ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ
ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ
0 Yorum
04-10-2021
 

Üçüncü Önderliksel Doğuş, Önderlik şahsında yok edilmek istenen Kürtlük ve insanlık değerlerinin yeniden görkemli doğuşudur.

Önder Apo, Uluslararası Komploya karşı mücadelede gerçekleştirdiği paradigma değişimini Üçüncü Önderliksel Doğuş olarak değerlendirmiştir. Üçüncü Önderliksel Doğuş, Önderlik şahsında yok edilmek istenen Kürtlük ve insanlık değerlerinin yeniden doğuşu oluyor. Demokratik Sosyalizmin, dolayısıyla Demokratik Ulus ve Demokratik Konfederalizm temelinde Demokratik Uygarlığın yeniden tarih sahnesine çıkışını, canlanışını ifade ediyor.

Önder Apo, paradigma değişiminin esasını ‘Kurtuluşu ve özgürlüğü iktidar ve devlette gören tüm anlayışlardan, bunun dayandığı uygarlık sisteminden ve güncel siyaset yapma tarzından kopuş’ olarak değerlendiriyor. Bunun için de Savunmalarıyla tarihte özgürlük için mücadele eden tüm ezilen insanlık adına özeleştiri yapmış olduğunu ifade ediyor. Dikkat edilirse paradigma değişimi öyle soyut ve salt teorik doğruların ifadesiyle gerçekleşmiyor. Kırk yıllık amansız yaşam ve mücadele gerçekliğiyle ulaşılan sonuçların, Uluslararası Komploya ve  İmralı tecrit ve işkence sistemine karşı büyük bir direniş ve mücadele içinde, ezilen tüm insanlığın sorumluluğunun  da yüklenilmesiyle hakikate kavuşturulması anlamına geliyor. Beş bin yıldır insanlığın en temel durumunu, demokratik uygarlık güçleriyle devlet uygarlığı arasındaki mücadele olarak değerlendiren Önderlik, Önderlik ve Kürdistan gerçekliğinden yola çıkarak tüm insanlık tarihinin mükemmelce çözümlenip, bu tarihsel gerçekliğe göre mücadele etmenin, başarmanın ve özgür yaşamı inşa etmenin zihniyetini, siyasetini, örgüt ve eylemini başta kadınlar ve Kürdistan halkı olmak üzere Ortadoğu halklarına ve tüm ezilen insanlığa armağan ediyor. Bu yönüyle Uluslararası Komplo ve İmralı işkence ve tecrit sistemi ile buna karşı yirmi iki  yıldır yürütülen direniş, beş bin yıllık iki çizgi mücadelesinin en çarpıcı ve en yoğunlaşmış sürecini ifade ediyor.

Önder Apo bu durumu, “Küresel kapitalist modernite güçlerinin benden bu denli rahatsız olmalarının nedeni, ağzımdan çıkan Marksizm, sosyalizm değerlendirmeleri değildir; yaşam biçimimdir. Yaşamımla temsil ettiğim kültür ve değerleri tehlikeli buluyorlar. Kendi kültür ve yaşam tarzlarına çok güveniyorlar. Kimsenin kolay kolay bunun dışına çıkamayacağını düşünüyorlar.” tarzında kapsamlıca çözümlemiştir. Uluslararası Komployla tasfiye edilmek istenen bu kültürel değerler ve özgür yaşam çizgisi, paradigma değişimiyle Kürdistan ve Ortadoğu toplumsal kültürünün canlanışı ve özgür yaşam  yürüyüşüne dönüşerek komployu ve komplocu zihniyeti parçalamıştır.

Dünya kapitalist modernite sisteminin Uluslararası Komployu ve Kürt soykırımını sürdürmede öne çıkan iki tarz siyasetleri temel zihniyetlerini oluşturuyor.

Önderlik ile PKK, PKK ile Kürdistan halkı, Ortadoğu ve insanlık arasındaki diyalektik ilişkiyi parçalamak; bununla birlikte PKK’yi ‘terörist’, Önderliği de ‘terörist başı’ olarak çarpıtmaya çalışmak.

Birey olarak insanı tarihsel toplumsal gerçekliğinden koparıp devletin vatandaşı yapmak, liberal zihniyetin en temel ve en öncelikli çabası olmuştur. Toplumsal gerçekliği parçalamadan insanı ve toplumu köleleştirip sömürgeleştirmek mümkün değildir.

Nasıl ki Batı biliminin en temel yoğunlaşması atomu parçalamak ise, ideoloji ve siyaseti de toplumsal gerçekliği parçalamaya yöneliktir. Buna karşı direnenleri, toplumsal değerlerini ve kültürünü savunanları terörist ilan edip halklara, kültürlere karşı katliam uygulamak bu zihniyetin en temel siyaseti olarak, en sinsi ve en kirli tarzda Kürdistan ve Ortadoğu’da uygulamaya konulmuştur.

Bu durum günümüzde de Kürt soykırımını ve komployu yürütmede bu güçlerin başvurdukları en temel yöntem oluyor. Başûr’la Bakur’u, Rojava’yla Bakur’u, Rojhilat’la Başûr’u birbirinden ayrı değerlendirmek, Kürdistan’ı dörde parçalayıp inkar ve imha siyaseti yürüten küresel sistemin aleti olmak anlamına geliyor.

Önder Apo, kapitalist modernite sisteminin iki yüz yıllık Kürdistan ve Ortadoğu zihniyet ve siyasetini, yine buna bağlı geliştirilen Uluslararası Komployu tam da bu noktadan yenilgiye uğratarak tüm suçlarını açığa çıkarmış, yargılamış ve insanlık vicdanında mahkum ederek yenilgiye uğratmıştır.

Çarpıtılarak imha edilmek istenen Apo kimliği şahsında, Önder Apo ile PKK ve Kürdistan halkı, Kürdistan halkı ile Ortadoğu ve evrensel insanlıkla ilişki tarihsel gerçekliğine uygun olarak mükemmel oluşturulup temsiliyete kavuşturulmuş, bu sayede  komplo yenilgiye uğratıldığı gibi,  PKK’yi de yenilmez kılmış,  Kürdistan devriminin  Ortadoğu ve insanlık devrimi olarak gelişmesinin temelini oluşturmuştur.

Dikkat edilirse, Kürdistan gerçekliğinde  doğru ve yeterli düzeyde  birey ve bağlı olduğu toplumsal gerçekliğin, kültürel değerlerin ve özgür yaşamın tanımı, bilinci, temsili,  komplocu zihniyet ve siyasete karşı mücadeleyle oluşuyor. Düşman gerçekliğini görmeden ve ona karşı büyük mücadele yürütmeden doğru insan, toplum ve özgür yaşam bilincine, tarzına ulaşmak mümkün olmuyor.

Bu nedenle Önder Apo, ‘ben kimim’ sorusunun cevabını ararken karşısına çıkan maskeli uygarlık tanrılarını, ‘sen kimsin’ diye sorgulama, irade ve cesaretini göstererek Kürtlüğün tarihsel anlamını açığa çıkarmıştır.

Bu tarz yaklaşım Önderliksel çıkış ve PKK’nin şekillenmesinde de en belirleyici özelliktir. 1970’lerde ‘Kürdistan Sömürgedir’ belirlemesi, Önder Apo ve PKK’yi  diğer ilkel milliyetçi, reformist örgütlerden farklı kılan temel husustur. Kürdistan Sömürgedir demek, hem kendi varoluş gerçekliğini, tarihsel-toplumsal durumunu hem de bu varoluşu yok sayıp soykırım uygulayan düşman gerçekliğini diyalektik bütünlük içinde kavramak, ifadeye kavuşturmak anlamına geliyor. Tarihsel-toplumsal gerçekliği bu bütünlük içinde anlamak, büyük bir bilinç olduğu kadar, her türlü bedel ödemeyi göze alacak irade ve cesareti de ifade ediyor. Bu nedenle Önder Apo, PKK’nin çıkışını, ‘Ruhun ve bilincin ayaklanışı’ olarak ifade etmiştir.

PKK ile Kürt toplumsallaşmasını yeniden varetmek ve özgür yaşamını yaratmak Önder Apo’nun en temel mücadelesi oluyor. Önderliksel mücadele ile PKK’nin gelişimi ve özgür Kürt toplumsallaşmasının, yaşamının açığa çıkması ayrılamaz ve parçalanamaz bir bütünü oluşturuyor. Bu bütünlüğü oluşturmada PKK’nin bir kadın partisi olarak şekillenmesi ve gençlik öncülüğü en temel belirleyici özelliklerin başında geliyor. Kadın ve gençlik öncülüğü, soykırımcı, sömürgeci, faşist zihniyet ve siyasete karşı  mücadele kadar, bununla iç içe ve daha öncelikli olarak erkek egemenlikçi iktidar ve devletçi anlayışa karşı mücadeleyi de ifade ediyor. Önderlik bu nedenle, ‘PKK’nin çıkışından günümüze kadar Parti içinde yürüyen en temel ve en büyük mücadelenin, ulus devlet çizgisi ile demokratik ulus çizgisi arasındaki mücadele olduğunu’ belirtiyor.  Kırk yıllık bu amansız mücadele ile  Önderlik ve PKK gerçekliğine, mücadelesine, tarihine ters olan ulus devlet anlayışından, dayandığı uygarlık sisteminden ve güncel siyaset tarzından komploya karşı mücadele ile tümden kopuş sağlanarak Demokratik, Ekolojik, Kadın Özgürlükçü Toplum Paradigması temelinde 3. Doğuş gerçekleştiriliyor.

Güneşimizi Karartamazsınız direnişçiliğinin tarzını yenilmez kılan, Önder Apo ile birlikte bu doğuşu en erkenden hissetme ve en yoğun yaşama bilinci ile bunu boğmak isteyen, imha etmek isteyen güçlere karşı büyük bir intikam duygusuyla mücadele, irade ve cesaretinin Apocu militan tarzında gösterilmiş olmasıdır. Bu durum Önderlikle şehitler diyalektiğinin, PKK’nin bir Önderlik ve Şehitler Partisi olma gerçekliğinin ifadesi olduğu gibi, özümseme ve temsil etme konusunda yaşadığımız yanılgılı ve yetersizlikleri aşmak için de esas almamız gereken en temel değerimiz olmaktadır. Bu nedenle Güneşimizi Karartamazsınız Direnişçiliği temelinde komploya karşı direnerek onu yenmenin temel PKK tarzı oluşu, Önder Apo’yu ve paradigma değişimini anlamanın, zihniyet devrimini gerçekleştirmenin ve dolayısıyla Önder Apo ve şehitler gerçekliğinde PKK’ye doğru temelde katılmanın tarzı olmasından dolayıdır. Önderliği doğru anlama ve katılmanın ancak  komployla mücadele içinde gerçekleşebileceğinin çizgisidir. Bu büyük direnişe rağmen Uluslararası Komployu tümden yenilgiye uğratıp Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü sağlayamamış olmamız  kadrosal olarak bu tarz katılım ve mücadelede yaşadığımız yetersizliklerden dolayıdır. Hareketimizin başlattığı ‘Tecride, İşgale, Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı!’ Hamlesinin başarısı için bu yetersizliklerimizi aşarak Önderliğe ve halkımıza karşı borcumuzu ödemeye çalışmak  en temel görev ve sorumluluğumuz olmaktadır.

CEMAL  AMED

 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR