FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?
FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?
0 Yorum
13-10-2021
 

Haber ve siyaset deyince sadece Biden, Putin, Erdoğan’ın yaptıkları, söylediklerini görülmektedir. Oysa gerçek haber değeri olan ve anlaşılıp değerlendirme gerektiren devrimcilerin ve halkın yaptıklarıdır. Çünkü yenilik ve gelişme içeren sadece bunlardır.

Bir halk sözüne göre, zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Çünkü, kendisinin hiçbir şeyi olmadığı için, hep varlığı olanı konuşurmuş. Bazı yazıları okuyunca ya da konuşmaları dinleyince insanın aklına bu söz geliyor. Çünkü hep başkalarının yaptıklarını yazıyor ya da konuşuyorlar. Çoğunlukla da karşıt olduklarının yaptıkları üzerinde böyle davranıyorlar. Yani bir yerde karşıtının propagandasını yapmış oluyorlar. Peki kendimizin yaptığı bir şey yok mudur? Üzerinde konuşacağımız ya da yazacağımız hiçbir şey yapmıyor muyuz?

Kuşkusuz böyle yapanlar, bunu ‘değerlendirme yapmak’ adına böyle yapıyorlar. Çoğunlukla da ‘karşıtını teşhir etmek’ amacıyla böyle davranıyorlar. Fakat çok yoğun bir mücadele süreci içinde bulunuyoruz. Böyle bir süreçte sadece değerlendirme yapmak yeterli olmuyor. Bunları pratikleştirmek için eylem yapmak da gerekiyor. Hem de sürecin gerektirdiği düzeyde devrimci ve yurtsever eylemler. Yoksa insan oportünist durumuna düşer.

Diğer yandan, böyle bir süreçte elbette karşıtını teşhir etmek gerekiyor; fakat çok yoğun bir özel savaş yaşandığı için, yapılmak istenen teşhire de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, karşıtı teşhir edeyim derken, onun propagandasını yapar duruma düşme ihtimali de vardır. Eğer dozajı ve üslubu iyi ayarlanmazsa, böyle bir duruma düşmek kaçınılmazdır. Ne yazık ki, böylesi durumlara düşmek hiç de az yaşanmamaktadır. O halde, propaganda yaparken de çok dikkatli olmak lazım.

Unutmayalım ki, propaganda ve ajitasyonun da bir kuralı ve üslubu vardır. Bu işi de sanatkârane bir tarzla yürütmek gerekir. Çünkü hepsi bir amaç için yapılmaktadır. Örneğin insan ilk aklına geleni yazamaz. Okuyucunun anlayamayacağı bir üslup kullanamaz. Çünkü bunlara dikkat etmezse amaca ulaşamaz.

Elbette propaganda ve ajitasyon çalışmasında karşıtı teşhir etmek de vardır ve bu önemli bir görev olmaktadır. Fakat teşhir etmek isterken de dikkatli olmak, teşhir işini yerinde, zamanında ve uygun üslupla yapmak gerekir. Bir de dozajını iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir özel psikolojik savaş var. Eğer bütün bunlara dikkat edilmezse, o zaman düşmanı teşhir edeyim derken, onun propagandasını yapar duruma düşülebilir.

Örneğin bazıları ‘siyaset yazıyor veya konuşuyorum’ diye durmadan Tayyip Erdoğan şöyle demiş, Biden böyle konuşmuş, Putin şunları söylemiş, filan devlet böyle yapmış, filan çete şuna başvurmuş deyip duruyor. Hep devlet başkanlarının söyledikleri ve devlet güçlerinin yaptıklarını ifade ediyor. Peki bunlar dışında siyaset yok mu? Toplumsal kesimlerin hiç politik eylemi olmuyor mu?

Yazıp ya da konuşacaksak, hiç olmazsa kendi yaptıklarımızı, halkın ve devrimci-demokratik güçlerin yaptıklarını yazalım veya konuşalım. Eğer bilgilendirme veya teşhir için yapıyorsak da o zaman amaca uygun olmasına dikkat edelim.

Demek ki konuşmak veya yazmak için konu seçmek de içini doldurmak da önemlidir. Değerlendirme veya teşhir amacıyla karşıtlarımızın yaptıkları üzerinde durabiliriz. Ama hep bunu yaparsak, yine içerik ve üslup olarak doğru yaklaşmazsak, o zaman değerlendirme veya teşhir değil, karşıtının propagandasını yapmak ve ona hizmet etmek ortaya çıkar. Çünkü propaganda sadece karşıtını değerlendirme değil, daha çok kendini değerlendirmedir, kendi yaptıklarını yazıp konuşarak bunları kitleler içinde yaymaktır. Tabi bunun için de doğru denge tutturmak yanında, esas olarak bir şeyler yapıyor olmak gerekir.

Yenilik ve gelişme içeren halkın yaptıklarıdır;

Kuşkusuz AKP-MHP faşizmine karşı başta gerilla olmak üzere devrimci-demokratik güçlerin ve halkın yaptığı çok şey vardır. Kadınlar ve gençler sürekli mücadele halindedir. Tarihin en anlamlı antifaşist direnişi yaşanmaktadır. Fedai çizgisinde bir gerilla savaşı sürmektedir. Başta İmralı tecrit ve işkence sistemi olmak üzere zulmün her türüne karşı gerçekten de kahramanca direnilmektedir. Peki bunların hiçbir siyasi ve ideolojik anlamı yok mudur? Bunlar propaganda ve analiz değerine sahip değil midir?

Bazılarına göre, bu soruların cevabı olumsuzdur. Çünkü, onlara göre varsa yoksa devletler ve onların başlarıdır. Haber ve siyaset deyince sadece bunları görmektedir. Oysa gerçek haber değeri olan ve anlaşılıp değerlendirme gerektiren devrimcilerin ve halkın yaptıklarıdır. Çünkü yenilik ve gelişme içeren sadece bunlardır.

Dahası, bu yapılanlar bile aslında yetersizdir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, sadece değerlendirme veya propaganda yapmak yetmiyor; aslında ideolojik, siyasi ve askeri eylemlilik içinde olmak gerekiyor.

Dolayısıyla hep düşmanın zulmünü gören ve onları konuşup yazan olmak yerine, kendisi eylem yapan olmak ve bunları da propaganda etmek gerekiyor. Kürtlerin, kadınların ve Türkiye halklarının yaşadıkları kesinlikle böyle olmayı gerektiriyor. Bunun için çok önemli ve ertelenmez nedenlerimiz bulunuyor.

Örneğin son Şengal saldırılarını ele alalım. AKP-MHP faşizmi uçakla vurup hastaneyi tahrip etmiş, tedavi gören hastaları katletmiş. Özel olarak planlayıp Êzîdî-Kürt halkının önderi ve yasal temsilcisi Saîd Hesen’i katletmiş. Peki şimdi bu olay karşısında ne yapacağız? Sadece açıklama yapıp kınamak yeterli olabilir mi? Etkisi olmayan bazı tepkiler göstermek ciddi bir sonuç verir mi? Böyle vahşi katliamlar karşısında haktan ve hukuktan söz etmek bir anlam taşıyabilir mi?

Kuşkusuz bunlar da gerekli ve anlamlı olabilir. Fakat düşmanın böyle planlı ve vahşi saldırılar yürüttüğü bir ortamda kesinlikle yeterli olmaz. Yeterli hale gelebilmek için ne yapmak gerekiyor? Çok açık ki anında misilleme yapmak ve intikam almak gerekiyor. Bunun için de elbette önceden hazırlığa ihtiyaç var. Önceden hazırlık yapmak için de öncelikle düşmanla savaşı kabul etmek ve bunu kendine görev bilmek gerekiyor.

Beklenti kendini kandırmak olmaktadır;

İşte en temel eksikliğimiz burada ortaya çıkıyor. AKP-MHP faşizmi tüm Kürtlere savaş açmış ve nerede olursa olsun Kürtlere saldırıp açık katliamlar yapıyor, ancak her alandaki Kürtler buna göre davranmıyor. AKP-MHP faşist-soykırımcılığına karşı savaşı kendi görevi olarak görmüyor. Bunun için de tedbir geliştirip devrimci eylem yapmıyor. Saldırı ile karşılaşınca darbe yiyor, ondan sonra da açıklama yapıyor, kınıyor ve birilerinden bu saldırıyı durdurmasını bekliyor. Oysa bu saldırıları durduracak kimse yoktur ve söz konusu beklenti kendini kandırmak olmaktadır.

Halbuki Kürtlerin, kadınların ve halkların da gücü var. Gençliğe doğru bir anlayış verilse, her gün her yerde AKP-MHP faşizmine karşı onlarca devrimci eylem yapabilir. AKP-MHP faşizmi Şengal’de hastaneyi vurunca, onlar da İstanbul’da AKP’yi vurabilirler. Saîd Hesen’in intikamını anında İzmir’de alabilirler. Bunlar yapılamaz değildir. Fakat bunun için doğru anlayış, görev bilinci, hazırlık ve inisiyatif gereklidir. AKP-MHP faşizmi bu biçimde saldırırken misliyle cevap vermemek, aslında yurtseverlik özelliklerinde zayıflamak demektir.

Elbette bu durumun ortaya çıkmasında yanlış propagandanın da önemli bir rolü vardır. Hep AKP-MHP faşizminin yaptıkları tartışılır ve yazılırsa, insanlar da ona göre düşünüp yaşar hale gelir. Halbuki AKP-MHP faşizmine karşı geliştirilen eylemler tartışılır ve yazılırsa, o zaman dinleyende eylem yapma bilinci ve isteği ortaya çıkar. Bu durumda hem doğru propaganda konuları seçilmiş olur ve hem de yapılan propaganda örgütleyici ve eyleme geçirici olarak anlam bulur.

Demek ki başkasının yaptıklarını yazıp konuşmak yerine, önce kendimizin yapması ve ardından da bunların doğru propaganda edilmesi gerekir. Doğru devrimci duruş ve pratikleşme bunu gerektirir.

DURAN KALKAN (HEVAL ABBAS)

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR