DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ
DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ
0 Yorum
21-08-2021

Tarihte itiraz ve protesto eylemleri arasında en etkili olan açlık grevleri, özellikle Kürdistan ve Türkiye'de son 50 yılda defalarca yapılmıştır. Kürt özgürlük mücadelesinin ilk olarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Diyarbakır 5 Nolu Hapishanesi'nde gerçekleştirdiği açlık grevi, son 10 yılda tek bir talep  Önderlik üzerindeki tecridin kaldırılması ile gündeme gelmektedir.Siyasal ve sınıfsal mücadelelerde son kertede başvurulan direniş yöntemlerinden biridir açlık grevi veya ölüm orucu eylemleri. Tarihsel bir geçmişe de sahip olan bu eylem biçimi, en çok da Kürtlerde vücut bulmuştur. Defalarca girilen açlık grevleri ve ölüm orucu eylemleri, her defasında sonuç verdi ve amacına ulaştı.Özellikle son çeyrek yüzyılda tutsak yoldaşların Önderlik üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattıkları bu eylem biçimi her ne kadar amacına ulaşmış olsa da tecridin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayamadı. Peki açlık grevleri bir eylem biçimi olarak tarih sahnesine nasıl çıktı? Kürdistan ve Türkiye'deki evveliyatı nedir, hangi süreçlerden geçti?

İLK AÇLIK GREVİ EYLEMCİSİ NERVA

Açlık grevleri, oldukça köklü bir geçmişe sahip ve bütün kültürlerde saygıyla karşılanan son derece güçlü politik eylemlerdir. O yüzden de tarihsel akışa baktığımızda birçok örneklerine rastlamak mümkündür. Bunların en başında da Nerva'nın açlık grevi direnişi var. Nerva, Roma İmparatorluğu yaşamış ve imparator Tiberius'ın yakın arkadaşıdır. İmparatorluk döneminde Hristiyanlara yönelik yapılan baskılara tepki göstermek için açlık grevine girmiştir. Nerva'nın açlık grevi eyleminin gerekçeleri de bugünkülere çok benzerdir; cinayet ve işkencenin yaygın olmasına tepki olarak bu eylem biçimini seçmiştir. Tarihteki ilk açlık grevi eylemi olan Nerva'nın direnişi, o günden bugüne örnek teşkil ettiğini savunan görüşler var. Yine bu eylem biçiminin tarihini çok daha eskiye götürenler de var. İlk Hindistan tarihinde açlık grevi eylemlerine rastlandığını ve genellikle ticari konularda haksızlıklığa uğrayan mağdurların alacaklarını tanzim etmek için borçlu olan kişinin kapısında aç oturarak eylemler gerçekleştirdiklerini savunan tezler de var.

HAKSIZLIĞA KARŞI EYLEM TARZI

İkinci tezin sahipleri, M.Ö. 400 ila 750 yıllarını işaret etmektedirler. Yine 1930'lu yıllarda Mahatma Ghandi'nin de 'ahimsa' olarak bilinen sivil itaatsizlik fikriyle İngiliz işgali altında bulunan Hindistan'da açlık grevi eylemlerini tercih ettiği görülmüştür. Hindistan'da görülen örneğin aynısına, İrlanda tarihinde de rastlıyoruz. Erken dönemlere ve Hristiyanlık öncesi dönemlere kadar dayanan Troscadh ya da Cealachanadı adı verilen bu eylem tarzı, haksızlığa uğramış kişi kendisine haksızlık edenin kapısında aç oturur ve onu haksızlığı telafi etmeye zorlardı. Hatta toplum içerisinde onu utandırmak için de yapılan bir eylem olarak bilinirdi. Bu eylem biçiminin ise Hindistan'daki ile çokça benzerlikleri olduğu görülüyor.

İRLANDALI AÇLIK GREVİ EYLEMCİLERİ

Dünya tarihine baktığımızda ve politik mücadeleleri incelediğimizde, Kürtler kadar İrlandalılar da açlık grevi eylemlerine en çok başvuran ulus olarak duruyor. Zira İngiltere işgalciliği altında olan İrlandalı ulusalcılar, işgale karşı durmak için 1900’lerin başından itibaren açlık grevleri ile bu durumu protesto etmişlerdir. Bu eylemlerden birinde 1917’de bir İrlandalı açlık grevcisi zorla beslenme sonucu, 1920’de ise İrlanda’nın Cork şehri belediye başkanı 74 günlük açlık grevi eylemi sonunda hayatını kaybetmiştir. Yine yakın dönem İrlanda bağımsızlık mücadelesinde de bu eylemin sıkça başvurulan bir yöntem olduğu görülmüştür. Bobby Sands ve arkadaşları, 1981’de Kuzey İrlanda’da açlık grevine başlar. Talepleri siyasi tutuklu statüsüne alınmaktır. 27 yaşında, 5 Mayıs 1981’de, açlık grevinin 66. gününde hapishanede hayatını kaybeder. Sonrasında 9 Cumhuriyetçi daha hayatını kaybeder. Totaliter politikaları dolayısıyla İngiltere’nin açlık grevi eylemlerine tanıklığı yalnızca İrlandalıların pratikleri ile de sınırlı değil. Örneğin İngiltere’de kadınlara oy hakkı tanınması için mücadele eden süfrajet Marion Wallace-Dunlop, 1909’da tutuklanır, 5 Temmuz’da açlık grevine başlar, 91 saat sonra serbest bırakılır. Sonrasında diğer süfrajetler de açlık grevine başlar, ancak hükümet zorla besleme yoluna gider.

TARİHİN İLK KİTLESEL EYLEMLERİ

Tarihteki ilk kitlesel açlık grevi eylemi ise 1880’e dayanıyor. Çarlık rejimi altındaki Rusya’da çarlığın zorla çalıştırma kampları olan gulaglarda tutulan siyasi tutuklular, insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları için kendilerine verilen yiyecekleri reddederek durumu protesto ederler. ABD’nin California eyaletindeki hapishanelerde 2013’te yaşanan açlık grevleri kitlesel katılımıyla dikkat çekmiştir. California cezaevlerindeki açlık grevlerine yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Tarihin en kitlesel açlık grevi eylemi olarak kabul edilen bu eylemde, bir kişi hayatını kaybeder. Eylem ise tutukluların devletin hücre hapsi uygulamalarını protesto etmesiyle amacıyla başlamıştır.

DÜNYA GÜNDEMİNE GİRMİŞ OLAN EYLEMLE

Dünyada gündeme gelen diğer başlıca açlık grevleri ise şöyle:

* İsrail’de Filistinli tutuklular İsrail’in Filistin politikasını ve hapishanelerdeki baskılarını protesto etmek amacıyla sık sık açlık grevlerine giriyorlar.

* Gauntanamo’da ABD tarafından hapiste tutulanlar 2002, 2005 ve 2013 başta olmak üzere birçok kez işkence ve kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevine girdiler.

* Sri Lanka’da Tamil Kaplanları üyesi tutsaklar yine bu eyleme başvurdular.

* En yakın örneklerden biri ise İspanya’da yaşandı. 2017’de gerçekleşen Katalonya’nın bağımsızlık referandumu sonrası bazı Katalan yetkililer İspanya hükümeti tarafından tutuklanmıştı. Bu yetkililerden 4 kişi 2018’de haksız yere tutuklandıklarını belirtip durumu protesto etmek amacıyla açlık grevine girdi.

TARİHİN EN UZUN AÇLIK GREVİ

Dünya tarihinin en uzun açlık grevi ise yine Mahatma Ghandhi’nin ülkesinde, Hindistan’da gerçekleşti. Hindistan’da askerler 4 Kasım 2000’de Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası’na dayanarak Malom Katliamı olarak adlandırılan bir katliamla 10 sivili öldürdü. İrom Sharmila isimli kadın olayın ardından açlık grevine başlar ve 7 Kasım’da 'intihara teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanır. Mahkeme kararıyla Sharmila’nın beslenmesi için burnuna tüp yerleştirilir. Sharmila eylemini sonlandırdığı 9 Ağustos 2016’ya dek bu zorla beslenme yöntemi dışında herhangi bir şey yemez. Sharmila’nın karşı çıktığı, Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası, kuzeydoğu eyaletleri ile Keşmir’in Hindistan kontrolü altındaki kısmında uygulanmaktadır.

KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE'DE AÇLIK GREVLERİ

Türkiye’de bilinen ve ses getirmiş ilk açlık grevi Nazım Hikmet’in 1950’de başlattığı açlık grevidir. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’yle tutuklanan Celal Bayar da cezaevinde iki günlük süreli açlık grevi yapmıştır. Bir diğer ses getiren açlık grevi de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinden hemen önce, 1972’de başlattıkları açlık grevidir. Fakat genel olarak açlık grevi ve ölüm orucu gibi eylem biçimleri, Kürdistan ve Türkiye'nin gündemine 1980 askeri darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde gerçekleşen direnişler ile girmiştir. 20 Nisan 1981’de zorla besleme sonucu hayatını kaybeden Ali Erek’in Kürdistan ve Türkiye’de açlık grevlerindeki ilk şehit olarak kabul edilir. Hapishanenin kötü koşulları ve yoğun işkenceye tepki olarak 1982’de gerçekleştirilen ölüm orucunda ise Kemal Pir, Hayri Durmuş, Akif Yılmaz ve Ali Çiçek şehadete ulaşır. Dünyanın en kötü koşullarına sahip olan 10 hapishanesinden biri olarak kabul edilen Diyarbakır 5 Nolu Hapishanesi'nin 'ünlü' işkencecisi Esat Oktay Yıldıran'ın zülüm sistemine karşı emsalsiz bir direniş gösteren tutsaklar, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin de çıtasını yükseltmişlerdi. Tek tip elbise uygulamasının kaldırılması, işkencelerin sona ermesi, insani ve sosyal yaşam koşullarının düzenlenmesi ve siyasi tutukluluk hakkının tanınması talepleri ile 1984’te başlayan açlık grevi eylemleri sonucunda Diyarbakır ve Sağmalcılar cezaevlerinde 6 kişi şehit düşer. 1995 ve 1996 yıllarında birçok cezaevinde kitlesel açlık grevleri yaşanır ve ikisi 1995’te, 12’si de 1996’da olmak üzere 14 kişi şehit olur. F Tipi cezaevlerine karşı 2000–2007 yılları arasında başlatılmış olan açlık grevi/ölüm orucu eylemlerine yüzlerce kişi katılmıştı. 48’i cezaevinde, 13’ü tahliye olduktan sonra, 7'si ise destekçilerden olmak üzere toplam 68 insanın şehadetiyle sonuçlandı. Bu, Kürdistan ve Türkiye tarihinin en fazla ölümlü açlık grevidir.

TECRİT VE AÇLIK GREVLERİ

Kürdistan'ın yakın tarihini ele aldığımızda da emsalsiz açlık grevi direnişleri ile karşılaşıyoruz. Özellikle 2012’de Önderlik üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle hapishanelerde başlatılan açlık grevi eylemleri, 68 gün sürdü. Bu eylemde de on binlerce tutsak yoldaş açlık grevine girdi, neticede amaçlarına ulaşıp tarihin akışına yön verdiler. Kürdistan, Türkiye ve Avrupa'da da Kürtler bu eylemin niteliğine paralel olarak yoğun bir direniş sergiledi. Öyle ki, Önderliğin 'Tutsakların eylemleri amaçlarına ulaşmıştır. Artık eylemi sonlandırabilirler' mesajından sonra bile sokaklar hala canlıydı ve polis araçlarından şu anonslar yapıldı: “Önderiniz Abdullah Öcalan eylemlerinizi bitirip evlerinize dönmenizi istiyor. ”Yine tecridin kaldırılması talebiyle 2016’da bu kez Kürt siyasetçileri ve aydınları HDP Amed İl Örgütü'nde açlık grevine girdi. Bu eylem de kardeşi Mehmet Öcalan'ın Önderlik ile yaptığı görüşmeden sonra sonlandırıldı.

90 GÜN AÇLIK GREVİNDE KALDI

Dersim’de Kemal Gün oğlunun kemiklerinin devlet tarafından kendisine teslim edilmesi için 2017’de açlık grevine girdi. Gün, 90. gününde valinin oğlunun kemiklerini kendisine teslim edeceğini belirtmesi üzerine açlık grevi eylemini sonlandırdı. Yine 2017’de görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, KHK ile ihraç edildikleri görevlerine tekrar dönmek talebiyle Ankara’da uzun süreli bir açlık grevine girdi.

200 GÜN SÜREN EYLEM

Son olarak Kasım 2018’de DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’le başlayan ve birçok hapishaneye yayılan açlık grevi eylemine tanıklık ettik. Bu, Kürdistan ve Türkiye tarihinin en kitlesel ve gündeme oturan eylemiydi. Güven ile başlayan ve sonrasında farklı ülkelerde birçok kişinin de katıldığı, son olarak Kürdistan ve Türkiye’deki cezaevlerinde yüzlerce tutuklunun devam ettiği bir açlık grevleri süreci yaşandı. Talep yine aynıydı; Önderliğin üzerindeki tecridin sonlandırılmasıydı. Dışarıda ve hapishanelerde on binlerce kişi açlık grevi eylemine girdi. Hatta son bir ayında ise onlarca tutsak, eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.

FEDAİ EYLEMLERİ

200 gün süren bu eylem, dışarıda Beyaz Tülbentli Anneler öncülüğünde her gün sokaklarda direnişlere konu olurken, içeride ise çok daha fazlası yaşandı. Zülküf Gezen ile başlayan ve sonrasında Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akıcı, Siraç Yüksek, Mahsum Pamay, Ümit Acar ve Uğur Şakar'ın fedai eylemleri gerçekleşmişti. Netice itibarıyla Asrın Hukuk Bürosu avukatları 26 Mayıs 2019’da Önderlik ile bir görüşme yaptıklarını açıklayarak, Önderliğin eylemlerin amacına ulaştığını ve derhal sonlandırılması gerektiği mesajını iletti.

TALEP AYNI: TECRİT SONLANDIRILSIN

Bugün de tecridin kaldırılmasını talep eden bir açlık grevi eylemi sürüyor. 27 Kasım 2020’den bu yana Türk cezaevlerindeki tutsak yoldaşların başlattığı süresiz-dönüşümlü açlık grevi eylemleri cezaevlerinde 269. Maxmur da 248,Yunanistan Lavron kampında 231. gününde devam etmektedir. Tüm tedirginlik tekrardan cezaevlerinde ve diğer alanlarda şahadetlerin yaşanmasıdır. Bu şahadetlerin yaşanmaması , Önderlik üzerindeki ve bütün alanlardaki tecriti kırmak ve için açlık grevlerine ses olalım ve mücadeleyi dahada yükseltelim.Mücadele yükseldikçe faşist Türkiye rejimi ya adım atacaktır yada yıkılıp yok olmaktan kurtulamayacaktır.

TECRİTE SON ! TECRİT İNSANLIK SUÇUDUR ! AÇLIK GREVİNE SES OL ! 

SİYASİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR !

ÖZGÜR EREN

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (11.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

BİZİM ÖYKÜMÜZ BİR HALKIN DİRİLİŞ ÖYKÜSÜDÜR

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (12.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (13.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NIN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR