışma hangi çerçevedeydi: Bir kanat “kendini partili sayan herkes üye olsun. Hiçbir ciddiyeti, resmiyeti olmasın. Bir kişi sokakta gezerken ‘ben filan partiliyim’ diyorsa öyle partili kabul edilsin” diyordu. Lenin bunu reddetti ve bunu aydın yaklaşımı, aydın disiplinsizliği, örgütsüzlüğü olarak ifade etti. Buna karşı olması gereken neydi? Kayıt yaptıracak, günün belli saatlerinde partiye çalışacak. Düzenli ve sistemli aidat verecek, günlük olarak da parti işi yapacak. Bu en ileri parti katılımı sayıldı. Buna da “çelik disiplinli parti” dediler. Lenin’in parti ilkesi bu kadardı. Bizim ilk tüzüğümüz de böyleydi.

Önderlik 1. Kongre’de, Lenin’in tartışmalarından hazırladığı tüzük metnini PKK’nin tüzüğü olarak esas almıştı ve üyelik tanımı da böyleydi. “Programı ve tüzüğü kabul eden, düzenli aylık aidat ödeyen, günün belli saatlerinde düzenli olarak partiye çalışan kişi parti üyesidir.” Aidat ödeyecek paramız yoktu, çünkü işimiz yoktu. Bir de daha o zamandan, daha grup döneminden adım adım oluşan PKK yaşamında günün belli saatlerinde partiye çalışma değil, 24 saat parti çalışmasına katılmak zorunlu oldu. Ancak bu temelde bir örgüt düzene kafa tutan, mücadele eden bir örgüt oluyordu. İlk başta böyle bir anlayış yoktu, diğerleri gibi PKK de belli saatlerde çalışan belli saatlerde kendi işine bakan örgüt olma anlayışıyla işe girdi. Ama Kürdistan’da işler öyle yürümedi. Sömürgeciliğe, soykırıma karşı mücadeleyi o ölçülerde yürütmek mümkün değildi. Öyle oldu mu istediği zaman tutuyor hapse koyuyordu. Öyle bir parti olsaydık adım bile atamazdık. Öyle olacaksın ki, hapse girmeyecektin. Hapse girmemek için de hapishaneye götüren yaşam ölçülerinden kopacaksın. Bu tam bir profesyonellik gerektiriyordu ve bizde profesyonellik 24 saat devrimcilik profesyonelliğine ulaştı. PKK kurulduğunda, kuruluş kongresindeki tanımı böyleydi, pratikte ise tam tersiydi.

PKK’lilik, parti yaşamı, fedai militan çizgi, 24 saat devrimcilik, komünal yaşam… Bunlar hep partileşme sürecinde ortaya çıktı. Özellikle de Ankara’daki ideolojik grup olmaktan Kürdistan’a taşınarak gençlik hareketi haline gelmede netleşti. Partileşme süreci o süreçti. Kürdistan’da örgüt olma kâğıt üzerinde değil çalışarak, mücadele ederek, propaganda düzeyinde bile olsa bir takım iddialarda bulunan, bazı şeylere müdahale eden, yeni bazı şeyler geliştiren bir topluluk haline gelme temelinde örgüt oluşturuyor ve ortama etkide bulunuyor, değiştiriyordu. İşte bu ilkeler, ölçüler de böyle bir süreçte oluştu. Dolayısıyla pratik reel sosyalizmin kadro ölçülerini aştı. Daha partileşme sürecinde, resmi parti olmadan PKK’deki kadro duruşu ve ölçüleri dünyada var olan partilerin geçer ölçülerini aştı. 24 saat particilik gerçeğini ortaya çıkardı. Fedai militan çizgiye soktu. Neden böyle oldu ve bu nasıl gelişti? İki şeyle bağlantılıdır. Öncelikle bu durum sömürgecilikle, kültürel soykırım rejiminin karakteriyle bağlantılıdır. Kürdistan’a dayatılan sistem öyle bir durumdaydı ki, ona ancak böyle bir devrimcilikle karşılık verilebilirdi. Bir de birçok örnek vardı. Eski direnişler vardı. Mesela tarikatlar, mezhepler temelinde gelişmiş direnişler sonuç almamıştı.

Yine bazı partilere dayalı direnişler vardı. Öyle bir parti ölçütüyle sömürgecilik saldırılarına karşı kesintisiz direniş yürütmek mümkün değildi. Düşman üzerine gelince KDP ülkeyi bırakıp kaçıyordu. Düşman gidince geri geliyordu. Bir direnişi ya da savaşı yoktu. Konjonktür ve koşullara göre hareket ediyordu. Koşullar bir yerde imkân veriyorsa yönetim oluyordu, imkân vermiyor da baskı ve saldırı geliyorsa bırakıp gidiyordu. Öyle bir mücadelecilikle de Kürdistan’da kalıcı bir gelişme yaratmak mümkün değildi. Biraz örgütlenip bir dönem gelişme yaratsa da düşman saldırınca ezip geçiyordu. Sıfıra sıfır elde var sıfır! Taş üstünde taş kalmıyordu. Yeniden bir şey yapınca sıfırdan başlaman gerekiyordu. Dolayısıyla mücadelenin birikimi, gelişmesi ve giderek zafer kazanan bir mücadele haline gelmesi o tarzda mümkün olmuyordu. Onları aşan bir yaşam ve mücadele tarzını Önder Apo geliştirdi. Önderlik tarzı, ilke ve ölçüleri, ideolojisi böyle oluştu. Öyle bir önder olmalısın, öyle bir parti kurmalısın ve öyle bir hareket gelişmeli ki, saldırılar karşısında ezilmemeli, yenilmemeli, geri çekilmemeli, sürekliliği sağlamalı ve kopukluğa imkân vermemeli. Dolayısıyla mücadelenin yarattığı değerleri biriktirerek zafere gitmeyi sağlamalı.

Önderliğin yaşam, hareket, çalışma, örgütlenme, yönetim tarzı da buna göre oluştu. Önderlik gereksiz yere hiçbir zaman ortalıkta çıkıp gezmezdi. Önderlik kişiliğinde keyfiyet, rastgelelik yoktur. 24 saatlik yaşam, onun bütün özellikleri, amacın gerçekleşmesine, başarısına bağlıdır. Kendisini amaç doğrultusunda başarıyla çalıştırmaya bağlıdır. Amacın başarısına hizmet etmek Önderlikte doğrunun ölçüsüdür. Amaca hizmet etmiyorsa zararlı ve yanlıştır. Amaç bağlılığı tutku düzeyindedir, aşk düzeyindedir. Öyle pamuk ipliğiyle bağlı değil, intiharvari bağlı da değildir. Kendini yok etmeyeceksin, sen kazanacaksın. Kazanmanın ve başarmanın hareket tarzı, yaşam tarzı, düzeni ve disiplini hep böyledir. Gezecekse de, dinlenecekse de, yiyecekse de, uyuyacaksa da, çalışacaksa da ona göredir. Her şeyini bu temelde yürütüyor ve amacın başarısına bağlıyor. Amaç ne gerektiriyorsa ve kendisinden ne istiyorsa onu yapıyor.

Önderlik partiyi, “özgürlük için fedai çizgisinde mücadele etmek isteyen yiğit insanların meydanı” olarak tanımladı. Partiden sadece mücadele etme sorumluluğu istenir, başka şey istenmez. PKK’nin yaşam ilkeleri ve ahlakı burada oluşuyor. Burada katmak, kazandırmak var, kaybetmek yoktur. Biriktirmek var, tüketmek yoktur. Başka partilerde farklıdır. Mesela KDP’ye memur olur, para alırsın. PKK’ye ise ancak değer katabilirsin. Yurtseveri isen belli bir değer katarsın, militanı isen yaşamını katarsın. Her şeyini katar, kazandırırsın. Bunlar parti yaşamımızın bazı temel özellikleridir.

PKK böyle bir parti haline geldi. Süreç bunu gerektirdi ve adım adım geldi böyle bir çizgiye oturdu. Maraton koşusu gibi bir mücadele içerisindeydi ve durmaya asla fırsat vermedi. Birdenbire görüldü ki, parti ilke ve ölçüleri buna göre oluşmuş, devrimci militan kadro ölçüleri buna göre oluşmuş. Böyle oldu, derken yanlış anlaşılmamalıdır. Hiç fark ettirmeden birisi sihir yaptı da böyle bir duruma gelindi ya da kısa sürede bu duruma gelindi sanılmamalıdır. Zorlu aşamalardan geçe geçe, çok sert bir ideolojik-örgütsel mücadeleyi, siyasi-askeri mücadeleyi yaşaya yaşaya bu hale geldi.

Son noktayı koyan neydi? Bir; zindan direnişçiliği, 12 Eylül faşizmine karşı nasıl mücadele edilebileceğini ortaya koydu. 12 Eylül faşizmi PKK’lileri idam edemedi. Öyle bir şey yaparsa devrimci mücadeleyi alevlendirmekten korktu. İtirafçılığı, her türlü baskı ve işkenceyi dayatarak devrimcilikten, amaç ve partiden koparmaya çalıştı. Ona karşı Mazlumların, Kemallerin, Hayrilerin, Ferhatların direnme çizgisi, fedai militan direniş çizgisi gelişti ve Önderlik “partiyi temsil etmek için yeterli bir direniştir” dedi. Esas direnme çizgisini, mücadele çizgisini zindan direnişçiliği belirledi. Zindan direniş mücadelesi bir temel atmış olsa da bunun dışarıda nasıl somutlaşacağı net değildi. İkinci olarak da, 15 Ağustos 1984 Gerilla Atılımı’ndan sonra gerillanın kesintisiz geliştirilmesi ve büyütülmesi süreci bu işe son noktayı koydu. Ya bu parti zindan direnişçiliği gibi fedai militan çizgide olur, o zaman gerilla büyür ve gelişir ya da fedai militan çizgiden uzaklaşır, reel sosyalist partilerdeki gibi belli zamanlarda partiye ve mücadeleye katılan, dolayısıyla düzen yaşamını bir biçimde yaşayan, devrim dışında ayrı bir yaşamı esas alan kadro olunur. O zaman da gerilla çöker, gerilla devam etmez ve yenilir.

3. Kongre aslında böyle bir çelişkinin en son odaklandığı ve çözüm bulduğu yerdi. Öyle bir noktada Önderlik bütün o eski ilişkileri, reel sosyalist ölçülerden gelen ama bir yerde düzen ölçülerine bulaşmış konumda tutan bütün yaşam ilke ve ölçülerini çözdü. O bağları kopardı, dağıttı. Bu sonuç gerillanın devamını ve büyümesini getirdi. Gerillayı zindan direnişinin fedai çizgisine oturttu. Öyle olabilmesi için düzenden tümden kopmak gerekti. Düzenin ilkelerinden, ölçülerinden, memurvari yaklaşımdan, aile düzeninden tümden kopmayı gerektirdi. Gerilla yürümese özgürlük devrimi gelişmeyecek, amaç başarılmayacaktı. Önderlikteki amaç bağlılığı işte bütün bu ilişkileri sorgulamaya, bunların devletle, düzenle, iktidarla bağlarını tarihsel olarak gelişim sürecini sorgulamaya götürdü ve düzenden kopuşu çok daha köklü bir çizgiye oturttu. Özgürlük çizgisini ve kadın özgürlük çizgisini bu temelde geliştirdi. Bunlar pratik mücadele içerisinde adım adım böyle bir kadro duruşunun ve parti yaşamının ilke ve ölçülerinin önemli gelişim süreçleri oldu.”

Duran Kalkan/PKK Online

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR