ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU
ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU
0 Yorum
19-08-2021

Kapitalist Modernite ile bölgesel güçlerin PKK’yi salt bir silahlı örgüt olarak görmeleri en büyük handikaptır. Halbuki PKK Hareketi bölgesel güç olmakla beraber, bölge politikasına çok güçlü şekilde etki eden ve zaman zaman dünya gündemini belirleyen siyasal, askeri, toplumsal ve kültürel harekettir. Devrimin öncü gücü, toplumsal hareketin lokomotifi olan PKK Hareketi, milyonları bulan tabanı ile muazzam bir halk hareketidir. PKK Hareketi, güç-denge savaşınımının, küresel ve bölgesel siyasetin ve ilişki-çelişki diyalektiğinin merkezinde olan, belirleyici rol ve misyon sahibidir. Dolayısıyla PKK Hareketini salt silahlı bir örgüt olarak görmek politik körlükten başka birşey değildir. Kapitalist Modernite ile bölgesel işbirlikçi güçlerin tüm kirli politikalarına, her türlü hilelerine ve en vahşi saldırılarına karşın PKK Hareketinin ayakta kalmayı başarması dahi kuşkusuz başarının zirveleşmiş halidir. Küresel-bölgesel güçlerin aşamadıkları PKK gerçekliği destansı bir şekilde ve emin adımlarla, en iradeli ve görkemli bir şekilde yoluna devam ediyor! 

Süreci daha doğru anlayabilmek için biraz geriye gidecek olursak reel Sosyalizmin çöküşü, Sovyetlerin dağılması süreci (1991), ABD'nin tüm dünyada Kapitalizmin Jandarması misyonu yüklenmesine neden olurken, dünya artık Yeni Dünya Düzeni (YDD) ile tek kutup üzerinden şekil alacaktı. YDD'nin öncüsü elbetteki ABD olacaktı. 1991 körfez savaşı ile beraber Ortadoğu’da yerleşik pozisyona geçen ABD yer yer hamilik, yer yer vasi, bazende vekil olarak görev yapmaya başladı. Diyebiliriz ki bu süreç ABD'nin Ortadoğu’ya yerleşmesinin tarihidir. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’nın bölgedeki varlıkları zaten çok uzun yıllara dayanmaktaydı. Keza İsrail zaten dünya sermayesinin sahibi olarak bölge devletiydi ve tabiki birde Rusya faktörü vardı sahada!

Önder Öcalan'ın liderliğinde 27 Kasım 1978'de kurulan PKK Hareketi, 15 Ağustos Atılımı ile silahlı mücadeleyi kesintisiz olarak başlatmış, 1990'larda devasa bir halk hareketi haline dönüşmüştü. PKK, Marksist-Lenininst bir hareket olmakla beraber Önder Öcalan gibi bilimsel, felsefefik, zamanın ruhunu bükebilen, sürekli olarak yeni yol ve yöntemler için büyük düşünen, bilgeliği ile yeni bir yaşamın inşası için çabalayan ve muazzam bir kuramcı lidere sahipti. İşte bu durum PKK'yi bugüne taşıyan ve bölgede güç yapan en temel etkendi. Bu liderliğin dışında, esas olarak bir hakikat arayışıydı ve dünya devrimler tarihinde ender rastlanan bir durumdu. Kürt halkının diriliş Manifestosu Ortadoğu haklarına da umut olurken, şimdi ise dünya haklarının kurtuluş reçetesi olmaktadır!

Önder Öcalan reel Sosyalizmin çöküşü ile beraber bunu muazzam bir şekilde çözümleyen, tahlil eden ve YDD sistemini en doğru şekilde kavrayan, çözümleyen ve geleceği bunun üzerinden inşa eden Önder'dir. O süreçte FARC, ETA, IRA, NKP, Tamil vs gibi dünyanın farklı kıtalarında mücadele eden hareketler ile Türkiye Devrimci Hareketinin de (TDH) hatırı sayılır şekilde güçlü oldukları dönemlerdi fakat bugüne geldiğimizde malesef o güçten eser kalmamış durumda. Bunun en belirgin iki sebebinin ilki; süreci doğru okuyamama ve tahlil edememe, ikincisi ise Önderlik krizidir. Kürt Özgürlük Hareketi'nin başarısının en önemli ve temel nedeni Önderliğin kurumsallaşması, yani kurumsal Önderliktir. Kürt Özgürlük Hareketi mücadele tarihinin hiçbir döneminde Önderlik krizi yaşamadı ve bu PKK Hareketini güçlü kılan temel etkendir! 

Önder Öcalan liderliğindeki PKK Hareketinin bugüne gelmesi ve güç olmasının en temel sebebi, Küresel-bölgesel sistemi, yapıyı ve konjonktürel gerçekliği doğru okumak ve inşa sürecini bilimsel bir şekilde doğru temel üzerine kurmaktı. İlişki-çelişki diyalektiğini hatasız okuma, güç-denge savaşımını doğru orantıda hesaplamak, Kürdistan ve Ortadoğu'mun sosyo-politik, sosyo-kültürel ve inançsal gerçekliğine de kuramsal yaklaşmak, Önder Öcalan doktrinini ortaya çıkarmıştır. Tamda bu sebepten dolayı çöken reel Sosyalizm sonrası Önder Öcalan'ın kuramları ve PKK Hareketinin inşacılığı, konjonktürel gerçeklik içerisinde reel Sosyalizmin eleştirisi ile beraber Sosyalizmin revize edilmesi ile adım adım Demokratik Konfederalizm kuramı doğmuştur! Önder Öcalan'ın yeni yaşam toplumsal formülasyonu tüm engellere rağmen dünyada yankı uyandırıp karşılık bulurken, Demokratik Rojava Devrimi ve işleyen inşa süreci ile de yeni yaşam modeli ete kemiğe bürünmüş, bu pratik Rojava'yı dünya devrimlerinin çekim merkezi haline getirmiştir. Devrimin öncüleri ve Demokratik, Komünal toplumcu, kadın özgürlükçü, ekolojist yaşam paradigmasının inşacıları tanrıçaların görkemli mücadeleleri ve emekleri, özü itibariyle bu devrimi ve paradigmayı kadın kuruluş ideolojisi haline getirmiştir. Önderliksel Paradigma tam bu noktada daha büyük bir anlam ifade etmektedir! 

Önder Öcalan Kapitalist Modernite'ye karşı Demokratik Modernite kuramı ile muazzam bir konumlanmayı yaratmıştır. Demokratik Ulus Paradigması ile ahlaki-politik toplumsallığın inşası, yeni toplumsal formülasyon olarak ezilen, sömürülen ve ötekileştirilien halklara, topumlara, çevrelere, yapılara öncülük etmektedir. Özelikle de devletsiz ve statüsüz toplumların nefes alacağı ve yaşam bulacağı, Kapitalist Modernitenin vahşi saldırılarına karşı dayandığı öz yeterlilik ve öz savunma hakikatini bilince çıkaran, temellendiren ve geliştiren, devrimsel süreç içinde aynı zamanda toplumsal yaşamı inşa eden Apocu devrim rüzgarı elbette Kapitalist Modernite ile bölgesel işbirlikçi güçlerin hedefi olmaktadır. Kürt düşmanlığı, katliamları ve soykırımları noktasında tarihsel düşman olan Türk çete devleti de tüm gücüyle Apocu devrim hareketine en vahşi şekilde NATO ve küresel-bölgesel tüm güçlerin desteği ile saldırmaktadır. Kapitalist Modernitenin bekçilik, tetikçilik görevi gören ulus-devlet formu, PKK’nin destansı direnişi karşısında çözülmüş olup, yenilgi ve hezimet yaşadığı su götürmez bir hakikattir. Psikolojik, ekonomik, siyaseten ve ahlaken çökmüş olan sömürgeci faşizm girdiği çaresizlik girdabından çıkamadığı gibi, sivil insanları dahi katledebiliyor. Halkların ortak, eşit ve özgür yaşam umudunun ve onun Önderliği Önder Öcalan'ın, uluslarası konsept ile mutlak tecrit ve izolasyona tabi tutulması da bunun tartışmasız nedenidir. Tamda bu temelde Önder Öcalan'ın koşulsuz özgürlüğü Kürdlstan ve Ortadoğu haklarının mutlak özgürlüğü demektir! 

Kapitalizmin kriz halinin yansıması elbette Ortadoğu merkezli kaos politikasıdır. Kaosun derinleştirilmesi ise kapitalizmin kriz halinin uzaması anlamını taşır. Buda daha çok savaş, daha çok zulüm, daha çok kan demektir. Kuzey Afrika'da başlayan Suriye'de merkezlişen kaosun yeni adresi Taliban marifetiyle Afganistan'dır. ABD ve küresel güçlerin işgal gerekçesi eski 'düşman' Taliban bugün yeni müttefik oldu bile. İdlib'de kurulan cihadist devletçiğin sınırları, Efrîn işgali sonrası 2019 yılında BM kürsüsünden gösterilen 'tampon bölge' haritası ile Rojava'nın neredeyse tamamı ve Medya Savunma Alanlarını da işgal ederek Urmiye'ye kadar genişleterek, idlib merkezli Ortadoğu'nun cihadist devletçiğini büyütmekti esas amaç. Fakat buda tıpkı BOP projesi gibi Apocu devrimci harekete takıldı. Beklenmedik bir şekilde Suriye iç savaşı ile beraber Rojava'da şaha kalkan Apocu devrimci mücadele ile BOP planını büyük oranda çöpe atan Apocu devrimci hareket, o günden itibaren uluslarası cihadist terörizme karşı zafer kazanarak dünyayı kendine hayran bıraktı!

Son kertede Kapitalist Modernite ile bölgesel işbirlikçi güçlerinin Ortadoğu'yu 'yeniden dizayn' projesi Önderlik Paradigmasına ve PKK Hareketine takıldı ve tek adım ilerleme sağlanamıyor. Kürdistan ve Ortadoğu’nun makûs talihi Önder Öcalan'ın doktrini ve Apocu devrimci hareketin muazzam direnişi ve mücadelesi ile değişerek ,dönüşerek en çetin savaş süreci ile beraber zafere doğru emin adımlarla gitmektedir. Uluslarası bir proje olan "PKK'nin tasviyesi" konsepti KDP ve TC çeteciliği eliyle yapılırken, Demokratik Modernite Gerillasının destansı direnişi her iki çetecilik faaliyetini Heftanîn, Garê, Avaşîn, Zap ve Metina'nın sarp kayalarına çarparak dumura uğratmıştır. En kirli yöntemler ve devasa teknikler dahi Demokratik Modernite Gerillasının KDP ve TC çeteciliğine hezimet üstüne hezimet yaşatmalarına engel olmamıştır, olmayacakta! 

Kılıçtan keskin kıldan ince bir köprüden geçsekde çelikten yoğrulmuş irade, mutlak inanç, sarsılmaz cesaret ve Apocu fedai ruh kazandığı bu savaşı son kertede zafer ile taçlandıracaktır. Yaşanılan süreç bu uzun yürüyüşün son maratonudur. Ez cümle 3. yol aydınlıktır, yaşanılabilir gelecektir, umuttur ve sistem karşıtı tüm toplumların, güçlerin, yapıların bu temelde ortaklaşması gerekir. Kürdistan Özgürlük Gerillasının destansı direnişi sahiplenmeli, bu cesur yiğitlere, kahramanlara çeper olunmalı!

ŞOREŞ MUNZUR 

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR