İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!
İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!
0 Yorum
03-10-2021

Kapitalizmde Cumhuriyet ve Demokrasi Kavramları Tanınmaz Hale Getirildi;

TC faşizminin 23 nisanda başur kürdistana topyekün yürüttüğü işgal hareketi sürmektedir. Nato zirvesinde TC ye güvenlik için destek adı altında çıkarılan kararla işgali derinliğine sürdürmüştür. ABD nin başını çektiği bu işgal ile kürt halkının tüm kazanımlarının önüne set çekmek yapabilirse tasfiye etmek esas amaçlarıdır. Kürt Özgürlük Hareketine karşı yürütülen saldırılar karşısında zora giren TC ve bu işgalin başında yer alan NATO olmuştur. Tarihi bir direniş sergileyen Özgürlük hareketi gerillasının bir saniye, bir dakika bir an olsun soluklanmadan gece gündüz eylem halinde hareket halindedir. Yürütülen işgal saldırılarında sonuç alamayanlar tekrardan tarihte yaşatılanı farklı yöntemlerle yaşatmaya devam etmektedir. 1993-97-2001- tarihlerinde KDP-YNK yi de Özgürlük hareketine karşı saldırtan güçler bugünde aynı arayışla, ihanette yerini alanlarla beraber sürdürmektedirler. YNK nin tekrardan Özgürlük hareketine karşı saldırı pozisyonuna geçmek istememesi kardeş arası savaşın olmamasından yana açıklamaları olmuştur. Ama atılan samimi ciddi bir adımda yoktur.

Sadece taraf tutmamakla kalmıştır ve susmayı yeğlemiştir. KDP tarihten günümüze kadar ihaneti derinliğine işlemekten geri durmadı. İnsanlık karşısında bu utanç tarihinde yerini almakta temsilciliğini yapmakta. KDP Şengal-Kerkük ve musul da  daiş saldırıları karşısında kaçmakla yetinmiştir. Bu kaçışla birçok yerden olmuş ve prestijini kaybetmiştir. Çünkü idelojik bir temele dayanmayan, günü birlik yürütülen siyasetle çıkarlar ön planda tutulduğu için böyle sonuçlanmıştır. Özgürlük Hareketinin elde ettiği konum ve statüden rahatsız olan KDP ihanetle işbirliğine devam etmiştir. Oysa Özgürlük hareketinin yer elde etme çıkar elde etme gibi bir amacı olmadı olmazda. Tamamen halkına ve tüm insanlığa hizmet etmekte ve korumayı kollamayı esas almaktadır. Halklar için kurtuluş çizgisine sahip olan PKK ye büyük bir sempati duyulmakta ve bağlılık söz konusu olmaktadır. Kürdistan da tüm bu kazanımların öncüsü olan ise Önder Apo yaratmış olduğu ideolojidir.  İdeolojik temeli sağlam olan, amaç uğruna savaşım veren, halkların çıkarını esas alan perspektifle ilerleyen Apocu çizgi öncülük yapmaktadır. Özgürlük hareketi, bu pratiğini ise Rojava- Şengal- Maxmurda ortaya sermiştir ve hayata geçirmiştir. Özgürlük hareketinin orta doğuda söz söyleme hakkına sahip olduğu belirleyici esas güç olduğunu Avrupa devletleri ve NATO bunu iyi bilmektedir.

Bu amaçlarla ilerlemekte, gelişmekte olduğu için KDP de bundan rahatsız olmakta saldırılarda aktif yerini almaktadır. KDP nin dış güçlerle diplomasi trafiği yaşaması ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmesinin altında ise çıkara dayalı ve kendi konumunu ve iktidarlığını güçlendirme amacı gütmektedir. Irak- iran- fransa- abd –İngiltere ile görüşmeler tamamen kürt halkının kazanımlarına engel olmak ve Özgürlük hareketini tasfiye etmek olarak okumak yerinde olur ve buda gözler önündedir. Bir diğer durum ise Irakta seçimlerin olmasında KDP ye yeni vaatler, sözler verildiği ile ilgilidir. İrakla görüşmeler sonrası TC saldırıları artmakta ırakın tavrının özgürlük hareketine karşı daha net tavıra dönüşmesi söz konusu olmuştur. Sessizliğini bozmadan işbirliğinde olan ve saldırılara göz kapayan ırak, gerçekleşen görüşmelerle açık bir şekilde Özgürlük hareketine karşı TC ile işbirliğine değinmekte ve dile getirmektedir. TC ile ticari ilişkilere değinilse de esas olarak işgale desteğe dönüşmektedir. TC nin Şengal ve maxmura saldırılar artmıştır. Irak-KDP 9 ekim anlaşmasını TC saldırılarıyla adım adım gerçekleştirme hayali hakim. Gerçekleşecek olan seçimle bağlantılı yeni hamleler söz konusudur. KDP nin İran ile görüşmesinden sonra ise PDK-İ Demokrat parti komite merkez üyesi suikaste uğradı. Saddam rejimi ile ilişkileri sonucu katliamlara ortak olan bir tarihi vardır.

KDP nin İran şahı ile ilişkiler sonucu PDK-İ öncülerinin tasfiye edilmeleri ile sonuçlanmıştır. KDP ihanetin öncülüğünü yapmakta ki buda bilinmektedir. Güç sahibi olma arayışında ihanetinden ise taviz vermeyen bir KDP. Özgürlük hareketini engel olarak gören bir işgalci zihniyete bürünen KDP her türlü faaliyetlere başvurmaya devam edecektir ve etmektedir. Kürdistan halkının kazanımlarını görmezden gelen gerici zihniyet kendi çıkarına odaklanmaktadır. Kazanımları da yok etmektedir. Büyük tehlikelere kapı aralayan KDP TC ye tapmakla kendisini Erdoğana paspas etmekten geri durmamıştır. Belirttiğim gibi KDP, Şengal- maxmur- Kerkük- musul hattında tekrardan güç elde etmek istemektedir. KDP, Daiş saldırılarını gündeme koyarak tekrardan bu hatlarda Irak hükümeti ile ortak tugaylar kurup yer edinmekle konumunu güçlendirip hayali olanı gerçekleştirmek istemektedir. Daişin hareket halinde olduğu yerlerin çoğu KDP kontrolünde denetimindedir. TC-KDP nin Planla işlediği daiş saldırıları söz konusudur. TC nin misaki milli hayalini gerçekleştirmede ortağı ise KDP dir.

Bu hayalle hareket eden kirli işbirliği söz konusudur. Irakta yaşanan istikrarsızlık durumdan pay elde etmeye çalışan TC-KDP kriz ve kaosu derinleştirmekten öteye gidemezler. Bu yaşanan krizde payları yüksek olanlar listesinde yer almaktadırlar. TC nin başurda lojistik ve askeri yerleşim alanı ve üsleri arttırması, yollar yapması ve uzun süreli kalmaya dönük bu işgal saldırısı gözler önündedir. Sınıra duvar örmesi( işgal duvarı) zaten misaki milli sınırı sayılan yer olduğu gerçeği bilinmektedir. Misaki milliyi gerçekleştirme planı ile ilerletme peşindedir. Başur kürdistanda boşaltılan köylere suriyeden getirilen çeteler ve ailelerin yerleştirilmesi ve bununla afganistandan TC ye gelenlerin eğitilip bu alanlara yerleştirilmesi söz konusudur. Özgürlük hareketine karşı savaştıracak ve bunu da zaten yapmaktadır. Demokrafiyi değiştirme amacında ise yerleştirme, yayılmayla kalıcı kılma yani işgal edip yeni Osmanlıcılığı derinliğine işleme hedefindedir. Musul- Kerküke uzanacak demiryolu ticaret hattı kurma anlaşmasıda tekrardan gerçeği ortaya sermektedir. Ekonomi ilişkisi adı altında planı işletmektedir. Petrol anlaşmasıyla başur parasının TC bankalarında tutulması ve genelde yatırımların olması da bir şantaj aracı olarak sunulmaktadır. Bu durum en çok ırak hükümetini zora koymaktadır. KDP nin ise TC nin pratiğinde farkı yok, gerilla alanlarında 55 üs kurması, yollar açması, lojistik askeri sevkiyati artırması TC zihniyeti ile eşdeğer bir pratiktir…

Irak hükümetinin TC ile ekonomi-diplomasi ilişkilerle ilerleme krize çözüm aramak istemesi bununla beraber gerçekleşen bağdat konferansında üzerinde durulan konular olmuş. Bir diğer durum ise Arap itifakının gerçekleşmesi ve suriye üzerinde de yansımasını bulması gerekliliği üzerinde durulduğu daha aşikardır. Bu yoğun görüşmelerle, başur kürdistanda bağdatın güçlendirildiği, KDP nin ise bağdata muhtaç kılındığı bir sürecin başlatılmasıdır. Irakın bu toplantıyla kendisini istikrarı sağlayacağına inandırması kendisini kandırmaktan öteye yol alamaz bir gerçekliktir. Afganistanda yaşanan krizin yansımalarını ıraka yapacağı korkusu sarmıştır. Hegemon güçler, Arap bölgelerinde uyguladıkları, Arap milliyetçiliği ve islami cihadist yapılanmasında gelinen aşama ise ulus devletin çökmesi oldu. Sistemin tutunamamasından kaynaklı yıllardır krizler aşılamamıştır, çözümsüzlükler has safhadadır. Afganistan durumu, ABD nin taktiksel hamle içerisinde olduğu bir gerçek. ABD nin Rusya-Çin rekabet çatışmasıyla bağlantılıdır. Yaşanan krize Rusya-Çin ve İranı ortak etmek, içine çekmek ve tehditlerle karşı karşıya getirmek. Bunu ise başardığı ortada, ileriki süreçte farklı hamleler gerçekleşeceği ve kriz-kaosun derinlik kazanacağı gözler önündedir. Daiş-taliban ideolojik çatışmalı durumun sınır bölgelere etkisi ve iç savaşın artacağı ortaadadır. Orta Doğu sahasında Ulus-Devlet ve islam devleti çatışmasında ortam kaos, darbeler ve çöküşler olmaktadır.

Kapitalist sistemin çöküş yaşadığı çıkmazda olduğu yeni dizayn etmede karşılıklı hamlelerin olduğu zorlu ve uzun süreli dönemde kürtlerin rolü ve belirleyiciliği ön plandadır olmaktadır. Sistemin çöküş yaşadığı 21. Yy da köklü çözüm gücüne sahip olamadığı ortada. ABD nin çekilme kararı vermesi tamamen stratejik değişime gitmekte. Bu da askeri alanı azaltma daha çok diplomasi, ekonomi alanında hakimiyet kurma ile devam etmektir. Iranı ise bu istikrarsızlık durumuna sokma ve krizle uğraşısını artırmak istemektedir. Diğer yandan ise iranın varlığına dönük ise sınırlama getirebilmek. Bu durumda ırak ise arada kalma durumundan nasıl kurtulacağı arayışına girmektedir. Irak ta yaşana krizde Şii- sunni çatışması da ayrı ele alınamaz bir gerçekliktir. Bu çatışmalı durumdan ırakın çıkması ve istikrara kavuşması zor olduğu görülmektedir. TC nin işgal saldırıları Irakın daha çok istikrarsızlıkla devam etmesine neden olmaktadır. Bunu görmezden gelen Irak kendi iç kriziyle uğraşmakta ve ilişkileri ekonomiye odaklanmakta ve siyaseten gelişim elde edememektedir. Daişin canlanması söz konusudur. Afganistan ile beraber çete örgütlerinde canlanma yaşanmıştır. Irakta yaşanan istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen zihniyetler birdir,TC-KDP ve Daiş. NATO, Özgürlük hareketini Başur kürdistandaki planlarında engel olarak görmekte ve Rojavada Daişi saldırtarak tarihi bir hata yaptıkları bilinciyle hareket etmektedirler. Başur kürdistanda da aynı hataya düşmemek için tüm destekle TC-KDP yi saldırtmakta ve tasfiye etme amacındadır. Daişe dengeli saldırılar yaptırmakta ve kriz ve kaosun süresini uzatmaktalar. Bundan yararlanmak isteyen hegemon güçler ise, TC-KDP-DAİŞ atıklarını kullanmaya devam edeceklerdir.

(KDP)İhanet, aynı ırktan olan, aynı yaşamı paylaşan, tarihi bir olan, İnsanlık değerlerinin birleştiği ve bir bütüne sahip olanın tüm bunlara ters düşmesine veya inkar etmesine karşı kullanılır. KDP nin pratiği hep ihanetle anlamlandırıldı ya da dile getirildi. Bugün ise düşman pozisyonunda olmasına ihanet mi denilir yoksa düşmanlık mı? ne demeli… Tarih tekkerrür eder KDP­ nin sonu ya kaçış ya da yok oluşla karşı karşıya, elde var olanda gideceğe doğru evirilecek bir gerçeklik söz konusudur…

KENDAL BAGOK

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR