MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN
MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN
0 Yorum
12-09-2021

Daha otantik bir varoluş biçimi adına düzen olarak algıladığımız her şeye direnmek yeterli değildir: “Eleştirinin eleştirisi” mekanizmasını da harekete geçirmek ve uğruna direndiğimiz “otantik” konumu da sorunsallaştırmak gerekir. Küreselci tahakküm tehdidini yenmek için, paradoksal olarak, tehdit altında olduğunu hissettiğimiz şeyi feda etmeli ve geleneklerimizi kurtarmak için radikal değişimle meşgul olmalıyız. Amerikan ya da Avrupa popülist sağı, Batı Hıristiyan medeniyetine yönelik ana tehdit olarak gördüğü Müslüman köktenciliğine fanatik bir şekilde karşı çıkıyor. Avrupa’nın “Avrubistan” olmanın eşiğinde olduğunu iddia ediyorlar. Amerikalı popülistler için olduğu kadar, Avrupalılar için de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ABD’nin bugüne kadar içine düştüğü en aşağılık durum. 

Ancak son zamanlarda yeni bir şey oldu. 

Beyaz üstünlükçü ve cihatçı örgütlerin çevrimiçi faaliyetlerini izleyen bir Amerikan sivil toplum kuruluşu olan SITE, (Intelligence Group) yaptığı son analize göre, bazı insanlar, ‘Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini vatan, özgürlük ve din aşkı konusunda bir ders olarak övüyorlar.’ SITE ayrıca, Kuzey Amerika ve Avrupa’da “Neo-Nazi ve şiddet yanlısı ivmecilerin (nihayetinde salt beyazlara mahsus bir devlete yol açacağını umdukları ve kaçınılmaz olarak gördükleri bir ırk savaşını kışkırtmayı amaçlayanlar”) anti-Semitizm’i, homofobi ve kadınların özgürlüğüne getirdiği ciddi kısıtlamalar sebebiyle Taliban’ı övdüğünü bulmuş. Örnek olarak grup, Proud Boys’un Fascist Pipeline Telegram kanalından bir alıntıyı aktardı: “Bu çiftçiler ve asgari düzeyde eğitim almış adamlar… milletlerini globohomo’dan [küreselci homolar] geri almak için savaştılar. Hükümetlerini geri aldılar, ulusal dinlerini kanun haline getirdiler ve muhalifleri idam ettiler…

Batıdaki beyaz adamlar Taliban ile aynı cesarete sahip olsaydı, şu anda Yahudiler tarafından yönetiliyor olmazdık.” SITE bu alıntıya şu açıklamayı getirmiş: ‘Globohomo,’ dünyayı komplo teorileriyle açıklayanların, küreselci [globalist] dedikleri düşmanlarını (medyayı, finansı, siyasi sistemi vb. kontrol eden şeytani küresel seçkinler) tarif etmek için kullandıkları aşağılayıcı bir terim.’ Taliban’a sempati duyan Amerikalı sağcı popülistler düşündüklerinden daha haklılar: Afganistan’da gördüğümüz şey, tam da popülistlerimizin istediği düzenin en aşırı versiyonuna saflaştırılmış hali. İki tarafın paylaştığı özelliklerin ne olduğu açık: Yerel toplulukların yerleşik yaşam biçimini yozlaştıran LGBT+ ve çok kültürlülük değerlerini yayan ve ‘küreselci homolar’ dedikleri yeni küresel seçkinlere, yani “globohomo”ya muhalefet. Dolayısıyla, popülist Sağ ile Müslüman köktenciler arasındaki karşıtlık görelidir: popülistler, sadece Müslümanlarla değil, aynı zamanda Yahudilerle de, farklı yaşam biçimlerinin bir arada var olduğunu kolayca hayal edebilirler, yeter ki kendilerinden uzak olsunlar. Bu nedenle yeni sağ aynı anda hem anti Semitik’tir hem de Siyonistleri tutar. Ülkelerinde kalmak ve asimile olmak isteyen Yahudilere hayır derler, ama İsrail’e gitmek isteyen Yahudilere evet derler. Ya da, Holokost’un beyni Reinhard Heydrich’in 1935’te yazdığı gibi: “Yahudileri iki kategoriye ayırmalıyız: Siyonistler ve asimilasyon yanlıları. Siyonistler katı bir ırk kavramına sahipler ve Filistin’e göç ederek kendi Yahudi Devletlerinin kuruluşunu destekliyorlar… onlara iyi dileklerimizi ve resmi iyi niyetimizi sunuyoruz.” Daha da şaşırtıcı görünen ama öyle olmayan şey, bazı solcuların sınırlı bir şekilde de olsa benzer bir görüşü paylaşıyor olması: Taliban yönetimi altındaki kadınların kaderine üzülseler de, yine de ABD’nin geri çekilmesini küresel kapitalist yeni sömürgeciliğin, Batılı güçlerin kendi özgürlük ve demokrasi kavramlarını başkalarına empoze etmeye çalışmasının büyük bir yenilgisi olarak algılıyorlar.

Aşı karşıtlığı ve popülizm:

Bu yakınlık sadece Taliban’a yönelik duruşlarla sınırlı değil: Benzerliği Covid-19 pandemisi kapsamında aşılama ve sosyal düzenleme tedbirlerine karşı çıkanlar arasında da görüyoruz. Pegasus casus yazılımıyla ilgili son raporlar, sosyal olarak nasıl kontrol edildiğimize dair genel güvensizliğimizin bir teyidiydi ve neden aramızdaki bunca insanın aşıya direndiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Elektronik cihazlarımızdaki tüm veriler ve tüm sosyal faaliyetlerimiz kontrol ediliyorsa, vücudumuzun içi bu kontrolden kurtulmayı başaran son ada gibi görünüyor. Bununla birlikte, aşılama ile, devlet aygıtları ve şirketleri bu son özgür mahremiyet adasını bile işgal ediyor gibi geliyor. Dolayısıyla aşıya direncin, Pegasus gibi şeylere maruz kalmanın hedefini şaşırmış bir bedeli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bilim, önlemleri haklı çıkarmak için yaygın olarak kullanıldığından ve aşılar büyük bir bilimsel başarı olduğundan, aşıya karşı direnç, bilimin sosyal kontrol ve manipülasyonun hizmetinde olduğu şüphesine de dayanmaktadır. Dahası, son zamanlarda, Jacques Lacan’ın “büyük Öteki” dediği ve farklılıklarımızın ve kimliklerimizin ancak onun içinde gelişebileceği ortak değerler alanının otoritesinde kademeli bir düşüşe tanık oluyoruz. Bu düşüş sıklıkla yanlış bir şekilde “hakikat sonrası dönem” olarak nitelendiriliyor.

İnsan hakları adına aşıya karşı liberal direniş, insana Leninist “demokratik sosyalizm”i (özgür demokratik tartışma, ancak bir kez karar verildikten sonra herkes buna uymak zorunda özletiyor doğrusu. Bu demokratik sosyalizm, Immanuel Kant’ın Aydınlanma formülü anlamında okunmalı: “İtaat etmeyin, özgürce düşünün!” değil, “Özgürce düşünün, düşüncelerinizi alenen söyleyin ve itaat edin!” Aynı şey aşıdan şüphe duyanlar için de geçerli: tartışın, şüphelerinizi ifade edin, ancak kamu otoritesi onları empoze ettikten sonra düzenlemelere uyun. Böyle pratik bir fikir birliği olmadan, yavaş yavaş kabile gruplarından oluşan bir topluma sürükleneceğiz. Belki de burada uğraştığımız en derin çatlak, bilimin sunduğu gerçeklik imajı ile alışkın olduğumuz yaşam tarzı, normalliğe dair ortak algı arasındaki çatlaktır: yaşamımızın nasıl işlediğine dair tüm sezgilere dahil olan normallik, aşı karşıtlarının tarafındadır. [Aşı karşıtları], şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunların – pandemi, küresel ısınma ve toplumsal huzursuzluk – yaşam biçimimizi sona erdireceğini kabul edemiyorlar. Hayatta kalabilmek için düzenli diyalize ihtiyaç duyan insanlar genellikle kendileri için en travmatik şeyin hayatta kalmalarının bu proteze bağlı olduğunu kabul etmek olduğunu iddia ederler: Orada, önümde büyük bir makine var ve benim bedensel işleyişim onun düzenli kullanımına ve sorunsuz çalışmasına bağlı. Aşı olma olasılığı da bizi aynı sarsıcı deneyimle karşı karşıya bırakıyor: Hayatta kalmam, tekrar tekrar aşı olmama bağlı.

Popülist sağ ve liberter solun ortaklaştığı nokta, tüm kamu otoriteleri alanına olan güvensizlikleridir: polis düzenlemeleri, sağlık denetimi ve tıp ve ilaç kurumları, büyük şirketler ve bankalar tarafından konulan düzenlemeler. Bir özgürlük alanı sağlamak için bu baskıya direnmek istiyorlar. Sol -eğer hâlâ bu ismi hak ediyorsa- burada bundan bir adım daha ileri atmalıdır: Daha otantik bir varoluş biçimi adına düzen olarak algıladığımız her şeye direnmek yeterli değildir: “Eleştirinin eleştirisi” mekanizmasını da harekete geçirmek ve uğruna direndiğimiz “otantik” konumu da sorunsallaştırmak gerekir. ABD’de aşıya karşı popülist direnişin, yaygın bireyciliği, kamusal alanda silah taşıması, ırkçılığı vb. ile “Amerikan yaşam tarzını” savunmak için hareket ettiğini ayırt etmek kolay. Aşı şüphecilerini hitap edebilecek olan sol görüş, kural olarak, yabancılaşmış güç merkezlerinin olmadığı şeffaf bir toplumda yaşamak isteyen küçük grupların doğrudan demokrasisidir. Taliban vizyonunun sorunlu doğası ortada. Dolayısıyla paradoks, dış tehdidi (küreselci tahakküm) yenmek için, tehdit altında olduğunu hissettiğimiz şeyi [özgürlük] feda etmemizin gerekmesidir.

Bilime güvenmeyi öğrenmeliyiz: (diğer şeylerin yanı sıra, iktidarın hizmetindeki bilimin neden olduğu) sorunlarımızın üstesinden yine de ancak bilimin yardımıyla gelebiliriz. Kamu otoritesine güvenmeyi öğrenmeliyiz: Pandemi ve çevresel felaketler gibi tehlikelerle gerekli önlemleri alarak yüzleşmeyi yine de ancak böyle bir otorite mümkün kılar. Temel değerler ortak alanına yani “büyük Öteki”ne güvenmeyi öğrenmeliyiz: Dayanışma, onsuz mümkün değildir. Farklı olma özgürlüğüne ihtiyacımız yok, yeni bir şekilde nasıl aynı olacağımızı seçme özgürlüğüne ihtiyacımız var. Ve belki de en zoru, yaşam tarzımızı oluşturan yaygın inanış ve uygulamaların birçoğunu terk etmeye hazır olmalıyız. Bugün gerçek anlamda muhafazakar olmak, geleneklerimizde kurtarılmaya değer şeyler için savaşmak, radikal bir değişime girmek demektir. “Her şeyin aynı kalması için bazı şeyler değişmeli” şeklindeki eski muhafazakar motto, bugün yeni bir ağırlık kazandı: insan kalmamız için birçok şeyin kökten değişmesi gerekecek. Taliban’ın ve yeni popülistlerimizin yaptıkları ancak ve ancak gerçek anlamda insan sonrası bir toplum getirir.

Tekrar tekrar duyduğumuz eleştiri, Batı’nın Afganistan’da başarısız olduğu, çünkü belirli yerel koşulları ve gelenekleri göz ardı ederek kendi demokrasi ve özgürlük fikrini orada uygulamaya çalıştığı yönünde. Bununla birlikte, daha yakından bakıldığında, Batı’nın yapmaya çalıştığı şeyin tam da yerel oluşumlarla bağlantılar kurmak olduğu ve bunun sonucun ise yerel savaş ağaları vb. ile yapılan anlaşmalardan başka bir şey olmadığı görülebilir. Bu tür girişimlerin uzun vadeli sonucu, Türkiye’de gördüğümüz gibi, yalnızca küresel kapitalizm ve yerel milliyetçiliğin birleşimi olabilir. Taliban’ın Türk hükümetiyle iyi ilişkileri olmasına şaşmamalı. Afganistan pek bir modernlik kazanmadı. Modernitemizde yanlış giden ne varsa (Sovyet işgali de dahil) hepsini aldı. Alman filozof Jurgen Habermas’ın onlarca yıl önce söylediği gibi, ‘modernite bitmemiş bir projedir’ ve Taliban bunun kanıtıdır.

Slavoj Zizek

Çeviri: Serap Güneş

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR