ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI
ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI
0 Yorum
12-08-2021

20. yüzyıl Kürtler için en zor yüzyıl olmuştur. Bu yüzyılda ölüm kalım mücadelesi içine girmişlerdir. Yaşamları, ulusal varlıkları tehlikeye girmiştir. Bu, Kürtlerde çok önemli kaygılar ortaya çıkarmıştır. Gelinen aşamada on yıllardır Kürt halkının siyasi güçlerinin yürüttüğü özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle bütün parçalarda Kürt halkı önemli bir özgürlük ve demokrasi birikimi ortaya çıkarmıştır. Bu temelde örgütlenmeler ortaya çıkarmıştır. Mücadele bilinci ve azmi gelişmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: On yıllardır yürütülen mücadele sonucu Kürtler hem tek tek ülkelerde, bütün parçalarda siyasi güç oldukları gibi, hem de Ortadoğu’da dikkate alınması gereken bir siyasi güç haline gelmişlerdir. Bugün Kürtler 20. yüzyıldaki gibi güçsüz, örgütsüz, politikasız bir güç değildir. Toplum bilinçsiz değildir. Onlarca yıllık mücadele Kürt toplumunu bilinçli hale getirdiği ve demokratik karakterini geliştirdiği gibi, örgütlenmesiyle, siyasal mücadelesiyle de önemli bir güç haline gelmelerini sağlamıştır. Bunlar bir gerçektir. Bugün Ortadoğu’da eski dengeler yıkılmış, yeni dengeler de hala kurulmamıştır. 20. yüzyıl Kürtler üzerinde soykırım yüzyılıydı; ulusal varlığın tehlikede olduğu yüzyıldı. Bu yüzyılın dengelerinin yıkılarak ortadan kalkması Kürtler açısından önemli imkanlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle de onlarca yıldır yürütülen mücadele sonucu ortaya çıkan siyasi güçlerin örgütlenmeleri eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin de kurulamadığı bu süreçte Kürtlere çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Kürtler 20. yüzyıla göre çok önemli avantajlara sahiptir. Bugün gerçekten de Ortadoğu’da yeni dengeler kurulmaya çalışılırken, bunun mücadelesi verilirken, bir üçüncü dünya savaşı gibi Ortadoğu’da yeni dengeler mücadelesi sürerken Kürtler de bu mücadele içinde etkili olacak imkanlara sahiptir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni dengelerin kurulduğu süreçte Kürtlerin 20. yüzyılda olduğu gibi statüsüz kalmaması için eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin oluşmaya başladığı süreci çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Gerçekten de bu süreçler altın değerinde süreçlerdir. Özgürlüğün yaratıldığı süreçlerdir. Özgürlük yaratımının gerçekleştiği süreçler bu tür geçiş süreçleridir. Önderlik bunu kısa an sosyolojisi, özgürlük sosyolojisi, özgürlüğün yaratıldığı sosyolojik süreçler, mücadele süreçleri olarak tanımlamıştır. Gerçekten de böyle bir süreçten geçmekteyiz. Böyle bir süreç Kürt halkı açısından, Kürt siyasi güçleri açısından ideolojik, örgütsel, siyasi ve eylemsel alanda doğru politikalar ve taktikler üretmenin ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Tabii en başta da tarihte travma haline gelen Kürtler arası parçalanmışlığın, iç ihanetin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğer bu geçiş sürecinin imkanlarından, fırsatlarından yararlanmak isteniliyorsa Kürtler mutlaka birlik olmalıdır, birliklerini güçlendirmelidir. Ancak birliklerini güçlendirirlerse, ortak hareket ederlerse önlerine çıkan bu tarihi fırsattan çok güçlü bir biçimde yararlanabilirler. İmkanlar, fırsatlar vardır; ama imkanları ve fırsatları da ancak güç olanlar değerlendirebilir. Parçalanmış, bölünmüş, güçsüz olan örgütler bu durumu değerlendiremez. Parçalanmış bir toplum bu imkanlar ve fırsatları değerlendiremez. Bu açıdan 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dengeler kurulurken Kürtler arası birlik, Kürtlerin ortak hareket etmesi, ortak politika belirlemesi tarihsel bir sorumluluk gerektirdiği gibi, stratejik değerde bir konudur. Bu açıdan çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu durum, bu tarihi gerçekler, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki bu gerçeklik, eski dengelerin yıkılması, yeni dengelerin oluşmaması durumunun ortaya çıkardığı fırsatlar ve siyasal konjonktür toplumsal bütünlüğü kutsallık düzeyinde önemli hale getirmektedir.Ortadoğunun yeniden şekillendiği, siyasal mücadelenin çok yoğun gerçekleştiği, tüm güçlerin yeni dengeler oluşurken kendi konumunu güçlendirmek istediği bir süreçte Kürtlerin ulusal birlik oluşturmaları çok önemli, tarihsel değere sahiptir. Eğer Kürtler bu süreci ulusal birlikle, ortak politikayla karşılamazlarsa gerçekten de bir nevi tarihe ve topluma karşı ihanet yapmış olurlar. Birliğin bugünkü değeri çok anlamlıdır. Her zaman anlamlıdır. Her zaman birlik, ortak hareket etmek önemlidir; ama esas olarak da sonuç alıcı bugünlerde, siyasal mücadelenin kızıştığı bugünlerde ortak hareket etmek çok önemlidir.

Yakın zamanda İran, Türkiye, Suriye birlikte hareket ettiler. Eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin oluşmaya başladığı süreçte Kürtlerin güç kazanmaması için, Ortadoğu’da güçlü bir halk, toplum haline gelmemeleri için birlikte hareket ettiler. Kürtlerin mücadelesini zayıflatmak istediler. Anti Kürt politikası izlediler. Kuşkusuz bu anti Kürt ittifakı Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle, direnişiyle önemli oranda boşa çıkarıldı, başarısız kılındı. Türk devleti Kürt karşıtı ittifaktan sonuç alamadı. Nitekim bundan sonuç alamadığı için şimdi Kürt düşmanlığını, Kürtlerin statü kazanmasını engellemeyi başka politikalarla gerçekleştirmek istemektedir. Eğer, Türkiye İran’la sürtüşmeye girmiş, Irak’la sürtüşmeye girmiş, tümden Avrupa ve ABD’nin yanında yer almışsa, Libya müdahalesinin içine balıklama daldıysa, Suriye’ye müdahalede bu kadar istekliyse bütün bunların nedeni dış güçlerin desteğini alıp Kürt özgürlük hareketini bastırmak içindir. Türk devleti tüm politikalarını Kürtlerin 21. yüzyılda yine statüsüz kalmasını sağlamak için belirlemektedir. Türk devletinin dünkü sıfır sorun politikası, Kürt düşmanlığı üzerinde yarattığı politika da Kürtlerin hak kazanmasını engellemeye yönelikti; bütün bölge ülkelerini karşısına alma pahasına ABD’nin taşeronu haline gelmesi de Kürtlerin hak kazanmasını engellemeye yönelikti. Hatta bugün karşı karşıya düşmüş olsalar bile Türkiye, Suriye, İran, Irak Kürt sorunu söz konusu olduğunda yine birbirlerini gözetmektedirler. Gerçekler buyken, bu kadar Kürtlerin özgürlük mücadelesine karşı bir savaş durumu varken, Kürtlerin tabii ki bu duruma karşı doğru politika üretmeleri gerekir; bu saldırıları karşılamaları gerekir, bu saldırıları boşa çıkarmaları gerekir. Bunu da en başta birliklerini yaratmakla, ortak politika belirlemekle, ortak strateji belirlemekle, ortak taktik belirlemekle gerçekleştirebilirler. Aksi halde Kürtler yeni kurulacak siyasal dengelerde ya hiç yer almayacaklardır ya da çok zayıf bir biçimde yer alacaklardır. Bu nedenle de bölge devletleri, hatta uluslararası güçler Kürtlerin birliğini engellemeye çalışmaktadırlar. Çünkü birlik olmuş Kürtler sadece bölge ülkeleri karşısında değil, uluslararası güçler karşısında da iradeli bir siyasi güç haline geleceklerdir. Ortadoğu’da birliğini sağlamış Kürtler uluslararası güçler tarafından dikkate alınması gereken bir güçtür. Bunun için Kürt düşmanları ve Kürtlerin parçalanmışlığından yararlanan güçler Kürtlerin birliğini engellemeye çalışıyorlar.

Gelinen aşamada Ortadoğu’da yıkılan dengelerin yerine yeni dengeler kurulmaya çalışılmaktadır. Giderek geçiş süreci tamamlanmakta, Ortadoğu yeni siyasal dengelerini bulacağı bir noktaya doğru gitmektedir. Bu durum toplumsal birliği acil bir ihtiyaç haline getirmiştir. Öte yandan Kuzey Kürdistan’daki mücadele önemli bir noktaya gelmiştir. Kuzey Kürdistan’daki özgürlük mücadelesi sadece Kuzey Kürdistan’ı değil, bütün parçaları etkileyen bir özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Kuzey Kürdistan’daki özgürlük ve demokrasi mücadelesi başarıya ulaştığında bu sadece Kuzey Kürdistan’ın özgürlüğü ve demokratik yaşamı değil, bütün parçaların özgürlüğü ve demokratik yaşamı olacaktır. Hatta bütün Ortadoğu’da özgürlüğün ve demokrasinin gelişmesini sağlayacaktır. Bu açıdan ulusal birlik çerçevesinde Kuzey Kürdistan’daki mücadelenin başarıya götürülmesi açısından toplumsal bütünlüğü sağlamak çok önemlidir. Yine Güney Kürdistan’da bir federasyon vardır. Bu federasyon hala varlığını güvenceye almamıştır, hala tehlikededir. Irak’ta yaşanan sorunlar bilinmektedir. Tartışmalı bölgeler söz konusudur. Kürdistan’ın çok önemli bölgeleri federasyonun dışındadır. Yine Kürtlerin Irak siyaseti içindeki etkinliği giderek kırılmaya çalışılmaktadır. Bu da önemli bir siyasal sorundur. Öte yandan Güney Kürdistan üzerinde Türkiye’nin, İran’ın, Irak’ın herkesin politikası vardır. Güney Kürdistan’daki siyasi güçlerin, halkın iradesi kırılmak istendiği gibi, neredeyse küçük bir Ermenistan gibi, küçük bir Kürdistan yaklaşımıyla bütün parçalardaki Kürt halkının özgürlük mücadelesi sınırlandırılmak istenmektedir. Küçük bir Kürdistan karşılığında bütün bir Kürdistan’ın feda edilmesi yaklaşımı dayatılmaktadır. Doğu Kürdistan’da da Kürt halkının özgürlük ve demokrasi özlemi çok güçlüdür. Mahabat Cumhuriyetinin kurulduğu bir parçadır. Önemli mücadeleler verilmiştir, ağır bedeller ödenmiştir. Bugün sadece Ortadoğu değil, aslında İran da değişim sancıları çekmektedir. İran da mutlaka değişecek, demokratikleşmek zorunda kalacaktır. Özelikle de Kürt halkının özgürlük ve demokrasi özlemi İran’ı zorlamaktadır. İran’ın mevcut rejimiyle halkların özgürlük ve demokrasi ihtiyacını karşılaması zordur. Özellikle de Kürtlerin özgürlük ve demokrasi ihtiyacını karşılayamamakta, bu da Kürtlerle mevcut sistem arasında gerilimi artırmaktadır. Doğu Kürdistan’daki bu durum da Kürt halkının birliğini, ortak politika belirlemesini önemli kılmaktadır. Eğer böyle bir ortamda toplumsal birlik olmayacaksa, böyle bir zamanda halkların birliği gerçekleşmeyecekse ne zaman gerçekleşecektir? Bu açıdan da toplumsal birliği sağlamanın tam da zamanı gelmiştir ve geçmektedir.                

Kürt sorunu bölgede her zaman çatışma, savaş ve gerilimler ortaya çıkarmıştır. Sömürgeci güçler, despotik güçler bırakalım Kürt halkının örgütlenmesine, örgütleri temelinde siyasal, kültürel, sosyal çalışmalar yapmasına; Kürt halkının varlığının kabul edilmesine ve bu temelde yaşamını sürdürmesine bile tahammül etmemişlerdir. Tüm politikalar Kürt halkının varlığını ortadan kaldırmaya yönelik olmuştur. Bunun karşısında da Kürtler eksik, yetersiz direnmişlerdir. Ancak bu direnişler Kürt halkının ulusal varlığını ve özgürlüğünü güvenceye almış değildir. Güney Kürdistan’da bir federasyon kurulsa da, oradaki Kürtlerin ulusal haklarının tümüyle güvenceye alındığı söylenemez. Bu nedenle gerilim sürmektedir. Irak ile ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İran’da baskı rejimi vardır. Bu nedenle İran politikalarına karşı Kürt halkının silahlı silahsız direnişleri sürekli gündemdedir. Türkiye ise son otuz kırk yıldır tamamen bir çatışma ve savaş ortamındadır. Kürt halkı birkaç kuşak yürütülen kirli savaş ortamında büyümüştür. Barış ve demokratik çözüm çabaları yürütülse de bunlardan bir sonuç çıkmamıştır. Sömürgeci güçlerin Kürt halkının ulusal varlığını ortadan kaldırma konusundaki zihniyetleri ve politikaları değişmediğinden Kürt halkı üzerindeki kültürel soykırım, fiziki soykırım açık ve gizli bir biçimde sürdürülmektedir. Bu nedenle çatışma ve gerilim sürdüğü gibi çatışma ve gerilim etkenleri savaşın daha uzun sürmesini sağlayacak niteliktedir. Güneybatı Kürdistan’da devlet çözülmeye doğru giderken çatışmalar olmaktadır. Muhalif güçlerle devlet arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Yine devletle Güneybatı Kürdistan halkı ve siyasi örgütler arasında gerilimler olmaktadır. Tüm bunlar Kürtlerin ortak bir politika belirlemesini gerektirmektedir. Özellikle de hangi temel haklar için savaşılacağı, mücadele edileceği, hangi hakların tanındığı takdirde barış yapılacağı konularının netleştirilmesi gerekmektedir. Savaş ve barış konularında farklı görüşler olmaktadır. Bu görüşler örgütlere ve parçalara göre de değişmektedir. Bir parçada savaş ve barış ilkesi farklı algılanmakta, başka bir parçada farklı algılanmaktadır. Kuşkusuz her parçanın, her ülkenin kendine göre koşulları vardır. Bunlar tabii ki dikkate alınır, ama Kürt halkının hangi hakları tanındığı zaman barışın yapılabileceği, hangi haklar tanınmadığı zaman silahlı mücadelenin gerekli, meşru olduğu ve bütün Kürt örgütleri ve Kürt halkı tarafından gerekli ve meşru görüleceğinin ortaya konulması gerekmektedir. Çünkü Kürt sorunu hala çözülememiştir. Bu nedenle savaş etkenleri devam etmektedir. Çatışmalar sürmektedir. Kürt halkı hakları temelinde barış ve huzur içinde yaşayamıyor. Sömürgeci ülkelerin politikaları Kürt halkının bırakalım huzurunu, varlığını tehdit ediyor. Özellikle varlığı tehdit edilen bir halkın nerede direneceği, nerede barış yapacağı bunun çerçevesinin belirlenmesi gerekmektedir.

Direnişin sürdürülmesinin de bu çerçevede önemli sonuçları olur. Çünkü savaş ve barışın bir ulusal politika temelinde olması lazım. Savaş ciddi ve önemli bir olaydır. Bütün parçaların ve bütün Kürt halkının desteğini gerektirir. Karşısında çok zalim güçler vardır. Bu zalim güçler karşısında Kürtler ortak politika yürütmeden direnişlerini geliştirip, başarıya ulaştırmaları da zordur .Diğer taraftan barış önemlidir, bütün mücadelenin amacı barıştır. Ulusal varlığını barış ve özgürlük içinde sürdürmektedir. Eğer barış koşulları varsa barışın yapılması gerekiyor. Barış etrafında bütün Kürt halkının birleşmesi gerekiyor. Barış mücadelesine de destek verilmesi gerekiyor. Sadece savaş değil, barış politikasının da bir sonuç alması için ulusal bir perspektife ihtiyaç vardır.

 

ŞOREŞ MUNZUR

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR