TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 
TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 
0 Yorum
13-09-2021

Egemen sömürgeci güçler her zaman ezilen sömürge ulusunun en dinamik ve canlı hücrelerine, onun direnç merkezine, daha doğru bir tanım ile yaşayan damarlarına saldırır. Onun diriliş ve varoluş dinamiklerini yok etmeyi yada etkisiz kılarak, kendisine yabancılaştırmayı esas alır. Bunu kendi varlığının teminatı yada zorunlu bir koşulu olarak görür. Sömürgeci ve barbar Türk devlet faşizmi bu politika temelinde, özel savaş yöntemlerini en iğrenç bir şekilde devreye sokan ve en ahlaksız bir biçimde uygulayanların başında gelmiştir. Hiç kuşku yok ki bir toplumun diriliş nüvesi gençliktir. Çünkü gençlik bir toplumun özgürlük kimliğidir. Onun umudu ve cesaretidir. 

İşte bu gerçekliği nedeniyle devşirme ve mafyatik Türk faşizmi 90'lı yıllarda Kürt Özgürlük Hareketi'nden etkilenerek politize olan gençliği iki temel silahla vurarak, mücadeleden koparmak istedi. Bunlar gençliğin beynini ve yüreğini işlevsiz kılarak, onu amaçsızlaştıran, en korkunç boyutu ise sömürgeci sisteme bağımlı kılan uyuşturucu madde ile buna bağlı fuhuş olmaktadır. Bunu ajanlaştırma ve kontra kişilik haline getirerek Özgürlük Hareketi'ne karşı kullanma izler. Türk faşizmi bunu devlet eliyle çok planlı ve örgütlü bir şekilde geliştirdi. Kürdistan halkının özgürlük umudunu bu yozluk silahı ile yok etmek istedi. Polis ve askeri karakollar bu politikanın merkezleri olarak kullanıldı. Uyusturucu maddeler bu devlet karakollarında gençlere servis edildi, bu merkezler üzerinden bölge paylaşımları yapıldı ve mahalle derinliklerine böyle taşırıldı. Yine düşürdüğü erkek ile kadını ve düşürdüğü kadın ile erkeği fuhuş bataklığına çekerek, denetimine aldı. Böylece yüzlerce fuhuş ve uyuşturucu çetesini oluşturdu. Onları devletin kolluk güçleri yada istihbaratının yedek birimleri haline getirdi. Bu politika için Kürdistan'da Amed, Batman, Şırnak, Van, Nusaybin ve Türkiye kentlerinde Mersin, Adana, İzmir, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Bu kentler özgürlük savaşına katılımın en çok geliştiği, asi ve radikal devrimci gençliğin en fazla öne çıktığı kentlerdi. Gençlik nasıl ki toplumsal mücadele, direniş ve savaşın ruhu ise bu kentlerde Kürdistan özgürlük mücadelesinin ruhuydu. Bu kentleri ve buradaki öncü gençliği mücadele gücünden düşürdü mü, önemli bir başarı sağlamış olacaktı. 

Türk fuhuş ve tecavüz devletinin bu politikası sonucu Kürdistan'lı binlerce gencin hayatı karartıldı. Ve karartılmaya devam ediliyor. Bu nedenle intihar eden genç kızların sayısı az değildir. Hergün sosyal medyaya yansıyan polis ve askerlerin Kürt kadınlarını vurma ve kaybetme öyküleri bu politikanın yansıyan boyutlarıdır. Özgürlük Hareketi devletin bu insanlık dışı kirli savaş yöntemlerini erkenden fark etti. Örgütlendirilen bu gençliğin verdiği bilgiler temelinde, Türk faşizminin toplumu düşürmeyi esas alan bu politikası erken deşifre edildi. Bu süreçte Polis karakolları gençliği esrar ve eroine bağımlı kılmayı üzerine aldı. Polis karakollarının bahçesinde bağımlı çete grupları halinde örgütledikleri gençlerle toplantılar alıyor, bölge paylaşımlarında bulunuyor, kapkaç ve hırsızlığa teşvik ediyorlardı. Dağa çıkmama, siyasete bulaşmama ve Özgürlük Hareketi'nden uzak durma karşılığında, yozluğun tüm imkanları en çirkef biçimde gençliğe empoze edildi. 

2005 yıllarında gelişen Eşit Özgür Yurttaş Hareketi bu konuya yöneldi ve gençliği bu bataklıktan koparmak için derin bir toplumsal çalışma yürüttü. Mahallelerde tek tek bu gençleri tespit ederek, onlarla görüşmeler aldı ve toplumsal gücü de kullanarak, onları büyük oranda bu bataklıktan çekmeye başladı. Bu gençlerden mücadele saflarına akanların sayısı az değildi. Daha sonra bu çalışmanın diğer bir ayağı olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) ve temel olarakta YPS, devletin bu kirli amaçlarını boşa çıkarma temelinde mahallelere müdahale etti. Neredeyse Kürdistan kentlerinde devletin bu politikası yerle bir edildi. YDGH-YPS yeni toplumsal ahlak ve maneviyatı sokakların derinliklerine taşıyarak, esrar, uyuşturucu, fuhuş, kapkaç ve hırsızlığı  mahallerimizden temizledi. Bu gençlik politize edildi ve özgürlük değerleri ile tanıştırılarak, temel bir direniş dinamiği haline getirildi. Bu nedenledir ki önce YDGH-YPS'nin örgütlü olduğu, öz yönetim temelinde kendisine bir misyon yüklediği bölgeler hedef oldu. Bu nedenledir ki, Sur, Cizre, Şırnak ve Nusaybin gibi alanlar tarihsel bir direnişe imza attı. Buralarda devletin silahı kendisine doğrultulmaya başlandı. En önemli düşürme aracı elinden alındı. Sömürgeci faşizmin bu kadar büyük bir kin, nefret ve barbarlıkla saldırmasının nedeni buydu. 

Kuşkusuz Kürdistan özgürlük ve direniş tarihinde bir ilki ifade eden öz yönetim savaşlarının planlamasına, koordinesine, eş güdüm ve hazırlığa dair çok şey söylenebilir. Fakat hiç birisi buralarda yazılan destanların yüceliğini, ortaya konan fedailiği ve elde edilen büyük sonuçları yadsıyamaz! Ancak mitsel kahramanlıklarla ifade edilebilecek olan bu görkemli halk direnişlerinde, YDGH-YPS'nin dönüştürdüğü bu gençliğin rolü büyüktü. Devrimimizin bu en dinamik gücü, Türk mafya-çete devleti tarafından çok bilinçli bir biçimde manipüle edilmekteydi. Şimdi yine bütün Kürdistan kentleri bu fuhuş ve uyuşturucu çetelerinin elinden illallah etmeye başlamış durumdadır. Bugün bu tecavüzcü güruh Kürdistan sokaklarında tarihimize, kültürümüze, ahlak ve maneviyatımıza, özcesi tüm toplumsal değerlerimize iğrenç bir biçimde saldırmaktadır. Adeta toplum onurunun, ahlaki ve manevi reflekslerinin ırzına geçiliyor. En tehlikeli olan yanı ise adeta bunu kanıksarcasına izlemektir. Toplumsal refleksin zayıflığı ve tepkinin cılız hali ürkütücü boyutlardadır. YDGH ve YPS'den şikayetçi olan omurgasız orta sınıf cambazları, neden namuslarını ve onurlarını korumak için en küçük bir duruş sergilememektedir .Burada bilinmesi gereken şudur; toplumsal onur ve haysiyetini korumanın ve özgürleşmenin tek yolu, toplumsal öz örgütlenme, direniş ve öz savunmadır. Öz savunma sömürge olan toplumlar için kimlikli ve onurlu yaşamanın vazgeçilmez silahıdır ve mutlaka yaygın bir biçimde geliştirilmelidir. Bakımlı polis ve subaylar özel olarak seçilip eğitilerek, büyük maddi imkanlar sunularak Kürt kentlerine gönderildiler. Genç kızları düşürerek ajanlaştırmayı, kendilerine bağlamayı, yozlaştırarak mücadelen koparmayı esas aldılar. Bunun sayısız örneği sıralanabilir. Basına yansıyan fuhuş çetesinin ajanlaştırma pratiği ortadadır. Hiç kuşku yok ki gelişen bu yaygın taciz, tecavüz ve fuhuş bir devlet politikasıdır ve polis ile asker öncülüğünde çok sitematik olarak geliştirilmektedir. Hedef toplumu yozlaştırarak direniş ve mücadele gücünden düşürülmesidir. 

Burada mutlaka toplumsal duruş ve öz savunma devreye girmelidir. Yerellerde gençlik öncülüğünde bu yozluğa karşı örgütlü bir mücadele gelişmelidir. YPS türü bu öz savunma güçleri toplum kurucu ve koruyucu bir misyon üstlenerek, caydırıcı rol oynamalıdırlar. Hem işgalci sömürgeci devlet gücü açısından ve hemde onun yerel işbirlikçileri açısından YDGH yada YPS gibi savunma güçleri hem tarihsel bir zorunluluk ve hemde derin bir toplumsal özlemdir. “Werin Cenga Azadîyê “ hamlesi gençliğe bu misyonunu üstlenme çağrısı olarak algılanmalıdır. Toplumsal öz savunma ve direnişte gençliğe sorumluluğunu hatırlatma ve onu görevlerine çağırma hamlesi olarakta değerlendirilebilir. Sonuç olarak, Ş. Çiyagerlerin fedai ruhlarını, onların destansı duruşunu Amed in, Şırnak‘ın ,Van‘ın ve Batman‘ın sokaklarına yeniden çağırmadır! Kürdistan gençliğini Çîyagerleşmeye ve kent sokaklarına devrimci halk savaşının büyük komutanları olarak dönmeye davet etmektir.. 

Rengin KARDELEN

   

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR