ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!
ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!
0 Yorum
18-10-2021
 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, artık savaşın karakterinin değiştiğini belirterek, “Mutlak başarı devrimci halk savaşındadır. Gerilla direnişi devrimci halk savaşının bir parçasıdır" dedi.

9 EKİM KOMPLOSU

9 Ekim 1998 uluslararası komplosunun yıl dönümüyle birlikte 6 yıla yakındır süren mutlak tecride dikkat çeken Hozat, tecridin kırılması için verilen mücadeleye ilişkin de konuştu:

“Başta Önder Apo'yu selamlıyorum. Uluslararası komplo 24. Yılına girdi ve Önderlik üzerinde ki tecrit hala sürüyor. Nedenleri çokça değerlendirildi, Türk devleti 2014 yılında çöktürme eylem planı hazırladı. 31 Ekim 2014 MGK toplantısında çöktürme planıyla özgürlük hareketini  tasfiye etme kararı aldılar. Bu hareketi tasfiye ederek Kürt soykırımını tamamlama planıydı. Bu planın ilk adımını İmralı’da attılar, Önder Apo üzerinde mutlak tecrit uyguladılar. Aile ve avukat görüşmelerini tamamen kestiler. HDP ile diyaloga son verdiler. 6 yıldır Önderlikten haber yok, Önderliği çok ağır bir tecrit- işkence sistemi içinde tutuyorlar. Yıllardır Önderlik üzerinde büyük baskı uyguluyorlar. Önderliği kendi çizgilerine çekerek teslim almak istiyorlar. Hareket ve halkla ilişkisini koparıp etkisizleştirmek istiyorlar. Bunda başarılı olamadılar. Olamayacaklar. Önderlik duruşunu koruyor. Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Hareket önderlik çizgisinde mücadelesini büyütüyor. Halkımız Önder Apo’nun önderliğinde direnişini kesintisiz sürdürüyor.

24. yıldır İmralı üzerinde büyük bir baskı, özel-psikolojik  savaş ve her türlü kirli politika yürüttüler fakat hiçbir sonuç alamadılar. Tersi bir durum ortaya çıktı ve faşist iktidarın kendisi çöküş sürecine girdi. Önderliğin pozisyonunda şimdiye kadar hiçbir değişim yoktur fakat Önderliğe uygulanan zulüm, işkence hala devam ediyor. Hatta Önderlik üzerinde baskıyı çok daha fazla arttırdıklarını biliyoruz. Çeşitli dayatmalar içerisindeler ve Önderlik şiddetle bu dayatmaları reddediyor.

İmralı sistemini kuran Uluslararası güçlerde kendi kirli çıkarları için İmralı'da uygulanan ahlak dışı, siyaset dışı, hukuk dışı uygulamalara göz yumuyor. Buna karşı özgürlük hareketi, halkımız ve dostlarımız 23 yıldır kesintisiz biçimde İmralı işkence sistemine karşı büyük bir mücadele içerisinde. Özellikle son 6 yıldır çok boyutlu büyük bir direniş var. Türk devletinin Önderlik şahsında Kürt halkı üzerinde yürüttüğü soykırım politikalarının direnişle boşa çıkarıldığını, planın çöktüğünü söyleyebiliriz. Önderlik etrafında halkımızda, hareketimizde, zindanlardaki yoldaşlarımız da büyük bir direniş gösterdi ve bu planı boşa çıkardı.

Bugün önderliğin fiziki özgürlüğü bütün dünyanın gündeminde, tüm dünyaya yayıldı ve bu mücadele artık evrensel bir mücadele haline geldi. Sadece Kürt halkı değil bölgenin diğer halkları da dünya halkları da Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele yürütüyor. Kürtlerle omuz omuza mücadele yürütüyorlar. Dünya’da ilerici, demokrat ve özgürlükçü birçok aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen Önderliğin fiziki özgürlüğünü gündemine alıyor, talep ediyor, tartışıyor, tartıştırıyor.  Bu mücadelenin ulaştığı düzey açısından çok önemli bir eşiktir. Önderliğin fiziki özgürlüğü hedefiyle mücadele yayıldı, evrenselleşti, dost çoğalttı. Bugün önderliğin özgürlüğü sadece Kürtlerin istemi değil, evrensel bir talep haline gelmiştir. Bundan daha değerli bir gelişme olabilir mi?

Önderliğin fiziki özgürlüğünü sağlama mücadelesinin başarı odaklı güçlenerek sürmesi gerekiyor. 12 Eylül 2020’de başlattığımız ‘Özgürlük Zamanı’ hamlesi başarıyla devam ediyor ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Faşizm yıkılacak, tecrit kırılacak, işgallere son verilecek ve özgürlük sağlanacaktır. Bu hamle çok güçlü bir biçimde sürüyor. Zaman gerçekten özgürlük zamanıdır. Halkımız, halklarımız, kadınlar, gençler bu mücadele içerisinde çok güçlü bir biçimde yer aldı, almaya da devam ediyor. 2022 yılında tecridi kıracağız ve Önder Apo’yu fiziki özgürleştireceğiz. Esas amaç ve hedefimiz budur, bu noktada mücadele daha da güçlü sürecektir."

ZINDAN DİRENİŞİ

Hozat, zindanlarda “Dem dema azadiyê ye” hamlesi kapsamında devam eden direniş ve artan baskılar konusunda şunları ifade etti:

“Zindandaki arkadaşlar hamleye çok güçlü katıldılar ve büyük bir direniş gösterdiler. 2020’de hamleye öncülük eden yerlerden biri de zindan oldu. Çok güçlü bir irade ve duruş gösterildi. Bu noktada tüm zindandaki arkadaşları selamlıyor, direnişlerini kutluyorum. Şimdi de farklı yöntemlerle direnişleri sürüyor. Türk devleti soykırım konseptini zindanlarda da yıllardır sürdürüyor, zindandaki arkadaşların iradelerini kırıp teslim almak istiyor. Bir teslim alma, irade kırma politikası yürütülüyor. Düşmanın bu saldırılarına karşı büyük bir karşı koyuş vardır.

Düşman zindanlarda çok yönlü bir baskı, işkence ve psikolojik-özel savaş uyguluyor. Yoldaşlarımız güçlü bir duruş geliştiriyor, direniyorlar. Şimdiye kadar çok sağlam bir duruş geliştirdiler ve taviz vermediler. Zindan direnişi halkımıza ve hareketimize de güç kattı, moral verdi. Çok değerli ve onurlu bir direniştir. Bundan sonra da zindanların pozisyonu, zindanlarda kalan arkadaşların duruşları çok önemli olacaktır.

Faşist Türk devleti zindanlarda da çöktürme planı uyguluyor. Zindanlara yönelik saldırılar soykırım saldırılarının bir parçasıdır. Zindandaki arkadaşların, zindanlarda uygulanan zulüm ve baskıların genel konseptten kopuk olmadığını bunun bir parçası olduğunu bilmek gerekiyor. Türk devleti bugün Kürt halkı üzerinde bir soykırım planı yürütüyor, özgürlük hareketi üzerinde bir imha planı yürütüyor bunun bir ayağı da zindanlardır. Yani zindandaki arkadaşlara yapılan saldırılar bu planın bir parçasıdır. Bunun için de zindanın duruşu çok önemlidir, başta da belirttim onurlu bir duruş gösteriyorlar bu onurlu duruşun devam edeceğine inanıyorum. Türk devleti ne yaparsa yapsın zindandaki arkadaşların iradesini kıramaz, bu mümkün değildir. Bunu sayısızca defa ispatladılar.

Türk devletinin, Kürt halkına karşı uyguladığı soykırım konseptini zindandaki arkadaşlarımız derinden görüp anlıyor ve buna göre yıllardır mücadele ve direniş içerisindeler. Kendi direnişleriyle bu kirli planı boşa çıkardılar. Türk devletinin bu kadar saldırgan olmasının bir nedeni de budur. Bugüne kadar zindanlarda yürüttüğü zulüm ve işkencenin sonuç almadığını görüyor, çılgına dönüyor, daha da saldırganlaşıyor. Faşist iktidarın savaşı tırmandırma dışında bir yolu kalmamıştır. Bunun için zindanda, dağda, ovada her yerde Kürtlerle, demokrasi güçleriyle savaş yürütüyor, savaşı tırmandırıyor. Savaşla ayakta kalacağını düşünüyor.

Savaşı-şiddeti politika belleyen bu iktidarın sonu gelmiştir. Savaş, inkar ve imha politikası bu iktidarında sonunu getirdi. İçerde ve dışarda inandırıcılığını kaybeden, eriyen bir iktidar var. Türkiye büyük bir kaos yaşıyor. Sistem krizinin yanı sıra siyasi, ekonomik, toplumsal kriz-kaos hat safhada. AKP 98 yıllık devleti yıktı, kendi devletini kurmaya çalışıyor fakat bunda da başarılı olamıyor, kaos derinleşiyor. Toplumda bu faşist iktidara karşı büyük bir tepki ve öfke var.

Muhalefette giderek faşist iktidara karşı politik hedeflerini ortaklaştırıyor. Demokratik siyasete karşı yürütülen siyasi soykırım saldırıları  da sonuç vermedi. HDP demokrasi mücadelesini güçlü bir biçimde sürdürdü, sürdürüyor. Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin mücadelesi de yapılan saldırıları birçok yönden boşa çıkardı. Mevcut durumda faşist iktidarın dayanakları oldukça zayıflamış, destek kalmamış durumda. İç ve dış siyasette kredisi kalmadı, sermayesi tükendi. Komşu olan olmayan her ülkeyle ciddi sorunlar yaşıyor. Amerika ile çelişkileri var, Avrupa ile çelişkileri var, Rusya ile bir denge oluşturup süreci yürütmek istedi bugüne kadar bu şekilde geldi ama bugünden sonra zordur aynı biçimde sürdüremez. İktidar çıkmazdadır. 

Şimdiye kadar soykırım saldırılarını iç ve dış destek alarak yürüttü fakat bundan sonra aynı düzeyde destek görmesi de zordur. AKP-MHP faşizmi her geçen gün çöküyor. Kürt halkına ve özgürlük hareketine karşı yaptığı çöktürme planı bugün onu vuruyor ve kendisi bir çöküşü yaşıyor. Şiddet ve savaş dışında ellerinde başka bir yol kalmadığı için savaşta ısrar ederek iktidardaki ömrünü biraz daha uzatmak istiyor. Her yerde savaşmak istemesi bundandır. Zindanda ki arkadaşlarla savaşıyor, Önderlikle savaşıyor, Kürt halkıyla, gerillayla savaşıyor, komşularıyla, dünyayla savaşıyor. Yani akılla hareket eden, akılla politika üreten ve mücadele eden bir durum yok artık. Aklını kaybetmiş. Artık tek hesapları Kürtlerle daha fazla savaşarak, daha fazla zulmederek iktidarının ömrünü uzatmaktır. Bu yüzden son 6 yıldır yürütülen savaş ve mücadele en üst aşamaya ulaştı. Bu direniş ve mücadele, AKP-MHP faşist iktidarını çöküş noktasına getirdi. Bu büyük bir başarıdır.

Zindanlarda ki direnişçi, mücadeleci duruşun devam etmesi de bu noktada çok önemlidir. Şimdiye kadar çok güçlü bir irade gösterildi bundan sonra da devam etmelidir. Zindanda ki arkadaşlar çok güçlü bir miras üzerinden mücadele yürütüyorlar, 14 Temmuz direnişinin mirası var. 12 Eylül faşizmine karşı mücadele edip kazananların direniş mirasıdır. Direniş zindanlarda bir gelenek ve kültürdür. Kemal Pir, Hayri Durmuş, Mazlum Doğan ve Sakine Cansızların direniş çizgisi bugünde zindanların direniş çizgisidir. Bugün de yoldaşlarımız bu çizgi üzerinde direnişlerini geliştiriyorlar. Bu çizginin temsilini yapıyorlar. Onurluca bir duruş sergiliyorlar. Direniş çizgisi başarı çizgisidir. Geçmişte de sonuç aldı, şimdi de gelecekte de sonuç alacak olan bu çizgidir. Bu yüzden zindanlarda işkence ve baskılara karşı tek bir arkadaşımızın en küçük bir zayıflık göstereceğine inanmıyoruz. Açıkça arkadaşların duruşlarında da bize gelen mektuplarında da o ruhu ve duruşu görüyoruz. Büyük bir ruh ve iddia var. Bu duruş hamle ruhudur, özgürlük zamanı hamlesine de öncülük etmeye devam ediyor.

Özellikle kadın arkadaşlar içinde birkaç şey söylemek istiyorum. Yıllardır çok sayıda kadın arkadaş zindanlardadır, büyük bir zulüm kadın arkadaşlar üzerinde de vardır ve zindan koşulları zorludur bu açıdan arkadaşların ne zorluklar yaşadığını, nasıl bir irade gösterdiğini iyi biliyoruz ve bunun karşısında saygı duyuyoruz. Zindan koşulları en fazla kadınlar için zorludur. Güçlü bir irade, bilinç, büyük bir inanç ve duruş istiyor. Kadın yoldaşlarımız on yıllardır bu iradeyi gösteriyor. Heval Sara’nın çizgisinde onurlu bir duruş içerisindeler. Duruşları Kadın özgürlük hareketine güç veriyor. Güç verdiğini ve örnek aldığımızı söyleyebilirim. Düşman kadın yoldaşlarımıza en ağır baskıları ve işkenceleri geliştiriyor. Ancak arkadaşlar güçlü direniyor.

Birde düşman Aileleri üzerinden arkadaşlarımızı etkilemeye, iradelerini zayıflatmaya çalışıyor. Bu yönlü bir özel savaş  politikası da  yürütüyor. Zayıflık yaşayan bazıları varsa bu zayıflıkları derinleştirmek ve teslim almak istiyor. Tabi arkadaşlarımız düşman politikalarının farkındadır. Tersinden ailelerini örgütleme ve mücadele içerisine çekme çabası içerisinde olduklarına inanıyoruz. Biz arkadaşların yürütülen özel savaşın farkında olduğunu, bu savaşın ne anlama geldiğini, tüm bunların soykırım saldırılarının bir parçası olduğunu bildiklerini biliyoruz. Zaten Türk devletinin kendisi bir özel savaş devletidir. Bu faşist iktidar ise baştan sona bir özel savaş rejimidir. Bu noktada arkadaşlarımıza inanıyoruz, bu tarz oyunlara gelmeyeceklerini bundan etkilenmeyeceklerini biliyoruz. Bu özel savaş politikalarını boşa çıkarmak için arkadaşlarımızda mutlaka farklı yöntemler uygulayacaktır, mücadelelerini daha da yükseltecektir.

Yine bu noktada özellikle kadın arkadaşların duruşu çok önemlidir. Bugüne kadar da kadın arkadaşlar zindan direnişine öncülük yaptılar, özel savaş politikalarına karşı güçlü bir mücadele verdiler. Bundan sonra da bu duruş devam edecektir."

İŞGAL SALDIRILARI, KDP’NİN SUÇ ORTAKLIĞI

Hozat, Türk devletinin işgal ve savaş politikalarındaki ısrarı ve gerillanın buna karşı direnişini şöyle değerlendirdi:

“6 aydır medya savunma alanlarında işgalci orduya karşı büyük bir direniş var. Bu görkemli direnişi selamlıyorum. Direniş şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum. Türk devleti hareketi tasfiye etmeye çalışıyor. İkinci bir adım olarak da Başurê Kurdistan’ı tamamen işgal etmeyi amaçlıyor. Bu açıdan her yerde tasfiye saldırıları yürütüyor. Önderliğe, Zindanlara, halka ve gerillaya saldırı bu planın gereğidir. Altı yıldır Medya savunma alanları ağır bir saldırı altındadır. Son altı aydır da kapsamlı bir işgal saldırısı başlatmış ve buna karşı gerilla büyük bir direniş içerisindedir. Gerilla Bakûrda, Başûrda bulunduğu her yerde direniyor. Düşmanın amacı gerillayı, hareketi tasfiye ederek soykırım politikasını sonuca götürmek istiyor.

KOORDİNATLARIN YÜZDE 90’INI KDP VERİYOR

Türk devletinin Kürtlere karşı yürüttüğü soykırım saldırıları içinde KDP de  yer alıyor. KDP bu konuda çok kirli bir rol oynuyor. Türk devletinin planlarına ortak oluyor, bir parçasıdır. Soykırımcı-işgalci Türk ordusuna her yönden yardım ediyor. Güney Kürdistan’da yapılan hava saldırılarının yüzde doksanı KDP’nin MİT’e verdiği istihbarat bilgileriyle yapılıyor. Gerillanın yerini sabit veya hareketli anlık olarak düşmana bildiriyor, telefonlar üzeri koordinat veriyor. KDP’nin yer bildirimleriyle şimdiye kadar yüzlerce arkadaşımız şehit düştü. Yine onlarca yönetim üyesi şehit düşürüldü. İstihbarat dışında da medya savunma alanlarında gerilla birliklerinin birbirleriyle iletişimlerini kesmeye, alanları birbirinden koparmaya, çembere almaya, Türk devletinin imha saldırılarına hedef yapmaya çalışıyor. En son Xelifan’da 6 arkadaş şehit düştü öncesinde de 3 arkadaş aynı yerde pusuda şehit düşürüldü.

KDP’nin Kürt halkına karşı yürütülen soykırım saldırılarında yer aldığını açıkça belirtmek gerekiyor. Herhalde Türk devleti, KDP’ye, PKK’yi tasfiye edersek 4 parça Kürdistan’da da iktidar olursun, demiştir. KDP’yi buna inandırmış. KDP Kürt halkının soykırımına karşılık iktidar- güç olmayı hayal ediyor. Türk devleti ile birlikte PKK’yi tasfiye ederek PKK’nin 50 yıllık kazanımlarına el koyacağını üzerinde iktidar kurabileceğini sanıyor. Kürt halkının değerlerini pazarlayarak Türk devletine, dış güçlere peşkeş çekerek iktidarını sürdürmeyi düşünüyor. Yani Kürt halkının soykırıma uğraması üzerinden kirli bir siyaset yürütüyor. Bu siyasetin kendisine kazandıracağını düşünüyor. Türk devletinin özgür Kürdü tasfiye ettikten sonra saldırı yönünü işbirlikçi-hain Kürde çevireceğini düşünmüyor, hesaplamıyor.

Bugün AKP-MHP soykırımcı-faşist iktidarın söylediklerini KDP’de söylüyor. Kürt sorunu yoktur, Türkiye en demokratik ülkedir, diyor. Nasıl Kürt sorunu yoktur? Madem Kürt sorunu yok neden Önder Apo 24 yıldır İmralı zindanında? Kürt sorunu yoksa on binlerce siyasi tutsak neden Türkiye zindanlarında? Kürt sorunu yoksa bu kadar belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri, HDP vekilleri, eş başkanları neden zindanda? Kürt sorunu yoksa neden HDP’nin kapatılması için karar alınmaya çalışılıyor? Kürt sorunu yoksa neden Rojava’ya işgal saldırıları yapılıyor? Kürt sorunu yoksa neden Güney Kürdistan işgal ediliyor? Neden Musul ve Kerkük’ü işgal edip, ilhak etmek istiyor? Madem Kürt sorunu yok neden 2017’de Güney Kürdistan’da yapılan referandum için Türk devleti bu bir savaş nedenidir, dedi?

KDP AÇIKLAMALI; KÜRT HALKININ DEĞERLERİNİ NEDEN SATIYOR?

KDP ‘Kürt sorunu yok’, diyor, Kürt sorununun neden olmadığını halkımıza izah etmelidir. Soykırım saldırılarında neden yer aldığını açıklamalıdır. Türk devletiyle neyin pazarlığını yaptığını söylemelidir. Bizim söylediklerimiz dışında Türk devleti başka ne sözler verdi KDP’ye? belirtmelidir. Kürt halkının değerlerini neden satıyor, PKK’yi niye pazarlık konusu yapıyor? Açıklamalıdır. KDP’nin pozisyonu Kürt halkı açısından büyük tehlikeler taşımaktadır. Çünkü KDP Türk devletinin yürüttüğü soykırım savaşında yer almasa Türk devleti en küçük bir sonuç dahi alamaz ve sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyaset son bulur.

KDP bu soykırım savaşında yer almasaydı bugün yüzlerce arkadaşımız şehit düşmeyecekti. KDP bu savaşta yer almasaydı, Afrin, Serêkanî, Girê Sipî işgal edilmeyecekti. Bu kadar halk göç etmek zorunda kalmayacak, Kürdistan’da demografya değişmeyecekti. Kürdistan’da Türk devletinin işgal ettiği yerlerin demografyaları değiştiriliyor. KDP  Rojava’da ve Başur’da Türk işgalini meşrulaştırıyor, uluslararası destek sağlıyor. Bu kirli tutumunun nedenlerini açıklamalıdır. Bunların hepsinin izahatını halka yapmalı. Bu çok tehlikeli bir çizgi ve pozisyondur. KDP şu an Kürt halkına karşı savaşıyor. Neden Kürt halkına karşı savaştığını, halka düşmanlık yaptığını halka açıklamalı.

KDP, AKP-MHP faşist ittifakının ortağıdır. MHP’nin kuruluş amacında Kürt halkını soykırıma uğratmak vardır. Bu amaçla kurulan bir partidir. Irkçı ve kafatasçıdır. Felsefesi Kürt düşmanlığı üzerinedir. Gladyo, derin devlet partisidir. Derin devlet güçleri MHP üzerinden kendisini siyasete taşıdı. MHP ile KDP ilişkisi nedir, faşist blokta neden yer alıyor, halkımızın bilmeye hakkı var.”

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI

Hozat, işgal saldırılarını devamla şöyle değerlendirdi:

“Gerilla Başurê Kurdistan’ı savunuyor. 6 aydır Avaşin, Zap, Metina daha öncesinde Haftanin’de ve genel olarak tüm medya savunma alanlarında yoğun bir saldırı var ve buna karşıda görkemli bir gerilla direnişi var.  Faşist Türk devleti yasaklı silahlar, kimyasal silahlar kullanıyor. Gerilladan büyük darbe aldığı, sonuç alamadığı her yerde kimyasal silah kullanıyor. Savaş kanunlarına göre yasaklanan silahlardır bunlar. 6 aydır aralıksız bombardıman yapmasına, her türlü tekniği kullanmasına rağmen düşman istediği sonucu alamıyor. Gerilla direnişini kıramıyor, ileri adım atamıyor. Şimdiye kadar sınır üzerinde süregiden bir savaş durumu var. Gerillanın yeniden yapılanma çerçevesinde kazandığı taktik ve tarz düşman saldırılarını kırıyor. Gerilla başarılı bir savaş tarzı sergiliyor. Düşman bu direnişi kırmak için kimyasal silahlara ağırlık veriyor. Kimyasal silah kullanımına ilişkin güçlü bir toplumsal mücadele gerekiyor. Türk devleti teşhir edilmeli, hesap sorulmalıdır.

Gerilla insan üstü bir iradeyle direniyor. Derin bir bilinç ve inanç, güçlü bir ideolojik duruş ve yurtseverlik olmasa bu görkemli direniş geliştirilemez. Özgürlük tutkusu, önderliğe ve halka bağlılık sarsılmaz bir irade ortaya çıkarıyor. 6 aydır düşmanın amansız saldırılarına karşı büyük bir irade savaşı veriliyor. Bu savaş her açıdan kirli, ahlak ve kural dışı bir savaştır. Bunun karşısında da ise bilincin, inancın ve öfkenin beslediği çıplak bir insan iradesi var, muhteşem direniyor.

Gerilla bugün sadece Kürt halkının özgürlüğü için değil, insanlık değerleri için de direniyor. Bu yüzden halkımız ve insanlık gerilla direnişine toplumsal direnişi büyüterek sahip çıkmalıdır.  Bu direnişin bir parçası olmalıdır. Gerilla savaşsın, dirensin halkı korusun, denilemez. Gerilla zaten rolünü oynuyor, toplumsal direnişe, siyasal direnişe güç katıyor. Faşizmi yıkıma sürüklüyor. Artık savaşın karakteri değişti, mutlak başarı devrimci halk savaşındadır. Gerilla direnişi devrimci halk savaşının bir parçasıdır. Devrimci halk savaşının çok temel bir ayağı da halkın direnişidir, savaşıdır. Bundan kaynaklı halkımız bu direniş içerisinde en güçlü bir biçimde yer almalıdır. Gerilla tüm insanlık adına onurluca direniyor.

ERDOĞAN’IN ABD VE RUSYA İLE PAZARLIKLARI

Hozat, Türk devletinin yeni işgal tehditleri ile ABD ve Rusya ile yaptığı görüşmeler konusunda şunları ifade etti:

“AKP-MHP faşizmi yıkılmaya doğru gidiyor. Savaşı daha fazla tırmandırıp 2023’te veya öncesi seçim yaparak bu yıkılışın önünü almak istiyor. Bunun için soykırım savaşını derinleştirip boyutlandırarak sürdürüyor. AKP-MHP faşizmi savaşla iktidarının ömrünü uzatmak istiyor. Bu savaşı başarılı yürütmek için kuşkusuz yine iç ve dış desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden başta yumuşak mesajlar vererek Amerika’dan destek almak istedi, Erdoğan, New York’a gittiğinde Biden ile görüşmek istedi. Biden görüşmeyince gerildi. AKP-MHP’nin politikaları Amerika’nın bölge çıkarlarına tam hizmet etmediği için sorun yaşanıyor. ABD’li yetkililer Türkiye Ortadoğu’daki çıkarlarımızı tehlikeye atıyor, dediler. Biden, Türkiye Daiş’le olan mücadelemizi engelliyor, istikrarı bozuyor, dedi. Bir yönüyle aslında Amerika AKP-MHP’nin Daiş’le olan ilişkisini ifşa etti. Bu şekilde açıkça ifade edip Türkiye’nin pozisyonunu kendi çıkarlarına göre değiştirmek, Türkiye’yi kendi çizgilerine çekmek istediler. Tabi faşist iktidar bunu kabul etmedi, amaçları Amerika’dan yardım alarak Rojava Kürdistan’ın tamamını işgal edip, bu parçada Kürt soykırımını tamamlamaktı. Rojava’yı soykırımdan geçirip Misak-ı Milli planını uygulamaktır. Şu an görünen o ki Amerika’dan istedikleri sonucu tam alamadılar. Amerika, Türkiye’ye S-400 şartı koştu. Rusya politikasında değişiklik istedi.

Erdoğan’ın Putin ile bazı pazarlıklar yaptığı anlaşılıyor. Öyle görünüyor ki İdlib üzerine pazarlıkları oldu. Rusya, Türkiye’den M4-M5 yolunu tamamen Rusya ve rejimin kontrolüne vermesini istedi. Bunun karşılığında Rusya Rojava’nın bazı bölgelerini Türkiye’ye peşkeş çekmiş olabilir. Şimdi Tıl Rıfat ve Şehba’ya saldırı olabileceği tartışılıyor, Minbic, Kobanê, Tıl Temir üzerine saldırı olabileceği iddiaları var, bu bölgelerde hava sahası da Rusya’nın ve ABD’nin  elindedir. Tartışmalar bu alanlar üzerinde yoğunlaşıyor, belli ki Rusya ile Türkiye bu konuda bazı pazarlıklar yapmış. Erdoğan’ın yeni saldırı açıklaması bu temelde gelişiyor. Rusya, Türkiye’den taviz koparabilmek için Kürtleri bir pazarlık konusu olarak kullanıyor. Yani bu kadar ahlaksız, kirli bir politikayı kendi çıkarları için yürütüyor. Bu siyaset içinde ahlak yoktur.”

Hozat sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP ve MHP’nin de böyle bir savaşa çok fazla ihtiyacı var. Türkiye seçime doğru gidiyor, Erdoğan, 2023 yılına kadar Kürt soykırımı üzerinden faşist diktatöryal rejimi anayasal bir çerçeveye kavuşturmak istiyor. Bu açıdan topyekün bir savaş yürütüyor. Başûra işgal saldırılarını yeterli bulmuyor, Rojava’daki işgal saldırılarını yaymak istiyor. Türkiye’de milliyetçi-ırkçı dalgayı güçlendirip, devletin beka sorunu var diyerek muhalefet partilerini tekrardan etrafında toplamaya çalışıyor. HDP’yi, Kürtleri daha fazla düşmanlaştırıp, yalnızlaştırarak sistem içi muhalefetin desteğiyle koltukta kalmayı hedefliyor.

CHP’NİN ‘KÜRT SORUNU’ HAMLESİ

Dikkat edilirse son zamanlarda psikolojik üstünlük muhalefetin eline geçti. Muhalefet gündemi belirlemeye başladı. CHP’nin Kürt sorunu üzerine yaptığı hamle önemlidir. Bir nedeni seçimlerdir ama en önemli nedeni de; artık Türkiye’de kim iktidara gelmek ve iktidarda kalmak istiyorsa Kürt sorununu çözmek zorunda. Türkiye’de iktidar olmanın kanunu elli yıllık mücadelemiz sonucunda değişti. Eskiden Kürt soykırımını sonuca götürme kararlılığını ortaya koyan güçler iktidar oluyordu ve iktidarda kalıyordu. Şimdi ise giderek bu kanun değişiyor. Türkiye’de iktidar olmak ve iktidarda kalmak için Kürt sorununu çözmek gerekiyor. Bunun iradesini gösteren güç büyüyor ve iktidar olma şansı elde ediyor. 50 yıllık mücadelemiz bu faşist devleti bu noktaya getirdi. Bu büyük bir başarıdır.

Artık partiler Kürt sorununu çözmeden iktidar olmalarının mümkün olmadığını biliyorlar. İktidar olmak için Kürtlerin desteğine kesin ihtiyaç duyuyorlar.  CHP’nin açıklamalarını önemli oranda böyle de görmek lazım. Türkiye’de bugüne kadar sürdürülen inkar, imha, tasfiye politikaları sonuçsuz kaldı bugünden sonra da sonuç alması mümkün değildir.

CHP’nin bu hamlesi bir gündem yarattı sonrasında HDP’de bir deklarasyon yayınladı. HDP’nin deklarasyonu oldukça önemliydi. Türkiye’de demokratikleşmenin yolunu gösteren bir deklarasyondur. HDP’nin hamlesi bütün muhalefeti güçlendirdi. Muhalefetin sağlam ortak duruş geliştirmesi AKP-MHP iktidarını çok sıkıştırdı. Faşist iktidar psikolojik üstünlüğü kaybetti. Gündemi belirleyemez oldu. Bu durum iktidarı sıkıştırdığı kadar çokta zayıflattı.  Zaten iktidar bloğu uzun bir zamandır ciddi bir erime yaşıyor. AKP bugün kuzey Kürdistan’da bitmiş durumdadır. Kürtlerin desteğini kaybetti. AKP-MHP faşist iktidarı muhalefetin bu hamlesi üzerine Rojava’ya yeni bir işgal saldırısının ilanını yaparak karşı hamle geliştirmiş oldular.

MUHALEFET ÖNEMLİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR

Bu hamleyle muhalefeti de tekrardan etkisizleştirmek, yanında hizaya çekmek istiyorlar. Faşist iktidar, CHP, İyi parti ve diğer muhalefeti beka sorunu diyerek tekrar etrafında toplamayı amaçlıyor. Bu aslında muhalefete karşı bir komplodur, tuzaktır. Şimdi muhalefet, faşist iktidara karşı bir sınavdan geçiyor. Çünkü daha önce de bu yöntemle muhalefeti etkisizleştirdi, beka sorunu diyerek yanında hepsini hizaya çekti. Şimdi de aynı şeyi yapmak istiyor. Muhalefet bu oyuna gelmemelidir. Erdoğan’ın bekası için Türkiye halklarını, halkların birliğini-kardeşliğini feda etmemelidir.

İktidar bunu temel strateji ve taktik haline getirdi. Her sıkıştığında ve yıkılma noktasına geldiğinde beka sorunu diyerek, Kürtleri ve demokrasi güçlerini düşman ilan edip  milliyetçi dalgayı yükselterek muhalefeti etkisiz hale getiriyor ve siyasetsiz bırakıyor. Geçmiş süreçte muhalefet AKP-MHP’nin oyununa gelerek Afrin, Serêkanî, Girê Spî işgalini destekledi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP rol oynadı. Muhalefet şimdi yine benzer bir sınavla karşı karşıyadır. AKP-MHP savaşı derinleştirerek muhalefeti tekrar etkisiz kılmak istiyor. HDP’yi yalnız bırakıp tasfiye ederek iktidarını sürdürmek istiyor. Önemli gördüğüm için tekrar tekrar belirtiyorum. Muhalefet önemli bir sınavdan geçiyor. Bu defa bu sınavdan başarıyla geçmelidir. AKP’nin komplosuna gelmemeli, bu komplonun bir parçası olmamalıdır. Bu yüzden savaşa karşı sesini yükseltmeli, tavır, tutum, politika sahibi olmalıdır.

CHP SAMİMİYETİNİ GÖSTERMELİ

CHP Kürt sorununu çözeceğim, dedi. O halde samimiyetini göstermeli. Rojava işgal saldırılarına destek verilerek Kürt sorunu çözülmez. Siyaset tutarlılık ister. Kürt sorununu çözeceğim deyip Kürt soykırımını desteklemek tutarlı, ilkeli, güvenilir bir siyaset olmaz. Demokrasi istemek Kürtlerin en doğal haklarını tanımayı gerektirir. Bu yapılıyorsa siyasetin bir tutarlılığı olur. Hukuk istemek İmralı üzerindeki hukuksuzluğa son vermekle anlam kazanır.

Muhalefet faşist iktidarın savaş politikalarına karşı alternatif politika geliştirebilmelidir. Tersi yaklaşım bu iktidarın ömrünü uzatır, tüm planlarını muhalefetin desteğiyle uygulamış olur.

Bu faşist soykırımcı zihniyete karşı halkımız 4 parça Kürdistan'da mücadelesini ve direnişini büyütmelidir. Rojava’ya karşı yeni bir işgal saldırısı olursa halkımız topyekün direnmelidir. Halkın katıldığı devrimci halk savaşı mutlaka başarıyı getirecek, soykırımcı faşizmi yıkacaktır. Toplumun her ferdi bir YPG-YPJ savaşçısı bir QSD savaşçısı gibi savaşta yer almalı, kesinlikle toprağını terk etmemelidir. Askeri güçleriyle beraber direnişte yerini almalı, böyle bir halk iradesi ortaya çıkarsa faşist soykırımcı Türk devleti ne yaparsa yapsın bu halkın iradesi karşısında sonuç alamaz''.

BESÊ HOZAT

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU