DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR
DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR
0 Yorum
12-09-2021

Güney Kürdistan coğrafyasında işbirlikçi çizgide ısrar ederek Kürtleri nasıl katliamdan geçirelim planlamaları KDP’nin aşiret ve siyaset anlayışı ile yürütülmektedir. Atalarımızın bir sözü vardır “ağacın kurdu ağaçtan olmasa ağaç çürümez” diye. Kürt halkı KDP’nin yaklaşımı ile her seferinde içten büyük bir sarsılma ile tekrardan yüzleşmektedir. İlkel milliyetçilik adına Enkido rolüne bürünerek kendi ulusunun kanı üzerinde Dehak olarak tarihin kara sayfalarına yine kirli yüzle yazılmaktadır. Güney Kürdistan’da yürütülen siyaset ve yönetim aileye bağlı gelişen aşiret saltanatı olmaktadır. En belirgin parti PDK olmakla beraber diğer partilerin seslerini çıkarma önünde engel olmak ve bastırma yönünde her şey yapmakta. PDK geçmişten bugüne yürüttüğü siyaset; aşiretler üzerinde kendini güç kılmasıdır. Dar milliyetçi kalıplarla yürüttüğü siyaset sadece hitap edebildiği insanlara yararlı olmaya, ona karşı olan onun sistemini ve zihniyetini ret eden diğer halkı şiddetle, katliamla, tutuklamalarla, açlıkla terbiye etmektedir. Ya benim aşiretimin ilkel milliyetçilik ve feodal gerçeğini kabul edersin ya da tutuklanır veya ölürsün; ya itaat edersin, veya aç kalırsın tehditleri ile halkı terbiye etmeye çalışmaktadır. Bütün iktidarını onu reddedenlere gösterdiği katliam gerçekliği üzerinden yürütmeye çalışmaktadır. 

Güney toplumunda geçmişte Baasa karşı yürütülen savaşta her ailede şehit, gazi, peşmergeler vardır. Bütün ailelerde ya iki ya da üç maaş alanlar var. Bundan dolayı da toplum onun siyasetinden ne kadar rahatsız olsa da maddi olarak toplumu kendine bağımlı kılmıştır. Ona ve sistemine karşı oluşacak herhangi tepkiyi önlemek için ailelere verdiği maaşları kesmekle ya da işten kovmakla tehdit etmektedir. Güney’de bulunan güçlü aşiretleri yanına alarak, seçimlerde birer sandalye vererek, en kirli siyaseti onların eli ile yapmaktadır. Güney Kürdistan’da yürütülen siyaset; geçmişten bugüne kadar Kürtlük, Kürdistan adını kullanarak aslında bu sözlerin anlamını boşaltmaktadır. Kürdistan adına var olan bütün değerler düşmana peşkeş ediliyor. Yine Kürdistan adına Güney Kürdistan toprakları işgal için düşmana çok kirli şekilde sunulmaktalar. Kürt halkı KDP’nin aşiret gerçeğini 1997’de gazi ve yaralı gerillaların kaldığı hastaneye saldırarak onlarca Kürdistan özgürlük savaşçılarını Hewler’de katletmesinden tanıyor. Yine Şengal’de Ezidi Kürt halkına yapılan jenositte oynadığı kirli rolden tanıyor. Şimdi de Kürt düşmanı TC faşizmi ile ortak yapılan Güney topraklarının işgal edilmesinde oynadığı işbirlikçi gerçeğinden tanılıyor. Dohuk’ta, Zaxo’da ve Erbil’de faşist TC’nin çeteleri en üst düzeyde faaliyet yürüterek toplam 97 askeri üst açmasına izin vermesinden tanılıyor.

Kürdistan’da bugün bu Enkido gerçeği olmasaydı, Kürt halkı her konuda bir bütün olarak ulusal birlik ruhu ile hareket ederek bütün Ortadoğu’da büyük gelişmelerin birliği oluşturmuş olacaktı. Ortadoğu’da ve Kürdistan’da bu kadar büyük gelişme ve savaşların olduğu bu dönemde Kürt halkı genel olarak Ulusal Kongre konusunda radikal kararlar almalıdır. 21’inci yüzyıl da ulusal birlik ruhu ile Kürtler kendi varlıklarını koruma altına almalıdır. Ulus gerçeği ve bilinci ile hareket edilmelidir. Ulusal bilinç gerçeği ile hareket etmeyen partiler olursa kongre dışında kalmalı ve tarihin kara sayfalarına ihanetçi diye yazılmalıdır. Kadın Güney’de sosyal bir örgü olarak hala kendini koruyor. Kadın yaşam içerisinde çok canlıdır ve etkileyicidir. Bu da geçmişten gelen güçlü toplumsallığından kaynaklanır. Erkek buna rağmen şiddetle bastırma ihtiyacını duymaktadır. Güney’de aşiret gerçeğinin kadına yaklaşımı yine toplumsal gerçeğinin uzağında aramamak gerekir. Kadına karşı feodalitenin bütün kuralları geçerlidir. Bu konuda erkeğin en ileri gelişme düzeyi demokratik sınırlarda olmuştur. Var olan gerçeklik tamamen faydacı bilinmiş bir egemenliğe hapsedilmiş özgürlük oluyor. Siyasetin içinde olan kadınlar ailedeki erkeklerle tanınmaktalar. Aşiret reisinin kızı ya da eş olma sıfatı ile hitap ediliyor. Kadın siyasete yer alma çaba ve istemi olsa da erkek egemen zihniyet buna olanak tanımıyor.

Kadınların erkek egemen zihniyeti ile mücadele edecek özgün örgütlenmesi yoktur. Siyaset erkeğin elindedir, her şeyin sahibi erkektir. Güney siyasetinde kadın rengin de bir siyaset ortaya çıkmamaktadır. Kadın açısından gelişme ya da özgürlük erkeğe ortak olmak, aynı araçları kullanabilmek yani erkeğin sistemine dâhil olma anlamını taşır.  Kuzey Kürdistan’da siyaset içindeki kadınları takdir etme, saygı duyma, kendine örnek alma arayışı olsa da, doğru temelde ideolojik mücadele vermediğinden bir örgütlülüğe dönüştürülemiyor. Kadının ekonomik, sosyal sorunları öncelikle politik iktidarın çözülmesi ile gerçekleşir. Yasalarda ilk eşin onayı esas denilmektedir. İkinci evlilik kararı alan erkekler birinci eşi ikna edebilmek için ev tapusu veya çok lüks bir araç kadına alarak ikna etmeye çalışmakta. Kendi eşlerinin ikinci evliliğini onaylamayan, direnç gösteren kadınlar ise imam nikâhı olduğundan erkek boşanmadan kadını baba evine göndermektedir. Kadın istediği gibi kendi yaşamına yön veremiyor.  Son intihar eden kadınlardan bir tanesi on bir yıl bu durumda olup da çıkış yolu bulamadığından aile ve toplumsal baskıdan kurtulmak için intiharı seçmiştir. Böylesi bir durumda bile erkek evlendiğinde toplumsal baskı olmazken, ikinci evlilik erkeğin doğal bir hakkı olurken, kadın karşı çıktığı için aşiretin kurnaz yasaları ve sistemin baskılarından dolayı ölüme kadar gidebiliyor. Erkek resmi nikâhı kıymadan ikinci kadınla evleniyor.  Kadın örf adetlerden kaynaklı erkeği şikâyet edemiyor. Yasada kadın şikâyet etme hakkı var ama törede kadının bir erkeği şikâyet etme hakkı yoktur. Aile ve çevre buna izin vermiyor. Erkek hâkimiyetinin bir göstergesi de kadının pasaport alabilmesi ve seyahat edebilmesi için ailesinden bir erkeğin izni olmadan verilmez. Bu madde onaylandığında mecliste %25 kadın temsilliyeti bulunmaktaydı.

Dışarıda çalışan kadınlar aile içindeki rolünden taviz vermeyecek şekilde çalışmaktadır. Çalışıp aile ekonomisine katkı sunan kadınlar meslekleri de belirlenmiş durumdadır. Örneğin öğretmen, avukat gibi uzun zaman dışarıda olmayacak meslekler tercih edilmektedir. Birçok mühendis ya da yüksek lisans yapmış kadın normal bir memur olarak dairelerde çalışmaktadırlar. Kadın mesleğinde kariyer yapma kadın için birinci önceliği değildir. Esas alınan kadının aile içindeki hizmet rolüdür, bunu aksatmadan yerine getirmelidir. Toplumda kadın güç ve iradeye sahip değil. Güç ve irade için bilinç, kadının kendini tanıması gerekir. Kanunlarda kadını güvence altına alma, kadını koruyan haklarını savunan kadın kurumlarının olması gerekiyor. Partilerden bağımsız, kadınların çıkarlarına öncelik veren bir kadın hareketinden bahsetmek zordur. Bölgede 12 tane kadın örgütü var. Asurî, Keldani, Türkmen ve Kürt kadın örgütleridir. Bu kadın örgütlerini bir araya getiren Kürdistan kadın komitesi olmaktadır. Bölgedeki tüm kadınlar için faaliyet gösterilmesi gerekiyor. Güney yönetimi iki siyasi Parti’nin KDP ile YNK olmaktadır.  Bu iki partiye ait kadın kurumları var. Mağdur durumda olan kadının sorunu hak ya da kanuna göre bir yaklaşım sergilenmiyor, çözülmüyor. Çünkü ismi ne kadar kadın kurumu olsa da zihniyet ve perde arkasındaki yönetim yine kurnaz erkeğin gerçeği yatmaktadır. Erkek iktidarını kaybetmeme temelinde tutucu, muhafazakâr olmaya devam ediyor.

Güney’de kadınlar ortak ruhta birleşmelidir. Kürt Kadın Hareketi’nin ulusal birlik çağrılarına cevap vermelidir. Kürdistan’da kadın birlik oldukça erkek ve aşiret zihniyeti yerle bir edilecektir. Yeter ki özgür kadında ısrar ederek, özgür bir toplumsal zemini her alanda inşa edelim. Kadın değiştirme gücüne sahiptir. Yeter ki her şeyin temeline öz örgütlülük, öz bilinç ve öz iradeyi koyalım. Bu konuda mücadele araçlarını da siyasal, sosyal ve öz savunma temelinde özgün ve özerk biçimini geliştirelim. Toplumun yarısı kadınlar oluşturmaktadır. Önderlik “kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez” demektedir. Nasıl ki tohum olmadan tarlada ürün yetişmezse, kadının ideolojik kimliği olmadan da yeni bir özgür kadın doğuşu gerçekleştiremez. Güney Kürt kadının gerçekliğinin böyle olduğunu gösteriyor. Egemenler iktidarın zirvesindeyken yıkılıyor. Güneydeki Kürt kadınların örgütlenmesiyle yeni Leylalar, Viyanlar ortaya çıkacaktır.  Anka kuşu misali Adile Xanımların haykırışını Leyla Kasım’ın direnişini, Viyan Soran’ın özgürlük namelerine çeviren kadın haykırışları yeniden filizlenecektir.

REJİN CUDİ

 

   

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR