DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ
DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ
0 Yorum
01-10-2021

Önder Apo, ‘Kürdistan sömürgedir’ tespiti ile Özgürlük Hareketi’mizin temellerini attı ve 15 Ağustos 1984’te ilk kurşun sıkılarak, Kürt halkı üzerindeki ölü toprağı, ölü toplum, ölü ruha can verildi, bu canla kendi bilincine varan halk ayaklandı ve sömürgeciliğe karşı durmuştur. İlk kurşunla sömürgecilere, “Sen bir toplumu bir ulusu bir halkı bir insanlığı ömrü billah gömemezsin üstünü betonlayamazsın onu yok sayamazsın” mesajı verilmiştir.  15 Ağustos’ta bir halka can veren o ilk kurşun 38 yıldır kendiyle birlikte, ordulaşamaz denilen bir halkı orduya, örgütlenemez denilen bir halkı örgütlülüğe, artık ayağa kalkamaz denilen bir halkı ayağa kaldırıp, devrimin temel gücü haline getirmiştir. Ve en önemlisi insanlıktan sayılmayan, varlık olma gerçeği dahi elinden alınan kadınları, iradeye kavuşturup, ordulaştırdı, örgütlendirdi, partileştirdi ve xwebun haline getirmiştir. Bugün bu bilinçle kartopu misali örgütlenen büyüyen ve Önder Apo’nun felsefesiyle kendini donatan kadın gerçeğimiz tüm dünyada ezilen kadın ulusunun biricik umudu haline gelmiştir.

Bütün bunları yaratan 38 yıldır, büyük kahramanlıklarla yolumuzu açan ve dahi aydınlatan şehitler gerçeğimizdir. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz; PKK’nin tarihi şehitler tarihidir. Şehitleri anlamak ve anlamlandırmak, bu tarihi bilince çıkarmakla mümkündür. Bu tarih olmaz denileni olduran, yapılmaz denileni başaran ve kendisini bir Anka kuşu gibi küllerinden yaratan, insan-toplum gerçeği ile günümüze kadar gelen direniş hakikatimizdir ve bu ne zamana sığdırılabilir ne de sözcüklere. Biz bu hakikate ancak yaşayarak anlam kazandırabilir ve erebiliriz. Kürt halkı ve Ortadoğu halkları olarak, kadınlar olarak, binyılların özlemi olan özgürlüğün tadını bir kere aldık ve artık ondan vazgeçmemizin mümkün olmadığını bilerek ona doğru koşuyoruz. Çünkü özgürlük tutkusunun tadına Önder Apo sayesinde vardık, bu bizim yaşam ölçümüzdür ve bundan başka bir yaşam bize haramdır.

Önder Apo, “Kürdistan sömürgedir” tespiti iki gerçeği ifade ediyordu. Birincisi, düşman bilincini beynimize kazımak, ikincisi ise halklar olarak tüm saldırı ve yok etme politikalarına rağmen bin yıllardır varlığını koruyan gerçeğe işaret etmek. Halklar hep vardı hep var olacak, o zaman bu halk/halklar örgütlülüğe kavuşmalı, kendini bilinçlendirmeli, başkasının kölesi yada emir eri değil kendisinin özgürlük savaşçısı olmalı, başkasının hizmetçisi değil kendi mücadelesi ile kendini var edebilmek için emek ve çabanın sahibi olmalıdır. Bilincimize bir nakış gibi işlenen bu gerçekle 38 yıldır Kürdistan topraklarında binlerce şehidin emeği, kahramanlık destanlarıyla bu günlere kadar geldik. Halk arasında “Bir tohum sağlam ekildi mi o toprak bol ürün verir” denir. Kürdistan’ın özgürlüğe aç bakir topraklarına tohum sağlam ekildi, kök saldı. Büyük bedellerle tohumlar başağa dönüştü ki, artık biliyoruz ki halk ve hareket olarak olgunlaşmış bilinçlenmiş ve kendi varlığını koruyan, onunla onur duyan kendi kimliğiyle dünyaya örnek bir halk gerçekliği ve bunun öncü gücü hareketimiz var.

Bugün insanlığın çıkış mekanı olan Ortadoğu’yu halklar mezarlığına çevirenlerin hiç beklemedikleri bir yerden Önder Apo’nun felsefesi ile kendini donatan Kürt halkı, tüm bölge halklarına kendi kendine yönetmek için model olabilecek Demokratik Konfederal sistemin inşasının öncülüğünü yapıyor. Rojava Devrimi tüm dünya halklarına model oluyor, halklar özgürlük özlemlerini gerçekleştirmek için buradan ilham alıyor.

Bundan 40 yıl önce bu durum hayal dahi edilemezdi. Hatırlayalım, bu hareket ilk çıktığında ‘bir avuç çapulcu, eşkıya’ dediler ve ‘saat, ay, yıl’ diyerek ömür biçtiler, hala da biçiyorlar. Ama kervan bir kez yola düşmüştü ve özgürlüğün tadını alan halklar, kadınlar, bu hareketi çığ gibi büyüttü, tohum olup yeşertti. Olgunlaşan bir hareket olarak kervan, doğuş mekanında başlayarak tüm halkları kapsayacak denli geniş bir kurtuluş umudu olarak yoluna devam ediyor.

Tarihin ve direnişin bir diyalektiği olarak; bu harekete sıfatlar yapıştıranlar, ömür biçen düşmanlarımızın ömürleri ise erken doluyor. 38 yıl önce ilk kurşun sıkıldığında iktidarda olan, ömür biçenlerin tarihin çöp sepetindeki halleri, bugünde bu söylemlerle bize saldıranların geleceğini işaret ediyor. Ve hareketimiz ulaştığı düzey, bu gerçeğin ispatıdır. Çünkü bizim ardılı olduğumuz devrim hareketlerinden bir farkımız vardı, bizden önceki onurlu ama yenilgiyle sonuçlanan direnişlerden aldığımız dersler vardı. Dünyada halklar adına çıkan bütün hareketler, devlete karşı devleti ele geçirerek, iktidara karşı, iktidarlaşarak, kazanacağına inanıyordu. Biz ise devlete karşı halkların idaresi, devlete karşı toplumun bilinçlenmesi, ataerkil sisteme karşı kadının öz iradesini esas aldık.

Biz bu mücadelenin öncü militanları, Önderlik felsefesinin hakikat savaşçıları olarak artık şunun bilincine varmak zorundayız. Ateşten bir coğrafyada, ateşten gömlek giyen devrimcileriz ve sorumluluğumuz halklara ve dahası tarihe karşıdır. Çünkü Ataerkil-devletçi Kapitalist Modernite sistemi tüm varını yokunu teknik donanımını, ulus devletin tüm argümanlarını karşısındaki tek alternatif sistemi ve direniş temsil eden bize karşı kullanmaktadır. Onlar kadim Ortadoğu coğrafyasını devletçi uygarlık lehine yeniden dizayn etmek istiyor biz ise bunun karşısında insanlığın beşiği olan bu topraklarda demokratik modernitenin ahlaki-politik toplumunu varlığını sürdürmek istiyoruz.

Bu sistemler arası bir savaştır ve özellikle son yıllarda tüm tekniği ve araçları ile yürütülen savaş bunu bize göstermektedir. Karşımızda sadece bir devlet, bir güç yok, Kapitalist Modernite’nin hegemon güçleri ve onun bölgesel koçbaşı olarak kullandığı devletler ve yerel işbirlikçi guruplar, bunlar aynı tarafın ittifaklarıdır. Bizim ittifakımız ise halklardır, kadınlardır, özgürlükte birleşen devrimci güçlerdir. Önder Apo’nun özgürlük fedaisi olan Demokratik Modernite gerillası gençlerimiz aylardır, ordusu, tekniği, özel timleri, eğitilmiş çeteleri ve elindeki tüm savaş argümanlarıyla yönelen düşmana karşı amansız bir savaş veriyor. NATO’nun üçüncü büyük ordusuna adım dahi attırmıyor ki kendileri de bunu her gün televizyonlara çıkıp farklı cümlelerle itiraf ediyorlar. Onların tekniğine karşı gerillanın felsefesi, taktiği, fedai çizgisi ve inancıdır bunu sağlayan. Düşmanın teknik üstünlüğüne karşı, insan üstünlüğü ile direnen gerilla arkasında binlerce yıllık halkların var oluş kültürü, Demokratik Modernite nehrinde halkların biriktirdiği değerler var. İşte bu yüzden insan iradesi tekniğe üstün geliyor ve direniş tarihine yeni kahramanlık destanları yazıyor.

15 Ağustos Diriliş Bayramını kutladığımız bugünlerde şunu görüyoruz ki, ilk kurşun binlerce kurşuna, ilk ses milyonlarca sese dönüştü ve biz artık dirilişi tamamlayan kurtuluşu/geleceği inşa eden aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Şehitlerimiz dirilişimizi gerçekleştirdi ve önümüze kurtuluşu görev olarak koydu, büyük bir felsefe ve bizi bugünlere getiren şehitler ordusunun vasiyeti ve mirasını taşıma sorumluluğumuz bulunuyor. Ve tüm dünyadaki özgürlük arayışı olan güçlerin umut ve ilham aldıkları bir hareket olma gerçeğimiz var.

Devrim bir var oluş halidir, olmuş bitmiş, olacak bitecek durağan bir hareket hiçbir zaman olmadı, olmayacakta. O yüzden her yıl bizim için başka bir şiyar ve başka bir iddianın adıdır. En büyük ve gerçekleştirilmesi en acil görev bizim için Önderliğin fiziki özgürlüğünü sağlamak olmalıdır. Büyük komutanlarımız Egit, Zilan bize bunu emretmektedir. Uğruna savaştığımız halklar bize bunu emretmektedir. Bizim inancımız kuru teoriler değil, yaşanmış, içinden geçilmiş büyük bir inanç ve felsefedir. Bize bu onurlu geleceğini kuran kadın ve halk olma gerçeğini kazandıran Önderlikle buluşmak dışından başka bir yol yoktur, hepimize bunun dışında bir yaşam haramdır. Önderliğimiz PKK’yi bir aşka benzetir. Aşk, aşık olmak en sevdiklerine kavuşmaktır. Can ile canan olmak, duyguda düşüncede bütünleşmek ve bir olmak yani vahdet-i vücut olmaktır. Bizim aşkımız, özlemimiz, sevgimiz Önderliğimiz ve özgürlüktür. Önderliğimiz fiziki özgürlüğü, halkımız özgürlüğü ve tadını aldığımız özgür yaşam bizim aşığın maşuka kavuşma halidir.

Bu nedenle nerede olursak olalım devrimciliğin aşk halinden taviz vermeden düşünce ve duygularımızı sürekli büyüterek, yüreğimizi sürekli donatarak, özgürlük yolundan asla şaşmadan, amacımıza kilitlenmekten başka bir düşüncemiz olmamalıdır. Devrimcilerin büyük aşkları olur ve bizim büyük aşklarımız için heyecan ve coşku ile çıktığımız bu yolda, şehitlere verilmiş sözümüz, varmamız gereken menzilimiz, almamız gereken yolumuz ve kavuşmamız gereken yarınlarımız bizi bekliyor. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz insanlık tarihinin direniş geleneğinin başarıya ulaşmasıdır.

AYTEN DERSİM

PAJK KOORDİNASYON ÜYESİ

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR