MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ
MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ
0 Yorum
23-08-2021

Doğadaki en zayıf canlı olması itibarıyla insan, benini oluşturmak ve yarınlara uzanmak için toplumsallaşmaya ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın gelişimiyle ve ikinci bir doğa olarak insan toplumunun büyümesiyle kendi hakikatini bulma ve özgür yarınlar yaratma yolunda mücadeleler geliştirmiştir. Hiçbir mücadele bir yol belirlenmeden geliştirilemez. Öncelikli olarak girilen yoldayapılacak yolculuktur insanı başarıya veya başarısızlığa götürecek olan. Girilen yol eğer toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ise ve bir bütün içinde yaklaşılıyorsa başarı şansı yüksek olacaktır. Kürt halk önderliği ‘anlamak özgürlüktür’ dedi. Anlamak ise bütünsel birlikteliktir. Bütünsellik olmadan içine girişilecek her türden arayış bir tıkanma ya da sapma olayının ötesine geçemeyecektir. Aksi ise; parçalı olan bir mücadele, yolunda netlik olmayan yolculuk bir tıkanma, sonuç itibarıyla başarısızlığı yaşayacaktır.

Her canlının gelişen saldırılara karşı doğal gelişen refleksler sonucunda bir savunma durumu yaşadığı bilinmektedir. Ancak insan için, toplumsal saldırılar da göz önünde bulundurulduğunda, refleks ya da güdülerle gelişecek saldırılara cevap olunamayacağı bilinmelidir. Bundan kaynaklı da insanın aklını kullanma olayı devreye germektedir. Düşünen ve düşündükleri çerçevesinde harekete geçen insan bu şekilde yol ve yöntemlerini de geliştirmekte ve doğadaki diğer canlılara oranla var olan fiziksel güçsüzlüklerini de aşmış olur.

Ancak insan ya da toplum için tehlike teşkil edenin doğada bulunan hayvanlar, bitkiler, felaketler ya da diğer canlıların olduğunu sanmıyoruz. Doğa da bir yere kadar kendisini yaşatmak için bir çaba ve etkinliğin içine girer. En küçük, en zayıf gibi görünen canlısından en büyük ve en güçlüsüne kadar yaşamın temel kuralı olarak savunmasını yapmaktadır. Bundan kaynaklı da insan için doğanın değil de; doğadan, doğal yaşamdan bir sapma olan hiyerarşik-devletçi sistemin büyük bir tehlike saçtığını görmemiz gerekir. Erkek egemenlikli sistemin kendisini yaşatmak için yapamayacağı şey yoktur. Her türlü olanağı kendi iktidarını güçlendirmek için kullanmaktadır. Bunun için de en çok insanların zihinlerine, bilinçlerine saldırılarda bulunmaktadır. Bilinci, zihniyeti, düşüncesi çökertilmiş insan ya da toplum kendi olmaktan çıkmış, sistemin çarkında bir dişli olmaktan kendini kurtaramamış insan veya toplumdur. Bilinçsiz bir toplum düşmüş bir toplumdur. Kendi gerçekliğinde uzaklaşmış bir toplum her türlü yönlendirmeye açık, duygu ve ruh dünyaları kontrol altına alınmış bir toplumdur. Ancak bilinçli bir toplum sitem tarafından geliştirilen saldırılara dur diyebilir ve sistemini kendi eliyle oluşturabilir. Sistem karşısında geliştirilecek en önemli bilinç ise meşru savunma bilincidir. Meşru savunma bilinci gelişmedikçe toplumsal yok oluşta kaçınılmaz olacaktır. Eskiden saldırılar daha çok fizikiydi ama bugün bu saldırılar daha çok düşünce ve bilinç saldırılarıdır. Buna karşı korunmak da ancak ve ancak gereken düzeyde bir bilincin, düşüncenin bireyde ve toplumda oluşturulmasıyla mümkündür.

Peki, bilince çıkarılmadığı takdirde neler olur? Önemli ve cevaplandırılması gereken bir sorudur. Öncelikli olarak bilince çıkarılmayan bir savunma olgusu, kendisiyle beraber her kesimin, özelde de iktidar odaklarının, kendi çıkarları doğrultusunda bunu kullanması olayı yaşanacaktır. Bu gün bile örneklerini Ortadoğu somutunda yaşadığımız bu durum daha da derinleşmektedir. Amerika’nın sözde ‘özgürlük, barış getireceğim’ diyerek yola koyulduğu Ortadoğu serüveninin temelinde bazı kimyasal silah tehditleri vardı. Ancak bugün çok net bir şekilde bir kez daha gördük ki, Amerika başta olmak üzere, tüm sömürgeci güçler kendi çıkarları doğrultusunda ve iktidarlarını güçlendirmek için Ortadoğu topraklarına saldırmaktadırlar. İşte bunun önlenilmesi ve kendilerininmiş gibi lanse ettikleri bazı hakların aslında halkın, toplumun kendisine ait olduğunu göstermek için meşru savunma bilincinin geliştirilmesi ve bu çerçevede bir pratiğin içinde olmak hayati önemdedir.

Kendi topraklarımızdan bir örnek verecek olursak; Türkiye devleti Batı Kürdistan’da Kürt halkının elde ettiği kazanımları kendisi için bir tehdit olarak görmektedir. Onlara göre; Kürtlerin burada haklar elde etmesi, bir statü elde etmesi yarın öbür gün kendi sınırları içerisindeki Kürtlerin de böylesi bir hak talebinde bulunacağını belirtiyorlar. Bundan kaynaklı da Kürt halkının elde ettiği bu kazanımlara müdahale etmeyi kendi varlığını, ülkesini, halkını koruma olarak lanse etmekte ve halkı buna ikna etmeye çalışmaktadır. Bunun içinde birçok senaryo üretmekte, kendisini haklı çıkarmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım iktidar zihniyetinin yaklaşımıdır. Bu anlayış ancak meşru savunma bilincinin doğru temellerde anlaşılmasıyla aşılabilir ve iktidarın çıkarları yerine toplum çıkarları korunabilinir.

En büyük haksızlıklar, en vahşi katliamlar, zulümler, imhalar meşru savunma adı altında iktidar odakları tarafında hemen hemen her gün toplumlar üzerinde uygulanmaktadır. Bunlara karşı çıkan, bunun doğru olmadığı ve durdurulması gerektiğini söyleyenler ise susturulmak için her türlü baskı ve saldırıya maruz kalmaktadır. Bu saldırıları meşrulaştırmak için de kendisine karşı çıkanlara ‘terörist’, ‘hain’, ‘eşkıya’, ‘öteki’ vd. birçok kavramla tanımlanılmaktadır. Bu kavramların hepsi aslında hiyerarşik-devletçi sistem için söylenebilecek kavramlardır. Kapitalist sistem terörist bir sistemdir, toplumları soykırımlardan geçiren. Kapitalist sistem eşkıya bir sistemdir, halkların haklarını gasp eden. Kapitalist sistem hain bir sistemdir, her an toplumu kendi beninden uzaklaştırmak ve kendisine köle yapmak isteyen.

Kürt halkının on yıllardır Özgürlük Hareketi öncülüğünde yürüttüğü mücadeleye karşı Türk devletinin takındığı tavır yukarıda belirttiğimiz anlayıştan bağımsız değildir. Egemen sistemin Ortadoğu öncülüğüne soyunan Türk devleti Kürt halkının en meşru ve insani olan haklarını bile ellerinden almış, Kürtleri isimsiz, yurtsuz, renksiz bırakmıştır. Buna karşın Kürt halkının savunma gücü olan gerillaya karşı içine girmediği saldırı kalmamıştır. Son yıllarda da yaşandığı gibi en son teknoloji ürünü silahlarla, sorgusuz sualsiz katliamlarla, erkek-kadın, çocuk-yaşlı demeden herkesi zindanlara atmasıyla, insanlık dışı yöntemlerle ve kimyasallarla bu mücadeleyi bastırma ve bitirme çabasındadır. Bu çabalarını da ‘teröristlere, hainlere karşı savunmamı yapıyorum’ adı altında yapmaktadır. Ama var olan gerçekliğe objektif olarak baktığımızda, savunmada olanın Türk devleti değil de, Kürt halkı olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkesi işgal edilen, dili, kültürü, renkleri yasaklanan, her türden insani hakları gasp edilen Kürt halkının kendisidir. Bunu yapan da Türk devletidir. Türk devleti şahsında egemen güçler, iktidar zihniyetidir. Halkların bir arada özgürce yaşamasına tahammül edemeyen erkek egemenlikli zihniyettir.

İşte tüm bunlar için toplumun gereken düzeyde bir meşru savunma bilincine sahip olması gerekir. Bu bilinci kendinde geliştirsin ki; kendisini Kapitalist sistem tarafından, egemen güçlerce gelişecek saldırılardan koruyabilsin. Hem fiziki hem de kültürel anlamda yarınlara özgürce ulaşmak istiyorsa bu bilincin geliştirilmesi olmazsa olmaz kabilindedir. Doğru anlaşılmayan ve bu çerçevede bir mücadelenin içine girmeyen her toplum başta kültürel olmak üzere her türlü fiziki yok oluştan kendini kurtaramayacaktır. Meşru savunmanın en temel olgusu bilinçtir. Bilinçlenmeyen insan ya da toplum yönlendirilmekten, kullanılmaktan, köleleştirilmekten kurtulamayacaktır. Gerekli bilinç sağlanıldığı derece gelebilecek saldırılar görülebilir ve bu saldırılar bertaraf edilebilir.

İçinden geçtiğimiz süreçler saldırıların en yoğun olduğu süreçlerdir. Zamanında fiziki saldırılar, köleleştirmeler çok olmuştur. Ancak bugünümüz o günlere benzemiyor. Bugün fiziki katliamlardan on kat beter saldırılar geliştirilmektedir. Fiziki katliamların yerini kültürel soykırımlar almış ve insanlar sistemin gönüllü birer kölesi olmuş durumdadır. Kimisi bunun farkında olduğu halde, özgürlükmüş gibi görenler de var. Bunun temelinde de yukarıda da belirttiğimiz üzere toplumun, insanların zihniyetleriyle, bilinçleriyle oynanılmasından kaynaklanmaktadır. Düşünceler hipotek altına alınmış ve hareket edemez hale getirilmiştir. Bu durumdan ancak doğru bir meşru savunma bilinciyle çıkılabilir. Meşru savunma olayı birilerine, bir kesime bırakılacak bir durum değildir. Her insanın doğal görevi olan, toplumun bir bütünlük içerisinde sorumluluk duygusuyla sahiplenmesi gereken bir gerçekliktir. Bu gerçekliğin anlaşılması ve sahiplenilmesi gerekir. Sahiplenilmediği takdirde yine sistemin kölesi olmuş bir insan sürüsü çıkacaktır karşımıza. Sistemin her dediğini yapan, her türlü yönlendirmesine açık olan, sürekli bir yerlere bağımlı olan, kendi kendine yetemeyen kişilikler çoğalacaktır.

Bugün, her ne kadar yetersizlikleri olsa da, Kürt halkı ve özgürlük hareketi meşru savunma stratejisi temelinde mücadelesini yürütmektedir. Kürt halkının mücadelesi haklı bir mücadeledir. Haklılığı da gasp edilen haklarından, ayaklar altına alınıp çiğnenen topraklarından, yasaklanan, yaşanılması suç sayılan kültüründen gelmektedir. Kürt halkı tarihte nasıl ki olanakları, fırsatları olmasına rağmen devlet ve iktidar argümanına sarılmadıysa, bugün de bu çerçevede mücadelesini büyütmektedir. Tüm halklarla beraber, özgürce yaşamanın güzelliğini yakalamış bir halk olarak Kürt halkı özgür birliktelikten yanadır. Ancak Kürt halkının bu samimi anlayışını kullanmak ve bir zaaf olarak niteleyenlere de vereceği cevap nettir. ‘Varlığını koruma özgürlüğünü sağlama’ temelinde mücadelenin bir üst aşamaya çıktığı bu süreçler Kürt halkının haklılığı doğrultusunda, halkların özgür birlikteliğiyle sonuçlanacaktır. Ve hiç kimse bunun önünde duramayacaktır.

Özgürlük mücadelesi durmadan akan bir su gibidir. Aktıkça kendi yatağını oluşturan bir su…

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

15 AĞUSTOS ATILIMI BİR KEZ DAHA DOĞRULANMIŞ VE ZAFERE OLAN İNANCI SARSILMAZ KILMIŞTIR!

ÖLÜMSÜZLÜK,BİRAZ DA KAHRAMANCA DİRENİŞTEN GEÇER

ÖNDERLİĞİN 29 HAZİRAN 1999 İDAM KARARI

ÖNDERLİK SAVUNMALARINDA KUANTUM  

AŞK ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞTIR

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

MEŞRU SAVUNMA BİLİNCİ

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ CEVAP

HALKIMIZI TASFİYE ETME TARİHİNE PKK'DE VERDİĞİMİZ  CEVAP  

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (1. BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ (2. BÖLÜM)

TOPLUMSAL ADALETİN HUKUKLA OLAN İLİŞKİSİ

EMEK VE TOPLUM (1.BÖLÜM)

EMEK VE TOPLUM (2.BÖLÜM)

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE 1.BÖLÜM

ETİK-ESTETİK ÜZERİNE (2. BÖLÜM)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 1 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 2 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 3 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 4 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 5 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 6 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 7 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 8 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 9 E MİN)

LI SER RÊBAZ Û REJÎMA HEQÎQETÊ NAVEROK (BEŞA 10 E MİN)

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-I

İMRALI ADASINDA CEZAEVİ YAŞAMIMA DAİR

KOMPLO ORTAMININ OLUŞUMUNA DAİR-II

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA KARŞI NATO’NUN GLADİO SAVAŞLARI

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-1-

ÖZGÜRLÜK ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

‘YA ÖZGÜR YAŞAM YA SOYKIRIM!’-2-

DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ HALKIMIZ YAPACAKTIR 

GÜZELLİĞİN İÇERİĞİNDE TOPLUMSALLIK VARDIR, KOLEKTİVİZM VARDIR

UCUZ YAŞAM YOKTUR, UCUZ YAŞAM ÖLÜMDÜR

YAŞANAN PATLAMA OLAYI TARİHLE EN ŞİDDETLİ HESAPLAŞMADIR

ZEMİNİMİZ SON DERECE DEVRİMCİDİR

NASIL YAŞAMALI?

RUHUMU SATMAMAM ÖZ SAVUNMAMDIR

DEMOKRATİK ANAYASAL ÇÖZÜM GELİŞMEZSE HALKIN DİRENME HAKKI VARDIR!

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜNÜN ARAYIŞÇISI OLMAK

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK İRADESİ BENİ UMUTLANDIRIYOR

PKK BİR ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

KARARLIYIZ KESİN KAZANACAĞIZ

DEVRİM BÜYÜK BİR GÖNÜLLÜLÜK OLAYIDIR

ÖZGÜRLÜĞE GÖZÜNÜ DİKMEYEN ÖZGÜR OLAMAZ

PKK EVRENSEL BİR HAREKETTİR

PKK, MEZHEPLER MOZAİĞİDİR

ÖZGÜRLÜK OLMADAN ETİK VE ESTETİK OLMAZ

KADIN KURTULMADAN

DEMOKRATİK ULUS KÜLTÜRÜ

CHE GERİLLA TARZININ BÜYÜK TUTKUSUDUR

SOSYALİZM CİNSLER ARASI UÇURUMUN VE EŞİTSİZLİĞİN YIKILMASIDIR

PKK, BÜYÜK YAŞAYANLARIN PARTİSİDİR

GÖÇ, GÖÇ...

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (1. BÖLÜM)

DEVRİM, KENDİ İÇİNİ NETLEŞTİRME HAREKETİDİR (2. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK  (1. BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (2.BÖLÜM)

KÜRT AŞKI

TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (3.BÖLÜM)

SINIRSIZLIK VEYA MEZOPOTAMYALI OLMAK

ALEVİLİK KARDEŞLİĞİN ÖZÜDÜR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU'DA DEMOKRATİK MODERNİTE ÇÖZÜMÜ

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (5.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (6.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (7.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (8.BÖLÜM)