BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)
BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)
0 Yorum
05-09-2021

Sömürge toplumlar tecrite alnmış toplumlardır. Tecrit edilmelerinin bir çok boyutu bulunur. Fakat en önemli sebeplerinden bir tanesi, onların  direnç kaynaklarını ortadan kaldırıp iç bütünlüklerini bozguna uğratmaktır. Tecrit edilen her nesne  içine akmaya başlar. Bu, bir fizik kuralıdır. İçine  akan her nesne,  ÇÜRÜR... Bu nedenle; Sömürge toplum, çürütülmeye alınmış bir toplumdur. Çürümenin ve çürütülmenin somutluk sahası ise, bireyin kendisidir. Bunun en çarpıcı bir biçimde gerçekleştiği yerlerden biri ise, Kürdistan'dır.  Kürdistan'daki sömurgeciliğin en başarılı oldugu nokta, iç-içe geçirilmiş halkalar gibi, katmanlı bir tecriti hayata geçirebilmiş olmasıdır. Tecrit, Kürdistan'da herşeyi ve herkesi, adeta Matruşki bir yalnızlığa  mahkum etmiştir. İkinci halka ise içerde ontolojik bir laneti örgütlemesidir.  Lanet, hem  siyaset hem de dini inançlar ve söylemlerle beslenir.  Kürtlerin kökünü şeytan ile bir cin’in ilişkisine dayandıran mantık bu sömürge zihniyetidir. Bu lanetten kurtulmak için gösterilen kapı ise,  inkar kapısıdır. Sömürge kişi kendini ve kökünü inkar ettikçe kurtulacağına inandırılmaya çalışılır.  Oysa bu, çıkışı olmayan bir labirenttir. Herşeyi dibine çeken bir girdap….         

Sömürge insan gerçekliği hakkında çok şey yazılıp çizilmiştir. Bu konuda Frantz Fanon'u en başta belirtmek gerekir. “Yeryüzünün  lanetlileri” adlı  kitabı mutlaka okunması gereken bir baş yapıttır. Albert Camus, sömürge insan kişiliğini bir giotinciye benzetir ve der ki; “giotine sunacak kafa bulamadığı zaman, kendi kelesini sunar.” Kürdistan'daki sömürge kişilk üzerine ise Başkan APO'nun “Kürdistan'da Kişilik Sorunu, Devrimci Militanın Özellikleri ve Parti Yaşamı” isimli kitabı olağanüstü bir kaynak ve yol göstericidir. Hatta Kürdistan Özgürlük Hareketinin spesifik doğuşuna sebebiyet sağlayan en önemli çalışmadır. Başkan APO; Kürdistan'daki gerilla mücadelesinin oturtulmasında bu çalısmanın belirleyici olduğunu belirtmiştir. Kişilik çözmlemelerinin bir yöntem olarak, devrimci mücadelenin bir parçası haline gelmesi, dünyada bir ilktir ve bu çalışma ile mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle mutlaka derinlemesine okunmalı ve incelenmelidir. Bu yazının konusu, sömürge kişiliğin özelliklerini ele almaktan ziyade, onun kendini gerçekleştirme çabası ve yöntemini içermektedir. Fakat bazı boyutların anlaşılması için kimi vurgular kaçınılmaz olarak yapılmak durumunda kalınmıştır.

Sömurgeci Türk Devleti, hükümran kötülüğünü; parçalayıp böldüğü Kürdistan toplumunun arkasına gizlediginden, sömürge Kürt kişiliği, çoğunlukla kendinden kaçmayı, kendini terketmeyi öncelikli kurtuluş kapısı olarak tercih etmiştir. Çünkü onun gözünde asıl kötülük kendi toplumundadır. “O kötü özellikler yüzünden bu haldedirler. Sömürgeciler bundan dolayı, hakim hale gelmişlerdir. Öyleyse, kendisinde ki toplumsal değerlerin  tutulacak, sahip çıkılacak bir tarafı yoktur” mantığıyla hareket eder.  Bu nednle kendine kör, kendine sağır, kendine dilsiz kalmıştır. Kendinden başka herkese, herşeye duyarlıdır. Kendi kıyametini görmek yerine;  başkasının, özelliklede hakim ulustan olanın acısına, kaybına, yaralarına ağıtlar yakar. Olağanüstü bir duyarlılıkla sahiplenir, aynılaşmaya çalışır. Bıraksalar, onun için kendini feda eder. Yeter ki, kabul edilsin efendileri tarafından. Bu canhıraş çabanın temel nedeni, doğruluğuna  inanmalarından dolayı değil, hükümranı inandırmak içindir. Ama nafile bir çabadır bu ve bunu her iki taraf da bilir... Bu,  efendiyi gülümseten, sömürgeyi ise çaresizlikle boğan bir tablo gibidir. Bu kadar kıstırılmış, bu kadar hiçleştirilmiş ve bu kadar bitirilmiştir. Yapılan esasta, varolandan kurtulma arzusu ve bir çıkış bulma arayışıdır. Efendiye sarılırkende, efendiden kaçarkende hedeflenen aslında kendini gerçekleştirme talebidir.  Hiçlikten kurtulma trajedisi... Oysa sömürgeciler tarafindan tersine döndürülmüş bir akışın içine düşmüştür. İstikameti çürümek olan bir akış...

Tersine çevrilmiş çıkış diyalektiğine inandırılan sömürge insan gerçekliği; son kertede ve en uç manasıyla, annelerinin karnını parçalayarak doğan, varoluşlarını annelerini öldürerek gercekleştiren bir yengeç cinsinin özelliklerini çağrımaktadır... Sömürge toplumlarda kendin olmak ya da kendini gerçekleştirmek, diğer toplumlara nazaran daha zordur, fakat imkansız değildir. Çünkü sömürge toplumlar, kendi hastalıklarını bireylere yükledikleri kadar, umut beklenti ve arayışlarını da yüklerler. Onlar hiç kimsenin istemediği kadar özgürleşmeyi isterler ve bu talep,  adeta genetik bir talep olarak nesilden nesile aktarılır. Bu, özgürlüğe güdümleniş hali, hem bir liderliğin doğuşuna kaynaklık eden diyalektiğin, hemde toplumsal özgürlüğü olgunlaştıran diyalektigin özünü olusturur. Bu yüzden en görkemli kişilikler en ezilen toplumlardan çıkmışlardır…

En başta söylenmesi gereken şey sömürgeciliği karşısına almadan, onunla ruhsal ve zihinsel bir hesaplaşma yaşanmadan, hiç kimsenin, hiçbir biçimde kendini gerçekleştiremeyeceğidir. Sömürgeci hegomanik zihniyeti ve ona ait olan herşeyi, kör bir itirazla dahi olsa ret etmek, ilk takınılması gereken tutumdur. Buna sömürgecinin dilinden başlamak, onun normalitesini, onun estetiğini, onun sanatını, onun kültürünü, kabul etmemek; bunların yerine, kendi dilini esas almak, kendi normalitesini inşaa etmek, kendi öykülerini, kendi şiirlerini  yazmak, kendi özgün estetiğini oluşturmak, kendi doğrularını, iyilerini, güzelliğini  gerçekleştirmek olmazsa olmaz olandır. Varoluşsal laneti tersine çevirip, varoluşsal düşmanlığı esas almak, nefretini kendi özüne degil, düşmanına yöneltmek esas alınması gereken en somut tutumdur. Bunu gerçekleştirmek, sömürge ruhlarda öz istencin (iradenin) şafağını başlatmak demektir. Çünkü bilinir; ”Bozuk düzende sağlam çark olmaz” (Pir Sultan Abdal) Ikinci temel esas; kendi toplumu olmadan, toplumsallığı kapsayıp, toplumsallığı hedeflemeyen hiçbir arayışın, sömürge insanın kendini gerçekleştirmesine ve kendini özgürleştirmesine yol açmayacağıdır. Sömürge toplumun çelişkileri, kendi iç dinamiklerinden doğan sinifsal çelişkiler değildir.  Ruhuyla, emeğiyle, kültürüyle, inançarıyla, doğasıyla, bütün ahlaki değerleri ve bütün tarihiyle saldırının, sömürünün hedefindedirler. Topyekün bir imha sürecidir bu…

Sömürgecilikle mücadele bu nedenle varoluşsal bir mücadeledir. Dolayısıyla, Kürdistan gibi  sömürge bir ülkede, devrimcilik bir senek değil, aslında bir mecburiyettir. Devrim, bir taraf tutma ve bu taraf adına varoluşsal bir kavgaya tutuşmaktır. Devrim, kişiye kendini gerçekleştirme fırsatı sundugu için, sömürge Kürt insanı bu kavgaya katılır. Ulusal kurtuluş sürecinde bireysel amaçlar ile toplumsal hedefler iç-içe geçerler. Bu, evrensel bir prensiptir. Devrimiciliği esas almayan sömürge ulus kişisi, hangi okulu bitirirse bitirsin, hangi diplomaya sahip olursa olsun ve hangi mevki ve makamda bulunursa bulunsun, hiçliğini büyütmekten baska hiçbir şey basaramamıştır. Sıfatlarka zanılabilir, büyük sermeyelerin sahibi olunabilir, büyük rütbeler ve apoletler alınabilir, ama bunlar; sömürge insana giydirilen ve ruhlarında bir karadelik gibi  herşeyi yutan o hiçliğin karşısında hiçbir şey ifade etmezler. Öyleyse  tekrarlamakta fayda var,  “Bozuk düzende sağlam çark olmaz..”  Hiç birşey bilmiyorsak, elinmizde hiç bir şey bulunmuyorsa öfkemize sarılmalıyız. Çünkü, sömürge insanın öfkesi,  sevgisinden ve merhametinden daha kutsaldır.

KEMAL GÜLER (KALE)

3.BÖLÜM

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR