ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR
ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR
0 Yorum
03-10-2021

Direniş, özel savaşı her zaman yener

AKP-MHP faşist diktatörlüğü çöküşü yaşadıkça, çözülüşü arttıkça baskıyı, hileyi, oyunu, katliamı, sömürüyü, şiddeti arttırıyor, tam bir faşist terör uyguluyor. Türkiye’de uyguluyor, Kürdistan’da zaten soykırımcı terör var. Terörü, şantajı dışa karşı da çok ağır bir biçimde uyguluyor. Her yerde uyguluyor. Karşımızda gerçekten de faşist terör ile beslenen, yaşayan bir sistem var. Hitler’i, Saddam’ı Mussolini’yi çok çok geride bırakan bir sistemle karşı karşıyayız. Enver ve Talat teröründen söz ediliyor, Erdoğan-Bahçeli faşist terörü hepsini sollamış durumdadır. Çöktükçe, çözüldükçe bu faşist terörü arttırıyor. Bu bir gerçektir, çünkü bununla ayakta kalıyor. Başka türlü yaşama imkanı ve gücü yoktur, bununla ömrünü uzatıyor. Başka dayanakları kalmamıştır, bütün dayanakları yürütülen mücadele ile kırılmıştır. İpliği pazara çıkarılmış, maskesi düşürülmüş, gerçek yüzü gösterilmiş, haksız olduğu ortaya konulmuştur. Artık Kürt katliamına, Kürt soykırımına insanları göndermek için insanları aldatamıyor, inandıramıyor. Böyle olunca faşist beslemelerle bunu yapmaya çalışıyor. Parayla besleyerek bunu yapmaya çalışıyor. Biraz milliyetçi, şoven, Turancı fikirler veriyor, ondan sonra da Kürt’e saldırtıyor ve bununla ayakta kalmaya çalışıyor.

Özel savaş insan ve toplum yaşamının tüm alanlarına dönük bir saldırıdır

Özel savaşı doğru anlamak gerekiyor. Savaş bir öldürme eylemidir. İradeyi ya da fiziki olarak yok etmeyi ifade ediyor. Özel savaş ise insan ve toplum yaşamının tüm alanlarına dönük bir saldırı demektir. Normal savaş fiziki varlığa, siyasi iradeye yönelen bir savaştır. Özel savaş ise toplum yaşamının bütün alanlarına yöneltilen saldırı ve savaştır. Ekonomik, sosyal, kültürel, ideolojik yaşama saldırıdır. Bu bakımdan çok boyutlu bir savaştır. Toplumun tüm varlığını ve yaşamının tüm boyutlarını hedefleyen bir savaştır. Ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var, ideolojik boyutu var, askeri boyutu var, siyasi boyutu var. Birey ve toplumu tümden yok etmeyi öngören, etkisizleştirmeyi, iradesizleştirmeyi öngören bir saldırıdır. Savaş, fiziken yok ediyor ya da iradesini kırıyor. Özel savaş birey ve toplumu bütün yaşam alanlarında iradesiz kılmayı, etkisiz hale getirmeyi öngören bir saldırı oluyor.

Kürdistan’daki böyle de değildir. Kürdistan gerçeği böyle bir özel savaşla da çok anlaşılacak, doğru kavranacak, dolayısıyla doğru tutum geliştirilecek bir durum da değildir. Kürdistan’da evet savaş da var, özel savaş da var, hem de en boyutlandırılmış, en derinleştirilmiş, en kapsamlı hale getirilmiş boyutlarıyla var. Ama bütün bunlar neden yürütülüyor? Soykırım için uygulanıyor. Bir soykırım savaşıdır. Soykırım savaşını savaştan da, özel savaştan da ayırmak lazım.

Şöyle görmek gereklidir: Savaş, bir toplumun iradesini kırıp egemenlik, baskı ve sömürü altına almak için yapılıyor. Özel savaş, bütün yaşam alanlarında insanları, toplumu iradesiz kılıp teslim almak, baskı ve sömürü altına almak için yapılıyor. Soykırım savaşı ise karşıdakini yok ediyor, insan ve toplum olmaktan çıkartıyor. Öyle bir sömürü savaşı değil, siyasi egemenlik altına alma savaşı değil, bir çıkar mücadelesi değil, hedeflediğini yok etme savaşıdır. Dolayısıyla Kürdistan’da uygulanan savaş ve özel savaş bir yok etme savaşıdır. O bakımdan her türlü yöntemi kendisi için mubah sayıyor, vahşice kullanıyor. İnsanın, toplumun tüm değer yargılarını yok etmek üzere hedefliyor. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani kural, ölçü tanımıyor. Her türlü aracı ve yöntemi kullanıyor. Yeter ki karşıdakini yok etsin, etkisiz kılsın.

AKP-MHP faşist diktatörlüğünün yürüttüğü özel savaş bir soykırımcı özel savaştır

Bugün Kürdistan’da AKP-MHP faşist diktatörlüğünün yürüttüğü özel savaş böyle bir soykırımcı özel savaştır. Dolayısıyla da herkesi hedefleyen, her yöntemi kullanan, her aracı kullanan, hiçbir kural, kaide, ölçü tanımayan bir savaştır. Bu gerçeği görmek gereklidir. Kürt toplumu herkesten önce nasıl bir saldırıyla, savaşla karşı karşıya olduğunu bilmeli ve anlamalıdır. Bu çok önemlidir. Burada sanki yeterince anlamayan, bilemeyen durumlar olabiliyor gibi geliyor. Sanki bir demokratik sistem varmış ya da normal bir sistem varmış gibi yaklaşımlar olabiliyor. Sanki bir siyasi-askeri mücadele yürütülüyormuş bunun hukuku var, insan hakları var, savaş hukuku var, siyaset hukuku var gibi talep ortaya koyan, tutum geliştiren davranışlar, yaklaşımlar görülüyor. Bunlar yanlıştır. Bunlar gerçekten de zarar vericidir. Nasıl zarar vericidir? Düşmanı iyi tanımamak oluyor. Nasıl bir saldırıyla yüz yüze olduğumuzu yeterli ve doğru görememek, anlayamamak oluyor. Kürt toplumu iyi anlamalıdır. Kadınları, erkekleri, anaları, babaları, gençleri, yaşlıları bu gerçeği iyi görmelidirler, düşmanını iyi tanımalıdırlar. Nasıl bir saldırıyla yüz yüze olduğunu iyi görmelidirler.

Şöyle bir durum olabilir: Evet bunları görüyor ama çok ağır saldırı var, dolayısıyla bu kadar ağır olmasın isteniliyor. Evet durum ağırdır, gerçekten de saldırı hafife alınacak bir durum değildir, kolay karşılanacak bir durum da değildir ama realite de budur, gerçeklik de budur. İstediğimiz kadar böyle olmamasını isteyelim, buradan kendimizi kandırmaktan başka bir şey çıkmaz. Dolayısıyla somut gerçekliği göreceğiz ve kabul edeceğiz ve buradan mücadele yol ve yöntemi arayacağız. Düşman vahşidir, vampir gibidir, kan emicidir. Tarihin en zalim gücüdür, soykırımcıdır. Ama buna karşı durulamaz mı? Böyledir diye mücadele edilemez mi? Bu soruyu sormak gerekiyor. Zor olabilir, acısı çok olabilir, bedeli ağır olabilir ama tüm bunları göze alacağız. Çünkü bir gerçeklik var, somut bir durum var. Biz elimizle sorunu yaratmadık. Bu dünya sistemi Kürt sorununu ortaya çıkardı. Devlet ve iktidar denen olgu, TC denen bu soykırımcı-sömürgeci sistemi kendi çıkarları için yarattılar. Oradan çıkar sağlıyorlar. Ama böyle bir sistemle bizi öldürüyorlar. Biz de var olma iradesini, iddiasını göstermeliyiz. Dolayısıyla karşıdaki bizi yok etme kararını verebiliyor, iddiasını ortaya koyabiliyor, kendisinde onu görebiliyorsa, biz de bu saldırıları kırma, kendimizi var etme, onlara karşı mücadele etme gücünü ve iradesini gösterebilmeliyiz. Yani olmaz dememek gerekiyor. Bir defa başta teslimiyetçi, olmazı içeren yaklaşımdan, tutumdan çıkmak gerekiyor. Yapılamaz diye bir şey yoktur. Tabii yol ve yöntemi doğru bulunursa, doğru anlaşılırsa bu yapılabilir. Öyle kolay ve rast gele yapılmıyor. Kendiliğinden olsun demekle de olmuyor. Mücadele edeceksin, bedel vermeyi göze alacaksın, örgütleneceksin, bilinçleneceksin, direneceksin. O da senden çıkar sağlamak için mücadele ediyor, öyle yattığı yerde kazanmıyor. Sen de var olmak, onu etkisiz kılmak için o halde en az onun kadar mücadele edeceksin.

Özel savaş denen hatta soykırım savaşı denen gerçekliğin ortaya çıkardığı en tehlikeli şey budur. Savaşmadan, mücadele etmeden, çaba harcamadan yaşanabileceğini sanmayı aşılıyor. Bu büyük bir yanılgıdır. Mevcut kapitalist modernite sistemi, ulus-devlet sistemi, sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyaset toplumlarda, halklarda, kadınlarda, gençlerde, Kürtlerde bunu yaratmaya çalışıyor. Öncelikle bunu kırmak gerekiyor. Özel savaşın en büyük saldırısı burayadır. Zihniyet kırımıdır. Seni iradesiz kılıyor, kendisini karşı konulamaz, yıkılamaz gibi gösteriyor. Dolayısıyla teslimiyeti geliştiriyor, iradesizliği geliştiriyor. İnsanlar hayal dünyasına itiliyor, böylelikle insanlar yanıltılıyor. ‘Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, demokrasi yok mu, adalet yok mu, hukuk yok mu’ deniliyor. Bugün hem Kürdistan’da hem de Türkiye’de böyle söyleyenler o kadar çok ki, hayır tabii ki yoktur. Hukuk da yok, adalet de yok, insanlık da yoktur. Başında Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi kanla beslenen iki vampirin yönetimi var. Bu neden kabul edilmiyor ki, neden görülmek istenmiyor ki, gerçek budur. Bu gerçeği görmek gerekiyor. Ne kadar ağır olursa olsun gerçek budur ve bu gerçek görülmelidir. İkisinin ağzından kan akıyor. Devlet Bahçeli ağzını açtığında Kürt’e, kadına, insana kan kusuyor. Hitler bile faşizmi bunlardan öğrendiğini söylemişti. Gerçekten faşizmi yaratanlar bunlardı. Bu gerçeği görmek gerekiyor.

Özel savaş toplumun tüm değerlerine saldırıyor

Özel savaş gerillaya da saldırıyor, toplumun tüm değerlerine de saldırıyor, katliam yapıyor. O zaman kendini savunacaksın. Ekonomik olarak saldırıyor, insanları işsiz ve aç bırakıyor. İnsanlar da işsizliğin sanki kendiliğinden oluştuğunu sanıyor ya da dünyadaki durumdan oluyor gibi anlıyor. Hayır, bunların hepsi özel savaş yöntemidir. Sosyal yaklaşımlar, sanatsal etkinlikler, kültürel saldırıların hepsi özel savaş yöntemi oluyor. En büyük özel savaş saldırısını kültür-sanat alanında yapıyor. Tam bir zihniyet kırımı yapıyor. Faşist, ırkçı, şoven, Turancı bilinci insanlara verebilmek için her türlü devlet imkanını kullanıyor. Sanatı, edebiyatı ve tüm dallarını bu konuda kullanıyor. 24 saat insanların duygularını, düşüncelerini değiştirmek, şartlandırmak için saldırı yürütüyor. Siyasi olarak özel savaş yürütüyor, ideolojik olarak saldırıyor, psikolojik olarak saldırıyor. Yürüttüğü psikolojik savaşın bütünü yalan, hile ve aldatma üzerinedir.

Özel savaş tabii en çok kadınları ve gençleri hedefliyor. Her türlü toplumsal dokuyu, ahlakı, ilkeyi ortadan kaldıracak, iradeyi kıracak, insanın onurunu kıracak her türlü yöntemi uyguluyor. İrade kırarak, bilinç körelterek, onur kırarak karşıdakini insan olmaktan çıkartıyor, posa olarak istediği gibi kullanmak istiyor. Bugün uygulanan özel savaş böyledir. Bu gerçeği iyi görmek gerekiyor. Onun için toplum bilinci, örgütlülüğü önemlidir. Böyle bir saldırı karşısında durabilmek için bilinçlenmek gereklidir. Toplum olabilmek gereklidir, örgütlü olabilmek lazım. Mücadele ancak bu temelde verilebilir. Mücadele ederek kazanılır. Başka türlü de kazanılamaz. Bu konuda biraz zayıf yaklaşımlar var, çok bireyci yaklaşımlar ve tutumlar var. Dışarıdan medet bekleyen tutumlar var. Bir kurtarıcı arama var. Hayır, kurtarıcı sensin. İnsanlarımız bilmeli ki kurtarıcı kendileridirler, kendilerini kendileri kurtaracaklar. Başka yerden kurtarıcı beklemeyecekler. Bilinçlenecekler, örgütlenecekler, birleşecekler, mücadele edecekler, özel savaşın tüm hilelerine karşı mücadele edecekler.

Karşıdaki güç seni yaşatan değil, düşmanındır

Gençleri yok etmek için her türlü saldırının geliştirildiği söyleniyor. Uyuşturucuyu yayıyorlar, gençliği yozlaştırmak için her türlü yöntemi kullanıyorlar. ‘Bunu devlet yayıyor’ deniliyor, evet devlet yayıyor; bu, gün gibi açıktır. O zaman sen de mücadele edeceksin. Çünkü karşındaki devlet senin düşmanındır. Seni yaşatan güç değildir, seni yok etmek için var olmuştur. Fuhuş geliştiriyor. Dağa çıkacağına bilmem ne olursa olsun deniliyor. Bunun için her türlü şeyi özel savaş kapsamında uyguluyorlar. İnsanların duygularıyla oynuyorlar. Bilinçli, iradeli, yurtsever olmaktan çıkarmak istiyorlar. O zaman buna karşı uyanık olunmalıdır. O zaman toplum çocuklarının eğitimiyle ilgili olmalıdır, gençlerinin eğitimiyle ilgili olmalıdır, yaşamıyla ilgili olmalıdır, yurtseverliğiyle ilgiyi olmalıdır. Doğru yaşamın nerede olduğunu görmelidir. O uyuşturucuyu yayıyorsa, o zaman ona karşı mücadele yürüt. Fuhuş geliştiriyorsa ona karşı mücadele yürüt. Hırsızlığı geliştiriyorsa ona karşı mücadele yürüt. Toplum ‘niye böyle yapıyorlar?’ dememelidir. Düşmanını iyi tanımalıdır, özel savaş yöntemlerine karşı kendisini bilinçlendirmelidir, toplum olmalıdır. Mücadelenin en önemli yanı kendisini toplum haline getirebilmektir. Toplum devletten bir şey beklememelidir. O zaman kendi varlığını ve yaşamını kendisi örgütleyecek bir pozisyonda olmalıdır. Kendisini o düzeye mutlaka getirmelidir, o bilinçle hareket etmelidir. Bu noktalarda gerçekten de biraz oluruna bırakma var, düşman gerçeğini görememe var, sanki normal bir durum varmış gibi, AKP-MHP faşist saldırıları sanki sıradan saldırılarmış gibi anlama gibi bir durum var. Onun için sıradan yaklaşımlarla, basit tutumlarla sanki mücadele edilebilir gibi, bunlar engellenebilir gibi duruluyor ama öyle olunmamalıdır. Esas olarak anlatmak istediğimiz budur. Daha fazla toplum olmak, daha fazla örgütlenmek, bir araya gelmek, ortak yaşamı yaratmak gerekiyor. Faşist sömürgeci-soykırımcı özel savaşın bütün oyunlarına, hilelerine karşı bilinçlenmek, örgütlenmek, birbirine destek vermek, insanları eğitmek gerekiyor. Özellikle gençlerin eğitilmesi, doğru yola sevk edilmeleri çok önemlidir. Öyle anlaşılıyor ki, gençler eğitilemiyor, sahip çıkılamıyor, doğru yol gösterilemiyor. Toplum olma zayıf düşmüştür. Toplum kendi geleceğini yaratamıyor. Gençliğine sahip çıkamıyor. Kendisinin kimliğini, kültürünü yaşatacak yeni nesli doğru ve yeterli bir biçimde eğitip yaratamıyor. Bu da yanlış bir durumdur. Bütün saldırıların özel savaş kapsamında yürütüldüğünü bu noktada görmek gerekiyor.

Peki bütün bu özel savaş saldırılarına karşı nasıl mücadele edilebilir? Elbette bilinçlenerek, örgütlenerek, dayanışma içerisine girerek mücadele edilebilir. Toplum kendi yaşamını kendi eline almalıdır. Birisi bana ekmek versin diye yalvaran değil, gidip ekmeğini deyim yerindeyse taştan çıkarabilmelidir. Az olabilir ama yaratabilmelidir. Bu mümkündür. Bu düzenin hilelerine, hurdalarına aldanmamak gerekiyor, cilalarına kanmamak gereklidir. Çünkü oradan bekleyen tutumlar, duruşlar var. Dolayısıyla düşman özel savaşla gerçekten de ağır tahribatlar yaratıyor. Düşmandır bunu yapar. O halde biz de toplumsak, yurtseversek düşman gerçeğini görüp onun saldırılarını kıracak bir iradeyi, örgütlülüğü, bilinci, duruşu gösterebilmek, bu uğurda mücadele edebilmek gerekiyor. Bilinmelidir ki karşıdan mücadele edilirse özel savaş yürüten için de tehlikelidir, kendi ayağına vurabilir. Çünkü özel savaş yalancılıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir, haksızlıktır. Ona karşı mücadele edilip maskesi düşürüldü mü yüzü açığa çıkar ve kendisine vurur. Nasıl bir haksızlık içerisinde olduğu, yalancı olduğu açığa çıkar, etkisiz hale gelir. O bakımdan tüm yaşamı hedeflemesi bakımından, çok yönlü saldırı olması bakımından tehlikeli bir savaştır. Ama aynı zamanda direniş yapılabilirse sahibi için de tehlikeli bir savaştır. Direniş, özel savaşı her zaman yener. Özel savaşın başarısı karşı direnişin olmamasıdır. Karşı direniş gelişirse özel savaş en basit ve zayıf savaştır, en hızlı yenilgiye uğratılacak savaştır. Bunu bilmek ve buna inanmak lazım. Böyle yapılırsa bütün bu özel savaş saldırılarını düşman saldırısı olarak görüp ona karşı mücadele edilirse kazanılabilir. Yeter ki bu temelde bilinçlenme olsun, yeter ki mücadele olsun, mücadele ederek, bilinçlenerek, örgütlenerek var olacağımızı, gelişmeler yaratacağımızı bilelim. Başkasından beklemeyelim.

DURAN KALKAN

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR