DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)
DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)
0 Yorum
26-09-2021

Kültürel Yozlaşma İçimizde Yaşayamaz;

Yaşadığımız sorunları PKK’nin devrimci ölçülerini kıstas alarak değerlendirmeliyiz. Kadronun kabul-ret ölçüleri bizde netleşmiş hususlar oldukları için, kendi duruş ve katılımlarımızı daha somut ele alabiliriz. Önderlik, PKK kadro ölçüleri için Kemal Pir ve Beritan yoldaşları örnek verdi. Kemal Pir, PKK’lilik için “ruhsal birlik” tanımlaması yapmıştı. Beritan arkadaş gericiliğin her biçimine ve ihanete karşı direnişin sembolüdür. Ama bizim duruşlarımız niyetimizin de ötesinde birçok konuda bunun tersini ifade ediyor. Örneğin Kemal Pir arkadaşın olduğu her yerde heyecan, coşku, cesaret ve boş durmamanın esas olduğu sürekli vurgulanır. Yine Kemal arkadaşın bir özelliği de partide hiç resmi görev almamış olmasına rağmen, en üst düzeyde görev almış bir kadro gibi pratikte öncülük yapmasıdır. Eski arkadaşların böylesine güçlü olmaları, onların esas aldığı kültür ve ahlaktan ileri gelir. Bu, PKK devrimcililiğinin ilkesidir. Eski arkadaşların gittikleri her yerde karşısındakini etkilememeleri düşünülemezdi. Davranışları ve üsluplarından tutalım oturup kalkışlarına kadar kişiliklerinde bir farklılık olduğu için, toplum bunda değişik bir kültür olduğunu fark edip bağlanıyordu. Halkta inanç gelişiyordu. Bizim durumumuz PKK’nin bu temel ilkeleriyle mukayese edildiğinde, birçok parti karşıtlığını içerdiği rahatlıkla görülecektir. Bizde PKK’de değer yaratmadan çok, PKK’den hırsızlama gelişmiştir. Dersimizle bağlantılı olarak buna ahlaksızlık dememiz zorumuza gitmemelidir. Yanı başımızda örgütün en temel değerleri ayaklar altına alınıyor, bunun karşısında sesimiz bile çıkmıyor. Toplum nezdinde PKK ilkeleri gerillayı kutsallaştırmıştır. Ama bu yaklaşımlarımız gerillayı zorladığı halde biz hiç rahatsızlık duymuyoruz. Tüm bu toplumsal geriliklerimize rağmen, yine de kendimizi mükemmel görüyoruz. Çünkü sistemin özelliklerini PKK’nin kültüründen daha iyi görüyoruz.

Fakat dilimiz başkasöylüyor, kendi kendimizi kandırıyoruz. PKK sözünün eri bir olanların hareketidir. Buna karşılık bizim bugün söylediğimiz yarın söyleyeceğimize uymuyor. Kemal Pir arkadaş yeni arkadaşları eğitiyor, uyku zamanında da gidip kapının ağzında uyuyor. En güzel yeri arkadaşlarına veriyor. Hayri arkadaş ölüm orucunda “Mezar taşıma halkıma borçlu yazın demiştir. PKK’nin ahlakı budur. Biz bir adım attığımızda, karşılığında partiden hak talep ediyoruz. Şimdi kurumlarımızda çalışan kadro ve yurtseverlerimizin hemen hepsi maaşlıdır. PKK’nin kültür ve ahlakıyla aramızda böyle bir uçurum vardır. Yine hareketimizi diğer örgütlerden farklı kılan başka bir özelliği de, daha ilk çıkışından günümüze kadar kendi içinde yaşattığı ilişki tarzıdır. Biz buna yoldaşlık ilişkisi diyoruz. Örneğin PKK, kadın-erkek ilişkisinde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir özgünlüğü pratikleştirmektedir. Bu ilişkinin temelinde çok derin bir ideolojik çizgi yatmaktadır. Toplumsal ahlakı en fazla geliştireceğimiz nokta budur. Bunun için parti yaşam ölçülerinde yaşanan aşınmaların merkezine bunu koymalıyız. Arkadaşların dikkatini çekmiş mi, bilmiyorum; uluslararası komplonun içimizdeki uzantıları olan Ferhat-Botan ihanetçiliği, işe kadın-erkek ilişkilerini bozarak başladı. İçimizde cins mücadelesinin son yıllarda zayıf olmasının bununla bağlantısını bilelim. Son bir iki yıllık mücadele gerilla alanlarında kadın özgürlük mücadelesinde belli bir düzey ortaya çıkardı. Cins mücadelesini biraz geliştirdi. Fakat gerilla alanlarının dışındaki çalışma sahalarında durumumuz fazla iyi değildir. Birçok kadromuzun bu noktada düştüğünü belirtmek gerekir. Son yıllarda içimizde gelişen bir anlayış da “Olumsuzluk varsa bana ne, sana ne? Sen mi dünyayı kurtaracaksın?” diyen anlayıştır. “Yine zevkler ve renkler tartışılmaz, bana karışamazsınız” denilmektedir. Bu felsefe Amerikan yaşam felsefesidir. PKK’de her şey tartışılır. Eğer sen bu hareketin militanı isen, o zaman her şeyin tartışılır. PKK’de düşman kültürü kendisi için özgürlük isteyemez. Toplumu bitiren kültürel yozlaşma içimizde yaşayamaz.

Düşman özelliklerine karşı savaşmayan, düşman kültürüne tepkisi olmayan, ondan nefret etmeyen düşmanın nesine karşı öfke duyarak mücadele edecektir? Şimdi birçok kadromuzda mücadele değil, kendini yaşatma vardır. Kendini partiye pazarlayanlar da vardır. PKK’lilerin bir özelliği de öz ile biçim arasında yaşadıkları uyumdur. Ama içimizde bu konuda bir terslik gelişmiştir. İdeolojik zayıflık insanın biçime yönelmesine yol açıyor. “Benim özüm başka, biçimim başka” demek, felsefi olarak yalan söylemektir. Kısacası birçok eksikliğimizin olduğunu ve partiyi zorladığını belirtebilirim. Bunları aşmak için doğru yol ve yöntemi kullanmamız gerekir. Cuma arkadaş, “Bir militan bir pirinç tanesinde şehit kanı görmüyorsa o militan değildir” diyordu. Bunun olabilmesi için de vicdan devriminin olması gerekiyor. Her bireyin bu devrimin, bu ortamın hangi bedellerle yaratıldığını ve nasıl oluştuğunu iyi görebilmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadığı taktirde ahlaklı ve kültürlü bir insan olunmaz, Apocu olunmaz. Devrimci kültür ve ahlak üzerine her arkadaş saatlerce görüş dile getirebilir. Ama bu konuda önemli olan pratiktir. Özellikle ahlak tümüyle pratik bir olgudur. Yani ahlak, konuşmadan önce yaşamaktır. Ahlak konuşmaz, yaşar. PKK’de kültür ve ahlak, olağanüstü koşullarda tereddütsüz mücadele etme kararlılığını göstermedir. PKK’de gücün kaynaklarından biri de yoldaşlık ilişkisidir. Yoldaşlık ilişkisi, birbirine güven ilişkisidir. “Zorlukta önce ben, rahatlıkta önce yoldaşım” demek, PKK yoldaşlığının bir gereğidir. Fakat 2000’den sonra yaşanan durumlar bencilliği ve kendini esas almayı geliştirdiği için yoldaşlık ilişkilerimizin zedelendiğini, her birimizin az ya da çok bunu yaşadığını bilmeliyiz. Bu aşınmayı gidermek için kendimizi ele alarak bir düzeltmeyi yaşamamız kadroluğumuzun olmazsa olmaz koşuludur. Kültür ve ahlak dersinin kapsamına göre çok kısa bir zaman diliminde bu önemli konuları tartışmaya çalıştık.

Diğer derslerde de bu derse bağlı konular tartışılacaktır. Fakat derste tartışmaya çalıştığımız hususların önemli bir bölümü günlük yaşamda hepimizin karşısında sorumlu olduğumuz olgulardır. Belirttiğimiz gibi kültür ve ahlak, yaşam pratiğinin kendisidir. Dolayısıyla ders bitmiyor. İnsanız, zaaflarımız olabilir. Askeri ve siyasi mücadele içindeyiz. Şehit de düşebiliriz. Ama önemli olan yaşadığımız zaman diliminde dürüst, özverili, devrimci kültür ve ahlakla büyük bir çaba verme rotasında yürümektir. Geçmişin yoldaşlığını aramak iyidir. Fakat o yoldaşlığı yaşamak, onun kanunları ile pratiğe yönelmek de ertelenemez görevimizdir. Kürdistan’da topluma dayatılmış baskı, katliam ve asimilasyon sonucunda ortaya çıkan realite, kanıtlandığı gibi ancak Önderlik tarzı ve PKK mücadele gerçekliği ile ortadan kalkar. Önder APO, “Varsa başka bir yöntem, söyleyin, onu yapalım” dedi. Kuşkusuz bunu öylesine durduk yere söylemedi. “Varsa bir yol ve yöntem, daha iyisini biliyorsanız, başarı getireceğine inanıyorsanız tartışalım, onu pratikleştirelim” demiştir. Bir kere bizim bu konuda ikna olmamız gerekir. İnanç ve ahlak ilişkisini dile getirdik. Ahlaki olmak, PKK kadrosu olmamızın bir kimlik özelliğidir. Çokça belirtildiği gibi, bu iş bir ayağı sistemde bir ayağı devrimde olmakla olmaz. Hareketimizin tarihsel çıkış yapmasına yol açan büyük şehit arkadaşlarımız vardır. Bu yoldaşlarımızın sözlerinden sloganlaştırdığımız sözleri vardır. Hayri kendisini açlığa yatırıp parça parça ölüme götürüyor; vasiyetinde “Mezarıma borçlu yazın” diyor. Zilan kendini bomba ile paramparça ediyor; “Keşke canımdan başka verecek şeyim olsaydı” diyor. İşte vicdan ve ahlak bu gerçekleri hissetmek, yaşamak, bunları esas almaktır. Vicdanı ve ahlakı olmayan, bu insan abidesi kişilikleri öylesine değerlendirip geçer. PKK’li bunların bir yaşama bakış açısının sonunda söylenmiş sözler olduğunu, bunların o insanları var eden kültürleri olduğunu, bu gerçekliğin bir Önderlik gerçekliği olduğunu anlar. Buna ölümüne bağlı kalır.

Bu vicdan ve ahlak, bu kişilik 2005’te Viyan oldu ve ışık saçtı. Birkaç ay önce Erdal Andok oldu, düşmanın beyninde patladı. Bu örnekler Kürdistan dağlarında her gün yaşanıyor. Bu, PKK’deki Önderlik gerçeğinin kendini özü ile ifade etmesi, yaşamda pratikleştirmesidir. Demek ki içimizde kapitalist sistemden kaynaklı olumsuzlukları yaşayan ve dayatanlar olsa da, PKK’nin tarzını esas alarak böyle büyük yol göstericiler de vardır ve hep olacaklardır. Unutmayalım ki, gerçek olan da bu büyük insanlarımızdır. İşte PKK’nin bir de böyle bir yanı bulunmaktadır. İmha ve inkâr tümüyle kırılamadığı için, bu gerçeklik şiddete karşı yaşam savaşı veriyor. Demokratik bir ortamda bu felsefeye sahip insanlar cenneti yaratacaklardır, amacımız da budur. Şimdi bu noktada ne kadar ikna olmuşuz, öncelikle bunu bilmemiz gerekir. Bizim şimdilik temel sorunumuz budur. Önderlik gerçeği karşısında kendisini gerçeğe kapatan kör gözler halen vardır. “O eskidendi, eskiden imkân olmadığı için öyleydi, bu yüzden şimdi böyle olmaz” demek kör olmaktır. Peki, nasıl oluyor da yirmi bin yıl öncesinin neolitiğini tartışıyorsun da, üç beş ay öncesinin Erdal Andok’unu şu anda tartışamıyorsun? Nasıl oluyor bu? Bir iki yıl öncesinin Viyan’ını nasıl tartışamıyorsun? Bu olmaz. Burada bir yalan, bir ikiyüzlülük gizlidir. Bu şu demektir: Bir ay önce, iki yıl önce yaşananlar gerçek olduğu için gerçek kabul edilmiyor. Neolitikten bahsederken de aslında bir hayalden bahsediyor. Onu yaşamıyor, çünkü onun bir hayal olduğunu düşünüyor. Ama Viyan ve Zilan bir gerçektir, somuttur. Arkadaşlar 12 Eylül’den, kapitalizmden bahsettiler. Şimdi toplumda şöyle bir realite vardır: İnsanların zihniyetinde, kültüründe hâkim olan tarz bireyciliktir. Bu, Avrupa ve Amerika merkezlidir, maalesef bir şekilde bütün insanlara hükmetmiştir. Bu bireycilik temelinde herkes her şeyi kendi süzgecinden geçiriyor, böyle yaptıktan sonra anlam veriyor. Şimdi PKK bir gerçektir, bunun karşısında bir şeyleri tekrar tekrar kendi süzgecinden geçirmenin bir anlamı yoktur.

Böyle olunca biraz PKK’nin durumu ortaya çıkıyor. Ama PKK böyle değildir. Şimdi komünal yaşamdan bahsediyoruz. Komünalizm, Hayri arkadaşın sloganında dile gelen şeydir. Hayri her şeyini veriyor, yine de yetmedi diyor. Hayri arkadaşın ana tanrıçanın öz oğlu olduğunu görmeyeceksin, sonra da tanrıçadan bahsedeceksin! Bunlar bizim kendi özümüze ne kadar yabancılaştığımızı ortaya koyan örneklerdir. Bir şey geri özelliklerimize uyuyorsa, onu PKK’nin yerine koyuyoruz. PKK özgürlükçü, komünal bir harekettir. Çoğu zaman söylediklerimizle yaptıklarımız arasında çelişki çıkıyor. Dilimiz bir şey söylüyor, yaşamımızda başka bir şey ortaya çıkıyor. Hem kendimizle bu biçimde çelişiyoruz, hem karşımızdaki yoldaşımızla bu temelde bir çelişmeyi yaşıyoruz, hem de militan adayları olduğumuz için militan gerçeklikle bir çelişmeyi yaşıyoruz. Toplumsal yasada bunun adı ahlaksızlıktır. Siyasal sistemde de bunun adı devletçiliktir. Devletçi sistemde toplum bir sürü olarak görüldüğü için, topluma bir şey söylenir, bir şekilde kandırılır, kendisi de başka türlü yaşar. İşte kültür tartışması yaptık, yozlaştıran kültürden bahsettik. Halka “Bu kültür seni yozlaştırıyor” de, ama kendin de gün boyu Türk dizilerini izle! İşte iktidar böyle yaratılıyor. İşin ilginç tarafı, en çok da demokrasi ve eşitlikten söz ettiğimiz, yani iktidar dışı olduğumuzu düşündüğümüz dönemlerde bunlar ortaya çıkıyor. İktidarcılık adı altında yönetimi kabul etmediğimiz, bireysel irade adı altında sorumluluklardan kaçtığımız, itiraz ettiğimiz süreçlerde bunlar ortaya çıkmıştır. Oysa biz kültürde bireyin hiçbir şeyinin olmadığını belirtmiştik. Bireyin iradesi, toplum içerisindeki etkinliği kadardır. Önder APO en son bir birey tanımlaması getirdi: “Benim nazarımda birey tek bir insan değildir, birey grupla kendisini ifade edebilir” dedi. Teorik olarak da tek bir insan yoktur. Bizim irademiz PKK’dir. O zaman burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? PKK ile ittifak yaptığımız için, PKK’den yediğimiz için, PKK’nin güçlenmesini kendi gücümüz olarak görmüyoruz.

Oysa PKK biziz. Bu gerçeğe rağmen, çıkarımıza uygun geldiği için bireyci davranıyoruz. Bu bireycilik yaşamımızda kendini dayatıyor. Eskiden bir eyleme gidildiğinde yaralanan bir arkadaşı kurtarmak için on arkadaş canını veriyordu. Buna karşılık şimdi biri daha iyi yaşamak için on yoldaşına yalan söylüyor. Bizim hayata ve insana farklı bir bakış açımız vardır. Biri zorlanarak bir şey, bir değer getirirken, sen de har vurup harman savunuyorsan, o insana küfretmiş oluyorsun. Biri kutup soğuğunu andıran bir havada ve düşman karakollarının arasında gidip bazı değerler elde edecek, sen de üzerine kurulup bilmem ne yapacaksın! Bu o insana küfürdür. Bu, yaşama bakış açısıyla ile ilgili bir şeydir, komünal olup olmamayla ilişkilidir. İşte 2000’lerden sonra baktık ki, bir çözülme ortaya çıktı, yüzlerce insan içimizden kopup gitti. En kutsal değerlerimiz neredeyse ayaklar altına alınacaktı. Bu içimizde bize ait olmayan şeylere yol açtı. Kendimden hareketle bunu söylüyorum. Ben de PKK’ye katılırken şu anda yaşadığım ve aşmak istediğim kimi duyguları yaşamak için gelmedim. Güçsüz bir kişilik olduğum için ortamda, görevde, sorumlulukta bir sürü kaygı yaşıyorum. Ama militan gerçeklikte bu yoktur. Elinde kullanacağı tek canı olan bir insan koskoca 12 Eylül faşizmine karşı direnmiş; ama ben hala kalkıp güçsüzlüğümden dolayı kaygılarımdan bahsediyorum. PKK’de bu olmaz. Hemen gelir gelmez mükemmel olalım demiyoruz; zaten Önderlik de böyle demiyor. Bizde trajik olan, insanların zoruna giden, bunların örgüt içerisinde örgütün dilini kullanarak kendilerni örgütlemeleri, yani kendilerini PKK’nin yerine koymalarıdır. Bu noktada PKK’nin diyalektiğini iyi anlamamız gerekiyor ki anlam verebilelim. Ama eğer sapma gerçeğin yerine geçerse, o zaman iş farklı olur. En somut örnek şudur: Tüm bunlara karşı içimizde niye eleştiri yapılamıyor? Diğer okulda bir arkadaşı eleştirmişlerdi, gün boyu derse gelmedi. PKK’lilik bu mudur?

PKK’nin temel ilkesi şudur:

Birbirimiz için canımızı veririz, geriliklere karşı mücadelede de gerekirse birbirimizin gözünü oyarız. PKK militanı hayallerinde bile arkadaşına açık olmayı gerektirir. Bizim bütün insanlığın özgürlüğü Kürtlerin kurtuluşu için özgürlük yolunda Önderlikle yeniden daha güçlü inançla buluşmaktan başka yolumuz yoktur. Eksiklikleri gidermek için de mücadele gerekiyor, mücadele için de militan gerekiyor. Ama bu belirttiğimiz ağır aksak militanlıkla mücadele olmaz. Bu yola girilmişse, kendimizi güçlü bir donanıma kavuşturmamız gerekiyor ki yürüyüş devam etsin, kendisini yaratsın. PKK bitirilmiş ya da bitirilmek istenen insanlığı arayan bir harekettir. Önderlik bunu böyle tanımlıyor. Dolayısıyla böyle bir hareketin kendisi en güzel sanattır. Sanatı başka yerde aramaya gerek yoktur. Önderliğin kendi tanımlaması var: PKK bitmemiş bir roman, bir şiir ve güzel bir türküdür diyor. O zaman sen başkalarının türküsünü ne diye dinleyeceksin? Sen zaten türkünün içindesin. Sanat, hayatı yaratmak değil midir? Şimdi hayat PKK saflarında yaratılıyor. Şundan bundan etkilenme deniliyor. Ama toplumun modeli sensin, toplum sana bakarak senden biçim alıyor. Senin başkalarına öykünmenin ne anlamı var? Bu, senin zayıflığındır. Bu zayıflık sende olduğu müddetçe sistem gelip seni bulacaktır. Ama PKK insanda tüm yenilgi kapılarını kapatma hareketidir. PKK bir kültür ve kimlik yaratma hareketidir. PKK büyük vicdan ve özgür ahlak partisidir. PKK bu ilkelerle insanın kendisini anbean Önderlik ve şehitler gerçeği karşısında sorgulama ve yenileme, halkına olan borcunu ödemenin adıdır.

CİHAN EREN 10.BÖLÜM

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR