ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR
ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR
0 Yorum
10-10-2021
 

9 Ekim komplosuyla aynı zamanda Kürt Halk Önderi şahsında direnen Kürt halkının ve insanlığın demokratik özgür yaşam umudunun yok edilmesinin hedeflendiğini belirten tutsaklar, Abdullah Öcalan’ın 23 yıldır mutlak bir tecrit altında ve işkence sistemi içinde yaşatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Abdullah Öcalan’a yönelik uygulanan tecridin başta zindanlar olmak üzere toplumun tümüne yansıtıldığını ifade ederek, pandemi gerekçesiyle iki yılı aşkın bir süreden beri zindanlarda tam bir izolasyon yaşandığını; aile ve avukatlarıyla görüşmelerin yasaklandığını, mektuplaşmaların sınırlandırıldığını, basın yayın materyallerinin, sohbet, spor türü etkinliklerin yasaklandığını, kendi hukuklarına bile aykırı olan infaz yakmaların gerçekleştirildiğini aktardı.

Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün yegane amaç ve hedefleri olduğunu kaydeden tutsaklar, “Bu faşist uygulamalarla direniş geleneğimize, kültürümüze bağlılığımızı sınama tevessülleri nafiledir’ dedi.

Mutlak zafer için zindan direnişini yükselteceklerini belirten tutsaklar, “Ben insanım” diyen herkesi Kürt Halk Önderi etrafında birliğe ve mücadeleye çağırdı.

Tutsakların açıklaması şöyle:

“9 Ekim devletler arası komplonun 23. yıl dönümüdür. Komplo 24. yılına girerken, dünya ve bölgemizde çok ciddi, köklü alt üst oluşlar yaşandı ve derinleşerek devam ediyor. 9 Ekim komplosunun amaç ve hedeflerinin çok boyutlu olduğu bir gerçektir. Emperyalizm bölgemize yeni bir nizam verme, yeniden yapılandırma, ki adına da Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) denen bir düzenlemeyi amaçlıyordu. Nedeni uluslararası kapitalist sistemin derin bir yapısal krizi yaşıyor olması ve kaos halinin egemen olduğudur. Dolayısıyla yönetemeyen merkezi sistem kendini restore ederek yönetmeyi amaç edinmişti. Söylemde ‘demokrasi getireceğiz’ denilse de özünde kapitalist modernitenin yaşadığı çoklu kriz ve kaos halinin modeli olan ulus devletin yapısallığıydı. Ulus devlet modeli genel anlamda toplumsal hakikatlerin oluşumlarına aykırı, ters ve toplumlarla savaş halini yaşasa da en fazla Ortadoğu’da derin bir yabancılık, dışardan ve tepeden zorla ulus devletin inşası hedeflendiği için, bölgemizin yüzyıllık savaş durumunun bölge halkları tarafından kabul görmemesi, reddedilmesi ve sistemsel merkezi yönetme tarzını olanaksız hale getirmişti.

Dolayısıyla sistemin kaostan çıkması için öncelikle Ortadoğu’da ulus devletin yapılandırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Nedeni tarihsel olarak her sistemin Ortadoğu merkezli kurulması ve dünyaya yansıtılması olmuştur. Diğer bir ifadeyle toplumsal hakikatin var oluşu, gelişimi, neolitik devrimle Ortadoğu’da vücut bulmuştur. Bunun odağında Kuzey Mezopotamya veya Kürdistan çekirdeğiyle gerçekleşmiştir. Yine devletçi sistemin beslenme kaynakları da neolitik değerlerin çarpıtılması, toplumsal yarılması da bu coğrafyada gerçekleşmiş olmasındandır. Dolayısıyla devletçi sistemle komünal sistemin karşıtlığı, savaş halinin doğuşu ve gelişiminin mekanı olmasından, günümüzde de bu çatışmayı şiddetlendirmiştir. Kapitalist devlet modeli, özünde beş bin yıllık uygarlık sisteminin vardığı son noktadır.

ÖZGÜR YAŞAM UMUDU HEDEFLENMİŞTİR

Aslında bu sistemin aşılması, uygarlık sisteminin aşınıp demokratik uygarlığın gerçekleşmesi olacaktır. Koşullar bu durumu olgunlaştırmıştır. Tarih adeta tekerrür ediyor. Neolitiğin ilk anavatanı Kürdistan’dır. Aslında o PKK ve Önderlik şahsında vücut bulmuştur. Devletçi uygarlığı derin bir yapısal kaosa sürüklemiştir. Üçüncü Dünya Savaşı’nın temel nedeni budur. Devletçi uygarlık varlığını sürdürmek için Önderliği ve partimiz PKK’yi ezmesi, yok etmesi olmazsa olmazıdır. Ve bu temelde Önderlik şahsında uyanışa geçerek, savaşan Kürt halkını tasfiye etmektir. Çünkü partimiz tarihsel ve güncel koşullar içinde demokratik uygarlığın temsilcisi olarak öne çıkıyor ve tarihin temel çelişkisini veya Gordion düğümünü kesmeye yaklaşmıştır. Bunu ezmek istiyor. Dolayısıyla 9 Ekim komplosu Önderliğe karşı gerçekleştirilen bir saldırı olmakla birlikte, aynı zamanda O’nun şahsında direnen Kürt halk gerçeğini ezerek yok etme ve buradan insanlığın demokratik özgür yaşam umudunu yok etme hedeflenmiştir.

Dolayısıyla komplo derindir, kapsamlıdır ve tarihin temel çelişkisi olan demokratik uygarlık ile kapitalist uygarlık arasındaki savaş halini sona götürmedir. Bu zaferi kim başarırsa, zafer onun olacaktır. Komployla Önderliğe yapılan saldırıyla, merkezi uygarlık zaferi garantilenmek istendi. Ancak Kürt toplumsal varlığının güncellenerek, PKK ve Önderliğin de güncellenmesi, anlam kazanması, beş bin yıllık tarihsel direnişin yarattığı birikimler ve öfkenin yine kazanılan bilinç dünya uygarlık sistemine zaferi tattırmamıştır. Komplonun 23. yıl dönümünde komplocu güçler tam yenilgiye uğratılamasa da ciddi bir yarılma, savrulma, zaferi demokratik uygarlık güçleri lehine gerçekleşme şansını daha da artırmıştır. Önderlik 23 yıldır mutlak bir tecrit altında ve işkence sistemi içinde yaşatılmaya çalışılıyor.

Önderliğe dönük bu işkence saldırısını tek başına TC’nin yaptığı gerçekçi değildir. Uluslararası egemen güçlerin saldırısı oluyor. Özellikle son altı yıldır ‘Çöktürme Planı’ denen saldırıların en çok yoğunlaştığı yer İmralı Adası oluyor. Amaç bellidir; Önderliği çöktüremeyeceklerini iyi biliyorlar. 23 yıllık Önderliğimizin eşsiz tarihi direnişi ve duruşu, komplonun nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiği ve sonuç almadığını düşmana göstermiştir. Ancak Önderlik başta Kürt halkı olmak üzere, giderek insanlık üzerinde artan etkisini imkansız kılmak için mutlak bir tecrit uygulamaktadır. Önderliğin sözünün toplum üzerinde büyük bir etki yarattığı tartışmasızdır. İşte o sözün dışarıya ulaşmasını imkansız kılmanın tek yolu mutlak tecrittir.

ZİNDANLARDA TAM BİR İZOLASYON UYGULANMAKTADIR

Önderlik üzerinde uygulanan bu tecrit, başta zindanlar olmak üzere toplumun tümüne yansıtılmaktadır. Pandemi gerekçesiyle de son iki yılı aşkındır zindanlarda tam bir izolasyon uygulanmaktadır. Tutsakların aileleriyle avukatlarıyla görüşmesi yasaklanmış durumda. Çok sınırlı telefon görüşmeleri yaptırılmakta. Yine özgürlük kokusu taşıyan tüm basın yayın materyallerin zindanlara girilmesi yasaklanmıştır. Mektuplaşmalarımız nerdeyse imkansızlaştırılmış. Dışarıyla mektuplaşmalar oldukça sınırlandırılmıştır. Yine daha önce var olan iç sohbetler, spor türü etkinlikler pandemi gerekçesiyle yasaklanmıştır. Dolayısıyla tutsaklar bir de kendi içinde tecrit edilmiştir. Yine TC’nin mevcut hukukuna bile aykırı olan infaz yakmalar gerçekleştiriliyor. 30 yıllık tutsakların, yani ömür boyu cezanın infazı yakılıyor. Mahkemenin verdiği 30 yıllık karar hiçe sayılarak, infaz yakmak suretiyle altı yıl daha zindanda tutulmaya çalışılıyor. Kendi yasalarını bile uygulamıyorlar. Bu biz tutsaklara dönük bir saldırıdır. Umudu kırmadır. Müddetnamede 30 yıl ceza yattıktan sonra tahliye edilir diye yazılmasına rağmen tahliye edilmiyor. İnfazlar yakılıyor.

ONURLU DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Düşünsel duygusal ve psikolojik olarak tahliye olmayı beklerken, tahliye edilmeme durumu insanın kişiliğine yapılan bir saldırı olduğu aşikardır. Bizler ‘Mazlum, Dörtler, 14 Temmuz ve Güneşimizi Karartamazsınız hamlesinin öncülleri Aynur, Kurdê ve Halit yoldaşların anılarına bağlılığın gereği, parti zindan tarihçemizin direngenlik ruhu, özgürlük umudu, güçlü ve büyük olan bir geleneğin ardılları olarak, bu faşist uygulamalarla direniş geleneğimize, kültürümüze bağlılığımızı sınama tevessülleri nafiledir’ diyoruz. Biz PKK ve PAJK’lı tutsakların onurlu ve haysiyetli duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimiz iyi bilinmelidir ve Önderliğimizin özgürlüğü yegane amaç ve hedefimizdir.

İHANET DE TÜMDEN TARİHE GÖMÜLECEKTİR

Bu durum faşist, soykırımcı Türk devlet sisteminin yıkıma doğru giderken son çırpınışlarının zirve saldırısı oluyor. Bu durum kaybetme yenilgisinin dışavurumudur. Kuşkusuz bu saldırılar salt cezaevlerine değil, dışarda da Kürdistan coğrafyası işgal edilmek isteniyor, Kürt halkı yok edilmek isteniyor. T.C., medya savunma alanlarında süren işgal girişimlerinde gerilla karşısında yenilgi aldıkça, KDP ipine sarılıyor. Barzani hanedanlığı ile kurulan ekonomik ve diğer çirkin ilişkileriyle ihanet üzeri sonuç almak isteniyor. Türk egemen sistemi bu stratejiyi çokça uygulaya geldi. 19. ve 20. yüz yılda ‘Kürdü Kürde kırdırtarak’ sonuç aldı. Kürt direnişini yenilgiye uğrattı. Ancak partimiz PKK’nin son 50 yıllık direnişi sonucu düşmanın bu politikası büyük oranda etkisiz kılındı. Geriye sadece Barzani hanedanlığının bir kanadı kaldı. Ve bu kanat, bütün geleceğini AKP-MHP faşizmine bağlamış durumdadır. Direnişle de bu ihanetin tümden tarihe gömüleceği, Türk devlet faşizminin aşılacağı başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarının özgürlüğe akışı önündeki temel engelleri ortadan kaldırılacaktır.

ZAFER İÇİN DİRENİŞİMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Komplonun 24. yılında Önderliğimize dönük bütün saldırılar, komplolar, esas anlamda yenilgiye uğratılmıştır. Bundan sonrası direnişi büyüterek zafere ulaşmanın koşulları, olanakları, her zamankinden daha fazla imkan dahilindedir. Önderlik paradigması başta Rojava olmak üzere, insanlık sorunları üzerinde ilham vermekte ve umudu daha fazla büyütmektedir. “Tecride, faşizme, işgale son, özgürlüğü sağlama zamanı” ve KJK’nin “Kadın kırımına karşı özgür kadın ve toplumu savunma zamanı” hamle ruhu ve heyacanıyla, 24. yılında başarının kesin sonuca götürüleceğine olan inancımız her zamankinden daha büyük, umudumuz her zamankinden daha diridir. Direniş bu temeldedir. Zafer de bu temelde gerçekleşecektir. Bu düşünce ve inançla, PKK ve PAJK’lı tutsaklar olarak zaferin eşiğinde olduğumuz, ölümü yaklaşan düşmanın bu yüzden daha fazla saldırganlaştığını bilerek, komployu şiddetle kınıyor ama ondan daha fazlası mutlak zafer için zindan direnişimizi yükseltiyor ve halkımızı, ‘Ben insanım’ diyen herkesi Önderlik etrafında, onun paradigması ekseninde, birliğe ve mücadeleye çağırıyoruz. Zafer bizimdir.

PKK'Lİ VE PAJK'LI TUTSAKLAR 

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR