TALİBAN - AFGANİSTAN
TALİBAN - AFGANİSTAN
0 Yorum
18-08-2021

Peştuca dilinde “Talebeler” anlamına gelen Taliban, 1994 yılında Afganistan’ın güneyindeki Kandahar kentinde Molla Ömer Ahund liderliğinde kuruldu!

Taliban’ın kuruluş aşamasındaki kadroları, 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle Sovyet güçlerine karşı savaşan “mücahit”lerden oluşuyordu!

Taliban, kuruluşundan itibaren başta Pakistan olmak üzere Katar, Suudi Arabistan,BAE gibi bölgesel ve Kapitalist Modernite güçlerinden büyük destek gördü! Bu desteklerin çoğu örtülü olsada Taliban hareketinin bu kadar güçlenmesi ve son kertede çok kısa bir sürede Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrol etmesi bu güçlerin desteği olmadan mümkün olmadığı su götürmez bir gerçektir! 

KURUCULAR - LİDERLER 

Muhammed Ömer (Kurucu, 1994–2013)

Abdulgani Birader (kurucu ortak)

Ahtar Mansur (2015–2016)

Hibetullah Ahundzade (2016–günümüz)

İDEOLOJİ

Taliban ideolojisi, Hindistan'ın Diyobend kentindeki Darul Ulum Diyobend medresesinden çıkan Hanefi İslam hareketi ve Nakşibendi Diyobendi'dir! Müslümanların Hinduizm ve Hıristiyanlığa kaymasını önlemek amacıyla kurulan medreselerin çevresinde oluşan Diyobendiye özellikle Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş merkezli ve siyasetin tam ortasında, hayatın her alanında aktif bir cemaat! Hindistan ve Pakistan'da güçlü siyasi partileri olan, meclise giren ve seçimlerde başka cemaatlerle "işbirliği" yapan bir cemaat!

DESTEKÇİ YAPILAR 

HAKKANİ AĞI: Asimetrik savaş taktiklerini kullanan, ABD öncülüğündeki NATO güçleri ve Afganistan devleti ile savaşan Afgan gerilla isyancı grubudur. Mevlevî Celaluddin Hakkani ve oğlu Siraceddin Hakkani'nin önderlik ettiği bu grup Taliban'ın bir koludur ve Pakistan'ın Miranşah bölgesinde konuşlanmıştır! 

LEŞKER-İ TAYYİBE: Çoğunlukla Güney Asya'da faaliyet gösteren radikal İslamcı bir silahlı bir örgüttür! 

TEHRİK-İ-TALİBAN PAKİSTAN (Pakistan Taliban Hareketi):

Alternatif olarak Pakistan Talibanı, Pakistan'ın Afganistan sınırında bulunan çeşitli İslamcı militer grupların şemsiye organizasyonudur! 

ÖZBEKİSTAN İSLAMİ HAREKETİ: Özbekistan'da şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak amacıyla 1998 yılında kurulan radikal İslamcı bir silahlı örgüttür. Örgüt, daha sonraki yıllarda kendisini El Kaide ve Taliban'ın müttefiki olarak tanımlamış olup 2015 yılının ortalarında IŞİD'e biat etmiştir! 

CEYŞ-İ MUHAMMED: Ceyş-i Muhammed, 'Muhammed'in Ordusu" anlamına geliyor ve örgüt, Keşmir'in Hindistan'a açılacak bir kapı olduğunu, bu tartışmalı bölgenin Pakistan'a bağlanmasından sonra 'Hindistan'da yaşayan Müslümanları kurtarmayı hedefliyor"! 

HAREKET-ÜL MÜCAHİDİN: Filistin merkezli ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet yürüten cihadist bir örgüt! 

TEHRİK-İ NAFAZ-İ ŞERİAT-İ MUHAMMEDİ: Özellikle Pakistan' ın kuzeybatı bölgesinde faaliyet yürüten, kız okullarını havaya uçuran, kelle kesip, kadınları eve kapatan cihadist örgüt! 

HİZB-İ İSLAMİ GULBUDDİN: Gulbeddin Hikmetyar tarafından 1975 yılında Afganistan'da kurulmuştur 1969'da komünizme karşı savaşmak amacıyla Kâbil'de Kâbil Üniversitesi'nden bir grup öğretmen ve öğrencinin kurduğu "Müslüman Gençlik" organizasyonunun çatısı altında büyümüştür. İdeolojisini Müslüman Kardeşler, Ebu'l A'lâ el-Mevdudî ve Pakistan İslam Cemaati'nden almıştır.

SOVYET MÜDAHALESİ (1978 – 1992)

Sovyetler Birliği, 1979'da Afganistan'ı işgal ettikten sonra, mücahitler Sovyet güçleriyle savaşa girdi! 

Pakistan Devlet Başkanı Muhammed Ziyâ ül Hak, Sovyetlerin Pakistan'ın Belucistan kentini de işgal etmeyi planladığını düşünerek Akhtar Abdur Rahman'ı Sovyet işgal kuvvetlerine karşı Afgan direnişine destek toplamak için Suudi Arabistan'a gönderdi. Bir süre sonra, CIA ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü, Pakistan Servislerarası İstihbarat Teşkilatı (SİT) aracılığıyla Afgan mücahitlerine fon ve ekipman sağladı! 

İKTİDAR

Taliban, 1996'dan 2001'e kadar, Afganistan'ın kabaca dörtte üçüne hükmetmiş ve Şeriat hukukunun katı bir şekilde yorumlanmış bir hâlini uygulamıştır.1994 yılında Afgan İç Savaşı'nın önde gelen gruplarından biri olarak ortaya çıkmış ve büyük ölçüde Afganistan'ın doğu ve güneyindeki Peştun bölgelerindeki geleneksel İslami okullarda eğitim görmüş ve Sovyet-Afgan Savaşı'nda savaşmış talebelerden oluşmaktaydı. Muhammed Ömer'in önderliğindeki hareket, Mücahid liderlerinden aldığı güçle Afganistan'ın çoğu bölgesine yayıldı! 

Taliban, Sovyet işgalinin sona ermesinin ardından iç savaşların ülkeyi kasıp kavurduğu, savaş ağalarının kendi bölgelerinde derebeylik tarzı hüküm sürdüğü, yolsuzlukların, infazların ve rüşvetin ayyuka çıktığı bir dönemde sahnede yerini alan ve Afganistan'ın son 25 yılına damgasını vurdu! Pakistan'dan ve bazı Körfez ülkelerinden para ve silah desteği aldığı bilinen Taliban, 1996 yılının Eylül ayında Kabil'e saldırmak üzere hazırlık yaptı! 

Kanlı sokak savaşına girmek istemeyen Tacik komutan Ahmet Şah Mesut, kendine bağlı tüm güçleri 26 Eylül 1996'da Kabil'den çekti!

Otorite boşluğundan faydalanan Taliban 27 Eylül 1996'da Kabil'e girdi. İlk olarak BM binasına sığınan eski Devlet Başkanı Muhammed Necibullah Ahmedzay ile kardeşi Şahpur Ahmedzay idam edildi! 

Başkentin ele geçirilmesi zamanına kadar milis bir yapı olan Taliban, bu tarihten itibaren kendi hükümetini kurduğunu açıkladı. Adını Afganistan İslam Emirliği, kurucu lider Molla Ömer'i de Emirel Müminin (Müminlerin emiri) olarak ilan etti. Bayrak değiştirildi. Molla Ömer adına camilerde hutbe okundu! 

Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Taliban'ı resmen tanıdı! 

TALİBAN İKTİDARINDA UYGULAMALAR :

Taliban'ın uygulamalarından bazıları:

Önceleri nispeten yumuşak bir görünüm veren örgüt Kabil'in ele geçirilmesinin ardından çok katı kurallar uygulamaya başladı! 

Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girdi. Hanefi mezhebi ön planda tutuldu! 

Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için Emr-i bil Maruf (iyiliği emretme) Bakanlığı oluşturuldu! 

Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı! 

Kadınlara peçe zorunluluğu erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getirildi! 

Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası verildi. Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı! 

Afganistan Televizyonu'nun yayını durduruldu. Fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklandı! 

Erkeklere, evine en yakın camide 5 vakit namaz kılma mecburiyeti getirildi! 

Emri bil Maruf görevlileri camilerde yoklama aldı! 

Mazeretsiz camiye gitmeyenlere ağır yaptırım uygulandı! 

Namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlandı! 

Bütün okullar medreseye dönüştürüldü. Ders kitaplarındaki görseller yok edildi! 

'Medreselerde' 3'üncü sınıftan itibaren tüm öğrencilere en az 3 metre olmak üzere sarık sarma mecburiyeti getirildi! 

Ele geçirilen tüm bilgisayarlar TV kabul edilerek kırıldı! 

'İslam devletine karşı gelenler' hain ilan edilerek doğrudan idam edildi! 

Özellikle farklı mücahit gruplara mensup kişiler, yakalandıklarında şer ve fesat hükmü ile idam edildi! 

Çok sayıda kişinin çeşitli sebeplerle eli kesildi! 

İdamların ve el kesmelerin birçoğu cuma namazlarından sonra gerçekleştirildi ve halka izlettirildi! 

Kesilen eller, şehrin merkezinde sergilendi! 

Resmi kurumlarda Peştu dili mecbur edildi! 

Toplu taşıma araçlarındaki aynalar, kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı! 

ABD İŞGALİ 

El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırmasından günler sonra, George W. Bush, 'Amerikan güçlerinin Afganistan'da konuşlu terörist gruba ve Taliban hedeflerine yönelik saldırılar başlattığını' duyurdu! 

7 Ekim 2001 - ABD ordusu Britanya Ordusu’nun da desteğiyle Taliban’a karşı "Sürekli Özgürlük" (Operation Enduring Freedom) harekâtını başlattı. Kanada, Avustralya, Almanya ve Fransa bu harekete destek olacaklarını ilan etti. ABD ve İngiliz Hava Kuvvetleri, El-Kaide ve Taliban güçlerine karşı büyük bir hava saldırısı yaptı!

9 Kasım 2001- Özbek Abdureşit Dostum ve Kuzey İttifakı güçleri Mezar-ı Şerif, Bamyan, Herat, Kabil ve Celalabad'i Taliban'dan aldı! 

14 Kasım 2001- Birleşmiş Milletler, Afganistan’da barışı savunan güçlerin bir geçici Afgan Hükümeti kurmasını sağladı! 

Aralık 2001- Usame bin Ladin, Afganistan’ın güneydoğusunda dağlık bir bölge olan Tora Bora’ya kaçtı. Tora Bora’da ABD ve Britanya güçleriyle Taliban arasındaki savaş sonucunda ise Pakistan’a kaçtı! 

Aralık 2001 itibarıyla, El Kaide lideri Usame bin Ladin ve diğer üst düzey liderler, sözde ABD müttefiki olan Pakistan'da güvenli yerlere kaçtı. ABD güçleri kaçan kişileri takip dahi etmedi ve Pakistan, ilerleyen yıllarda ABD ve Afgan güçlerine saldırmak isteyen Taliban savaşçıları için güvenli bir sığınak haline geldi!

20 yıllık ABD işgalinin bilançosu oldukça ağır oldu ve tahmini 250 000 insan yaşamını yitirdi, 10 milyon insan yerinden yurdundan oldu! Guantanamo gibi insanlık dışı bir çeşit laboratuvar kuruldu ve burdan çıkan binlerce kişi en tehlikeli cihadist terörist gruplara katıldılar! Binlerce kadına tecavüz edildi! En vahşi ve barbar uygulamalarla işgal derinleştirildi!

SONUÇ

ABD öncülüğündeki Kapitalist Modernite güçlerinin Afganistan işgali devam ederken, ABD'nin 20 Mart 2003'de Irak işgali ile beraber süreç farklı bir noktaya evrildi! Vietnam örneğinde olduğu gibi ABD'nin Afganistan işgalide istedikleri gibi yürümedi, peşinden aynı şekilde Irak işgali ve son olarak Suriye iç savaşı ile bölgede kaosu derinleştiren ABD öncülüğündeki Kapitalist Modernite güçlerinin, bu krizi yönetme politikaları da değişime uğradı! Bölgenin ilişki-çelişki diyalektiği ve denge-güç hesaplamaları üzerinden yürüyen bu politikanın Afganistan'a yansıması Taliban'ın tekrar iktidara getirilmesi oldu! Afganistan'ın konumu, uyuşturucunun ana yurdu olması, enerjî kaynakları bakımından zengin oluşu, İran'ın doğu cephesi, Çin'in batı yakası, Pakistan'ın kuzeyi ve cihadist üretim merkezi olması Kapitalist Modernite güçleri ve bölgesel işbirlikçi güçlerin, kirli politikalarının yeni savaş merkezi olması için yeterlidir! 

2019 yılında ABD ile Taliban arasında 'barış' görüşmeleri yeniden başlamıştı. Görüşmelerde Taliban, ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini istemiş; buna karşılık "terörist grupların" Afganistan'da eylem yapmasını önleyeceğini vaat etmişti. Trump'ın halefi Joe Biden ise göreve geldikten üç ay sonra, Nisan ayında Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekileceğini duyurdu! 

Taliban bunun üzerine çok hızlı bir şekilde Afganistan'ı yeniden ele geçirmek için talimat almış gibi harekete geçti. Bu esnada hükümetten üst düzey isimlere suikastler düzenlendi; vilayet başkentleri tek tek alındı. Çok kısa bir süre içinde hızlıca ilerleyip başkent Kabil sınırına kadar gelen Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'e, hemen ardından çok kısa bir sürede Başkanlık Sarayı'na girdi! 

Bu aradada Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Yine çok hızlı bir şekilde ABD, Taliban ile Kabil hükümetini masada bir araya getirmek için girişimlerde bulundu. Tam bir kaos ortamı yaşanmakta. Binlerce insan Afganistan'ı terketmeye çalışırken, bazı bölgelerde Taliban'a karşı savaş çağrıları yapılmakta! 

Özcesi Kapitalist Modernite güçleri, bölgesel işbirlikçi güçler ve destekledikleri cihadist çete gruplarının masum halklara yaşamı zehir edecek kirli ve vahşi politikaları hızlı bir şeklide başlatıldı. Taliban karşıtı Afganistan halkının bu vahşete karşı nasıl bir yöntem izleyeceklerini, mücadele edeceklerini ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Hiç kuşku yok ki; bu vahşet düzeni her zaman olduğu gibi mazlum ve masum halkları, kadınları ve çocukları vuracaktır ve barbarlık düzeni insanlığı yine kan deryasında boğmaktan çekinmeyecektir! 

Vahşet ve barbarlık düzenine karşı duran, durmaya çalışan mazlum ve masum Afgan halkı ile dayanışma içinde olmak en insani, ilkesel ve devrimci tutumdur! Mazlum ve masum halklarla dayanışma içinde olmak en temel görevdir! 

ŞOREŞ MUNZUR 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Aram HERA
19-08-2021
Harika Taliban konusunda aydınlattığınız için teşekkür ederim

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR