ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR
ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR
0 Yorum
10-10-2021
 

KDP, faşist Türk devletinin Güney Kürdistan’a, Şengal ve Rojava’ya saldırısında Hareketimizin varlığını bahane etmekte ve Kürdistan sınırlarının dışına çıkmasını istemekte. Dikkat edilirse KDP  Bakure Kürdistan hariç her yerde Hareketimizin varlığını Kürtlere saldırılara neden göstermekte. Bu faşist Türk iktidarının politikasıyla rol paylaşımıdır.  Kaynağı,  ABD-İngiltere-İsrail’in ortak kararına dayanmaktadır. Hatırlanırsa  ABD, Hareketimizin kurucularına, önder kadrolarının isminin para ödülü konularak her yıl yenilenen vurma kararı aldı. Bu, PKK Hareketinin imhasında, Önder APO üzerinde sıkılaştırılmış mutlak tecrit politikasından vazgeçmeyeceklerinin, mücadelemizin tasfiye edilmesinin kararıdır. Bu kararları gereği sahada KDP’ye düşen rol, faşist Türk devletinin politikalarını Güney Kürdistan, Rojava, Maxmur ve Şengal’de uygulamaktır. Faşist Türk devleti, Bakure Kurdistan’da kendi kontrolündeki sınırlar dahilinde sistematik olarak hem gerillaya hem topluma, siyasi temsilcilerine, faaliyetlerine, iradesine özel savaş yöntemleriyle ırkçı, faşist saldırılar geliştirmekte, örgütlülüğünü dağıtmak istemektedir. Bakure Kürdistan saldırılarını bizzat faşist Türk devleti yürütmektedir.  Kürdistan’ın diğer alanlarında ise partnere ihtiyacı vardır.  Bunun için en iyi biçilmiş kaftan KDP’den başka bir güç olamaz.  PKK’yle ulusal birlik kongre çalışmalarının örgütlenmesinde temel güçlerden biri olarak aktif yer alan KDP, neden şimdi Kürdistan’da PKK’nin varlığını, meşruluğunu inkar ediyor? O dönem uluslar arası güçler siyaseten Kürt birliğini öne çıkardılar, plan istedikleri gibi yürümeyince müdahale ederek durdurdular.  Şimdiki plan, Önder APO’suz Kürt sorununu hal etme olduğundan öncelikle örgütlü güç olarak PKK Hareketi, Kadın Hareketini dağıtmak, bitirmektir. Bu siyasetin gereği olarak KDP yetkilileri her fırsatta ‘PKK Başur’da misafirdir, sınırların dışına çıksın, Güney Kürdistan’ın statüsüne saygı göstersin’ gibi kabahitini, suçunu açığa vuran beyanlar vermekteler. Fikir-zikir ve eylemlerini göstermeye yeterlidir. Bu komplocu siyaset gereği Şengal için Irak-KDP-Türk devleti 9 Ekim Şengal’e yönelik komplo anlaşmasında birleştiler. Ve Birleşmiş Milletler her defasında bu anlaşmanın uygulanmasına işaret etmekte. Irak, Türk devletinin Şengal’e her hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada bu anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini belirtmekte.  Görüşme adı altında Şengalli Ezidilerinden geri adım attıramayan Irak-KDP, bu kez masada yapamadıklarını askeri imhayla yaparak  Ezidilerin iradesini teslim almaya çalışmaktalar. Ezidi halkının öncüsü Said Hesen bu nedenle şehit edildi. Ya teslimiyet ya ölüm tüm Kürtlere dayatılmaktadır.

Önderliğimizin, Özgürlük Hareketimizin mücadelesi sonucu Kürt inkar siyasetini artık yürütemeyen komplocu güçler, 21. Yüzyılda komploda sonuç almak için bir noktaya kilitlenmiş durumdalar.  O da Önderliğimizi mutlak tecrit altında tutma, Hareketimizi yüzde yüz imha etme ve tasfiye etmedir.  Bunu sağlamadığı sürece Ortadoğu’da esasta Kürt sorununu siyasi olarak gündeme getirmeyecektir.  Zaten Önder APO’suz Kürt sorunun çözümü demek, çözümsüzlük ve Kürdistan’ın yeniden paylaşımı, sömürgeciliğin yeni biçimlerde sürdürülmesi olacaktır. Özgür Kürdistan’ı ancak özgürlük için mücadele edenler, savaşanlar isteyebilir, savunabilir. Uşaklık yapanların çözümü ise efendiye hizmet, xulamlıktır. Kürt halkının açığa çıkmış özgür iradesini zayıflatmak ve teslim almak için Rojava Kürtlerinin özerk yönetimini şimdiye kadar resmen tanımadılar, siyasi muhataplık sürecini başlatmadılar. Bazı idari, askeri, teknik pratik işler dışında kayda değer bir ilişki yoktur. Siyasi süreci tartışmaya niyet ettiklerinde ise sahaya ENKS piyonunu sürmekteler. Sahada hiçbir varlık göstermemiş DAİŞ’e karşı kılını kıpırdatmamış, Türk devletinin PYD’yi Rojava’dan temizlemesine bel bağlayan Afrin işgalinden alçakça rol kapma beklentisine giren ENKS,  devrim mirasının üzerine konmanın bin bir kirli ilişki ağı içindedir. Binlerce şehidin kanının döküldüğü Rojava ve Bakure Suriye’de şehitlerin kanı üzerine oturmayı hedefleyen ahlaksız siyasi bir plana sahip mirasyedicilik rolündedir. ENKS yetkilileri Hareketimizi suçlayarak ENKS ve PYNK’nin bir araya gelmesini istemediğini ileri sürüyor. Hem düşmanla kol kola hem Kürtler adına temsil yetkisi isteme aymazlıktır!

Kürtler için kesintisiz 40 yılı aşkın mücadele yürütmüş meşru bir Hareket olarak PKK’yi tanımayan, bu konuda Kürt düşmanlarıyla ortak dili, ağzı kullanan, ortak siyaset izleyen hiçbir Kürt siyasi partinin ve şahsiyetin de Kürdistan ve Kürtlerin geleceğine ilişkin söz söyleme hakkı yoktur. Halkımız bu ihanet gruhunu iyi tanımalı. PKK’yi tanımayan ve buna rağmen kendisini Kürt siyasi gücü, partisi, şahsiyeti olarak tanımlıyorsa  derin komplonun ya uşağıdır ya maşasıdır ya aktif ortağı ve aktörüdür.  Çünkü bu çizgide olmayan Kürt siyaseti yaşam şansı tanınmaktadır. Hareketimizin karşılaştığı saldırılar bu nedenledir. Önderliğimiz, teslimiyetçi siyasi çizgiyi red ederek Kürt halkına alternatif üçüncü çizgiyi gösterdiği ve Hareketimiz, kadroları ve halkımız da bunu uyguladığı için yeniden istenmeyen ilan edilmiştir. Unutmayalım 9 Ekim uluslar arası komploda ‘no person! Diye istenmeyen kişi ilan edilen Önderliğimiz İmralı esaretine mahkum edildiyse şimdi Hareketimiz her yerde istenmeyen ilan edilerek ve tüm kadroları hedeflenerek, dostları tehdit edilerek, Kürt halkı da katliamla baskı altında tutularak, korkutularak terbiye, teslimiyet dayatılmaktadır. Buna karşı direnildiği için öfkeliler. Komplo şimdi Hareketimizin meşruluğunu inkar ve imha üzerinden yürümektedir.  PKK’nin Kürt halkı için varlığını inkar etmek komploda ısrar etmek ve düşman politikalarını uygulamaktır. Bu bu kadar net ve açıktır.  Bu güçleri Kürt siyasi hareketinden saymak onursuzluktur, tarihe karşı, halka karşı suç işlemektir.  Çeşitli egemen güçlerden aldıkları siyasi destekle Hareketimize dil uzatan, halkta muğlaklık yaratmak isteyenler ne zamanki ki bu pratiklerinden vazgeçerse o zaman Kürtler adına konuşma hakkı vardır. Yavuz-hırsız misali kimse rol devşirme gayesine girmemeli. Rol devşirilirse bile gerçekler her zaman daha baskın gelecektir. Böylesine kurmaca iktidarcıkların ömrü de uzun olmayacaktır. Düşmanla işbirliğine girmiş ihanet yoluna girmiş olanların siyasi iradesel varlığından söz edilemeyeceğinden bir Kürt siyasi gücü olarak tanımak Kürtlere hakarettir.

DAİŞ bitince ya da DAİŞ tehlikesi berteraf edilince ne olacak?  Görüldüğü gibi Afrin-Serikani de işgal hareketinin önü nasıl açıldıysa böyle bir savaş tekrar yaşanabilir. Önemli olan halkımızın kendisini işgal saldırısına göre hazırlamasıdır. KDP’leşmiş Kürde evet ya da tüm Kürtleri KDP çatısı altında toplamaya çalışmaktalar. KDP çizgisinin tüm Kürdistan’da hakim olmasını istemekteler.  KDP’nin Kürdistan’ın geneline açılabilmesi, yer edinebilmesi için Hareketimizin imhasını öncelikli hedef belirlemekteler. Komplonun güncellenmiş haliyle KDP’nin rolü daha fazla öne çıkmıştır. Tüm Kürtler KDP gerçeğini özelde bu yönlü görmeli, sorgulamalıdır.  Ortaya çıkan gelişmelerden ve kadınların, gençlerin, Kürt halkının direnişiyle sağladığı kazanımlardan yararlanmak istemekteler. Her yerde Kürtlere düşmanlığıyla ün kazanmış ve iç-dış siyasetini, varlığını Kürt düşmanlığına oturtmuş bir Türk devletinin soykırımcı politikasının arkasında öncelikli olarak ABD-İngiltere-İsrail ve çıkarları yatmaktadır. Türk devleti, ABD’nin-İngiltere’nin, İsrail’in Ortadoğu’da jandarmalığını yapmakta. Ayrıca Türk devletinin kendisine has özel hedefleri de var ve bu hedefleri gizli değil. Kürt halkının 21. Yüzyılda da sömürge olarak kalmasını sağlamak, yeni Osmanlıcılık hayaliyle Arapların hamiliğine soyunmak ve Ortadoğu’da liderlik rekabetine girerek hakimiyet savaşı vermek gibi.  Kürdistan’a tüm askeri saldırılar, uçuşlar söz konusu devletlerin, NATO ve Birleşmiş Milletlerin bilgisi ve onayıyla yapılmaktadır.

Türk devletine istihbarat bilgileri dahil her türlü desteği vermekteler. Her şeyden önemlisi siyaseten Türk devletinin savaş suçunu, devlet terörünü ve diğer suçlarını gizleyip Hareketimizi terörize ederek Türk devletinin yaptıklarını uluslar arası hukuka dayalı göstererek sürdürülmesine imkan oluşturmaktalar. PKK’nin yarattığı mirası, kazanımları sonuna kadar kullanmaya çalışan öte taraftan Hareketimizi baş düşman ilan ederek  Ortadoğu stratejilerinde engelsiz yürümeyi hedeflemekteler. Tam da mevcut dünya sistemi bir değişim arifesindeyken ve Kürt halkının özgürleşme imkanları doğmuşken bu denli katı bir imha politikası yürütülmektedir.

Kürt halkının kendi içinde siyasi, ahlaki bir kriteri olmayacak mı, yok mudur? Elbette Kürt halkı onurlu, ilkeli bir halktır. Yaptığı tüm eylemlerde ve siyasi faaliyetlerde, açıklamalarda her defasında Kürt siyasi güçlerini ulusal birliğe ve bunun ruhuna, özüne uygun davranmaya çağrı yapmaktalar. Bu meşru duruşu belli ki daha ileri götürmek gerekir. Her ne kadar fiili olarak Kürt siyasi güçleri ulusal bir kongreyle bir araya gelemiyorsa ya da gelmiyorsa o zaman ilkelerini ortaya koyarak yeniden Kürt kamuoyuna açıklayarak her siyasi partinin tutum belirlemesini isteyebilir. Her Kürt siyasi gücün, her güçle siyasi görüşme, diyalog içinde bulunabilir. Ancak tek şartla. Birbirine düşmanlık yapmaması, Kürt düşmanlarının gizli-açık planında yer almaması ve Kürt halkına ihanet etmemesi, çıkarlarına zarar verecek anlaşmalara girmemesidir.

Ronahi Serhad

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR