TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ
TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ
0 Yorum
25-08-2021

Tarihte ilk insanın, ilk toplumun yarattığı maddi-manevi değerler bütünü olan kavramları bugün Önder APO yeniden bir tanıma kavuşturmakta ve topluma ait olanını topluma kazandırmaktadır. Hukuk, Ahlak, Özgürlük, Adalet, Eşitlik gibi kavramlar toplumların yarattıkları kutsal değerlerdir. Toplumsallığın oluştuğu dönemde gelişen yaşam tarzı, bu kavramlar üzerinden gelişmiş ve toplumsal çıkarların esas alındığı bir yaşam tarzına dönüşmüştür. Kavramlar ilk toplumsal örgütlenmenin doğal yaşam tarzında gizlidir. Herkes özgür, eşit ve adil bir yaşam sürmekte, yasalar ahlak kuralları olarak belirlenmektedir. Neolitik toplumda dediğimiz ilk toplum, kendi yaşam tarzını sürdürebilmesi ve düzene oturtabilmesi için doğal olarak geliştirdiği bir sistemi, ahlak kuralları vardır ve herkes bu kurallara doğal olarak uyar. Biz buna doğal hukuk veya pozitif hukuk da diyebiliriz.

Nitekim dönemin gelişen bu doğal yasalarına Analık Hukuku da denilmektedir. Ana’dan gelen soy zinciri toplumsallığın da başlangıcı, onun örgütleyici gücüdür. Çocuk doğurup besleyen, büyüten ve koruyan ana-kadın, toplumsallığın anacıl doğrultuda gelişmesini sağlar. Klan toplumu ağırlıklı olarak ana-kadın kimliğini taşır. Klan içerisinde doğan çocuklar tüm klanındır, mülkleştirme diye bir olgu henüz yoktur, çocukların anaları belli fakat babalar tam olarak bilinmiyor. Klanda etkili olan Ana tanrıçadır, yaşamı örgütleyen, düzene koyan yine ana kadının kendisidir. Bununla kadın kutsal bilinir ve saygınlık gösterilir. Sümer mitolojisinde tanrıça İnanna’nın 104 Me’lerinden bahsedilir. Bu Me’lerle kast edilen aslında ana-kadının kendi toplumsallığı için oluşturduğu temel hukuk yasalarıdır. Klanlar arası veya klan içi birey ve toplum ilişkisinde adına hukuk denmese de doğal olarak yürütülen bir yaşam biçimi vardır, buna da ahlak denilmektedir. Ahlakı insanların var olma ve toplumsallığını sürdürebilme biçimi olarak tanımlarsak, öyleyse ahlak aynı zaman da bir hukuk biçimidir de diyebiliriz. Dolayısıyla hukuk kavramı ( yani sözlü-pozitif-doğal hukuk )toplumlar tarihinin başlangıcından günümüze kadar var olan bir olgudur ve toplumun yarattığı değerler bütünüdür.

Toplumdan çalınan doğal hukuk anlayışı, merkezi uygarlık hegemonyası tarafından çarpıtılarak bugün iktidar ve devletin bir güç olgusu haline getirilmiştir. Her şeyi yasalara, kurallara bağlayarak, topluma karşı adaletsiz, acımasız ve toplum üzerinden bir tahakküm kurma aracı haline dönüştürülmüştür. Bu açıdan Toplumsal Adaletin hukukla arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırmadan önce, hukuk kavramına kısaca bir tanım getirirsek, hukuk salt bir kavram olarak ele alındığında, genel bir tanım, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalar olarak bilinir. Diğer bir tanım ise, hukuk, uygarlıkla başlayan ve toplumun ahlakı dışındaki kurallar bütünüyken, geniş anlamda ve hakikate yakın tanım ise, ahlakı, kültürü ve toplumun tüm geleneklerini içine alan, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve toplum yaşamını yönlendiren bir olgu olarak ifade edilebilir.

Günümüzde hâkim olan hukuk anlayışı kuşkusuz erkek egemen iktidarın ve devletçi zihniyetin anlayışı olmaktadır. Tümüyle devletin yaptırım gücüdür. Arapça bir kelime olan Hukuk hak deyiminin çoğuludur, Adaletin gerektirdiği kuralları dile getirir. İnsanın, toplumun davranışlarını düzenlemek için devletin düzenlediği kural ve yasaların tümü anlamındadır. Erkek egemenlikli zihniyet anlayışıyla kurulan hukuk aynı zamanda cinsiyetçidir. İlk inkâr edeceği hakikat, kuşkusuz kadının hukukta yeri olmadığı, hak, adalet kadın için geçerli olmadığı, toplumdaki yerinin bir nesne konumunda olduğu anlayışıdır, birinci kuralı budur. İkincisi; ahlak ilkesini hukuktan koparmaktır, ahlaktan kopmuş bir hukuk, devlet ve iktidarın uşağıdır, adaletten uzaktır. Her ülkenin ve ya devletin kendi sistemlerine göre bir hukuk anlayışı vardır, bu hukuk, kural ve iktidara bağlanmış politikadan başka bir şey değildir. Mevcut, devletçi hukuk sisteminin toplumun sorunlarına cevap olmaktan ziyade sorunları daha da derinleştiren, ihtiyaçlara cevap olamayan, kadını, toplumu, doğayı dikkate almadığı gibi, bunlar arasında ciddi bir yabancılaşmayı, parçalamayı, eşitsizliği, inkârı yaratan despot bir sistemdir.

Buna göre Hukuk, toplumların kendilerini oluşturma, demokratik, komünal yaşam tarzının sistemleştirilmesinde önemli rol oynamalıdır. Gerçek anlamda hukuk -ki buna toplumsal hukukta diyebiliriz- toplumun hizmetinde olan, adil, eşitlikçi, ahlaki ve siyaset ile iç içe geçmiş, bir sistem olursa ancak çözüm bulabilir. Özelde siyaset ve politika ile ilişkilerini güçlendirmeli, toplumun çıkarlarını, hak ve adaletini esas almalıdır. Ayrıca hukukun temel görevi devleti, topluma karşı korumak veya güçlendirmek değil, tersine toplumu devletin gücüne karşı temel haklarla donatarak korumaya almaktır.

Toplumsallık, hukuk ve yasalarla da güçlendirilebilir, yürütülebilir bu temelde topluma biçimde verilebilir, fakat toplumun var oluşunda belirleyici yasalar onun ahlak yasaları ve doğal adalet ilkesidir. Toplumsal Adaletin hukuku, devlet, iktidar kurumlarından uzak, ahlakla iç içe geçmiş olmalıdır. Kısacası savunmaya ihtiyacı olan devlet değil, bireydir, toplumdur. Hak, adalet sadece devlet-iktidar sistemi için geçerli değildir. Hakkını aramak toplumun ve bireyin sahip olduğu temel haktır, hakikattir. Bunun için Hukukun ahlak ile yaşamsallaştırılması, adalet anlayışını toplumsallıkla bütünleştirmesi önem taşımaktadır. Nitekim hukukun demokratik siyasetle ilişkisi de kaçınılmazdır. Toplumsal adalet, hukuku demokratik siyaset tarzı ile ancak toplumu politikleştirebilir ve özgürleştirebilir. Hukuku, toplumsal adaletle, özgürlük ve ahlak ile bağlantılı düşündüğümüz kadar, demokratik siyasetle de bağlantılı düşünmeli ve geliştirmelidir. Siyasetten kopuk bir hukuk, toplumsal bilinçten yoksun, adaletten, ahlaktan, özgürlük ilkelerinden uzak bir hukuk demektir. Toplumların varlığı bu kurumlaşmalarla anlam ifade etmektedir. Bundan uzak olan bir hukuk ise iktidarcı, despot olmaktan kurtulamayacaktır.

Toplumsal Adalet, Demokratik siyasetle iç içe geçmiş bir hukuk anlayışını esas almalıdır. Toplumu toplum yapacak olan adalet ilkesidir. Ancak bu şekilde insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesine güçlü katılabilir, gerçek özüne kavuşabilir. Bu anlamıyla toplumsal adalet ile geliştirmek istediğimiz, toplumun özü olan ahlak ilkesine dayalı bir hukuk anlayışıdır. Adaletsiz bir toplum her zaman haksızlıklara maruz ve mahkûm kalacaktır. Burada “Mahatma Gandi’nin “Haksızlığa sapıp, bütün insanların seni izlemeleri yerine; adaletli davranıp, tek başına kalmak daha iyidir.” Sözü hakikatiyle ortaya koymaktadır.

Abdullah ÖCALAN Sosyal Bilimler Akademisi

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)