9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN
9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN
0 Yorum
07-10-2021
 

Nereden bakılırsa bakılsın, 24’üncü yılın AKP-MHP faşizminin yıkılacağı bir yıl olacağı kesin gibidir. Fakat komployu esas yaşatan güç ABD’dir. Bunu çok iyi biliyor ve bunda asla yanılmıyoruz.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 9 Ekim 1998 uluslararası komplosu ve komploya karşı mücadele 24’üncü yılına giriyor.

Kürdistan’ı parçalayarak sömürgeci-soykırımcı egemenlik altına alan güçler, Kürdistan’ı özgür ve birleşik hale getirmek isteyenlere karşı 23 yıldır komplocu bir saldırıda bulunuyor.

Böyle bir saldırı temelinde 23 yıldır Kürdistan’da tarihin en kirli savaşlarından biri yürütülüyor ve ‘Kürt sorunu’ denen sorunun çözümü engelleniyor.

Önder Apo öncülüğünde Kürtler, 23 yıldır uluslararası komploya karşı “Güneşimizi Karartamazsınız” şiarıyla direniyor ve özgürlük mücadelesini kesintisiz yürütüyorlar.

Kürdistan’ın özgürlüğünü hedefleyen bu mücadele, aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesini ve insanlığın kurtuluşunu hedefliyor.

Tarihin en haklı, en anlamlı, en doğru ve aynı zamanda da en zorlu mücadelesi oluyor. Fedai çizgisinde süren 23 yıllık bu özgürlük ve insanlık mücadelesini selamlıyor, kahraman şehitlerini saygıyla anıyoruz. 24’üncü yıl mücadelesinde de herkese üstün başarılar diliyoruz.

Şimdi 23 yıl öncesine dönüp bakarak bugünkü durumu ve muhtemel geleceği anlamaya çalışalım.

Sovyetler Birliği’nin çözülüşü üzerine ABD, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adıyla bir strateji oluşturmuş ve yeni bir dünya savaşı başlatmıştı.

Saddam Hüseyin Yönetiminin 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt’i işgal etmesinden de yararlanarak Ortadoğu’yu denetime almak üzere kapsamlı bir askeri harekata girişmişti.

‘Şer Ekseni’ dediği İran, Irak ve Suriye’yi etkisizleştirmek ve bunun için de TC Devletini kullanmak istiyordu. Buna karşılık TC de “PKK’nin yok edilmesini” dayatınca, dönemin ABD Yönetimi “PKK’yi yok etmek amacıyla” ‘Uluslararası komplo’ denilen saldırıyı planladı. Söz konusu planı dönemin başkanı Bill Clinton imzaladı ve uygulamasını tüm ABD Yönetimleri yürüttü.

Söz konusu plan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın imhasını ve bu temelde PKK’nin tasfiye edilmesini hedefliyordu. Bu temelde dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad üzerinde baskı kurularak ve biraz da vaat verilerek Önder Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998 günü Suriye’den çıkması sağlandı.

Plana göre, gitmek istediği Yunanistan’a sokulmayacak ve geri dönüşte de havada yok edilecekti. Bunun için TC Yönetimiyle birlikte dönemin Mısır ve Yunanistan yönetimlerini de aktif olarak kullandı.

Söz konusu komplo, Önder Abdullah Öcalan geri dönmeyip de Yunanistan’dan Rusya’ya gidince bozuldu. Böylece ilk imha planı boşa çıkartılmış oluyordu. Bunun üzerine ABD Yönetimi, Önder Apo’ya yönelik bir sürek avı başlattı ve dört ay sonra Kenya’da sıkıştırarak TC’ye teslim etti.

Bunun için de ihtiyaç duyduğu herkesi kullandı. Böylece TC idam edecek, bir yandan PKK tasfiye olurken, diğer yandan da Türkiye-Yunanistan ilişkileri düzelerek ABD’nin Ortadoğu’ya dönük gücü artacaktı.

Başta Saddam Hüseyin Yönetimine karşı olmak üzere TC Yönetimi Ortadoğu’daki tüm ABD saldırılarını destekleyecekti.

Fazla uzatmazsak, 23 yıl işte bu temelde geçti. TC Yönetimleri ABD’ye bazen destek verdi, bazen de vermedi. ABD Saddam Hüseyin Yönetimini yıktı, fakat İran ve Suriye’de istediğine tam ulaşamadı.

Önder Apo idam planını boşa çıkardı, ardından gelen ‘çürütme politikasını’ yenilgiye uğrattı. Bunun sonucunda ABD, komployu başarıya ulaştırması amacıyla Tayyip Erdoğan Yönetimini görevlendirdi.

19 yıldır da AKP Yönetimi, ABD desteğinde uluslararası komployu başarıya götürmek için çalıştı. Ancak sonuçlar ortadadır. PKK’yi yok etmek için görev almış olan ve 19 yıldır savaşan Tayyip Erdoğan Yönetiminin kendisi şimdi yok olma sürecindedir.

Önder Apo, TC’nin komplodaki rolünün “Gardiyanlık” olduğunu belirtti. 23 yıldır TC Yönetimleri uluslararası komplo için gardiyanlık yapıyor. 19 yıldır da bu gardiyanlık görevini Tayyip Erdoğan yürütüyor.

Bu 19 yıl içinde ABD, Tayyip Erdoğan Yönetimine defalarca fırsat ve şans verdi, hiç kimseyi desteklemediği kadar Tayyip Erdoğan’ı destekledi. Fakat sonuçlar ortadadır.

Tıpkı Esat Oktay Yıldıran gibi, Tayyip Erdoğan da gardiyanlık görevini başaramamış durumdadır. Ne yapsa da Önder Apo ve PKK karşısında başarılı olamamıştır. Kendinden önceki yönetimler gibi çözülme ve çökme noktasına gelmiştir.

Şimdi başarısız gardiyan son bir şans daha istemeye çalışsa da, öyle anlaşılıyor ki yeni gardiyan arayışında olan ABD artık bu şansı vermemektedir.

Bu kadar yıl başarısız olmuş bir kişiye kim yeni şanslar verir? Belli ki ABD de Tayyip Erdoğan’a artık yeni şans vermek istememektedir. Tayyip Erdoğan’ın yükünü artık taşıyamamaktadır. 19 yıllık kiri temizleme gücünü gösterememektedir.

Bunun sonucudur ki, söz konusu gardiyan bu sefer Rusya’ya başvurmak ve biraz da şantaj yaparak ömrünü uzatabilecek desteği Rusya’dan sağlamak istemiştir. Bu tutumla bir yandan ABD’ye şantaj yaparken, bir yandan da “Siz de kaybedersiniz” diyerek Rusya’yı tehdit etmek istemiştir.

“Ya iktidar ömrümü uzatacak destek verirsiniz ya da beni ülkenize kabul etmek zorunda kalırsınız” demiştir. Tabi bu kadar zayıf düşmüş bir güce Rusya’nın fazla destek vermesi beklenemez.

23 yıllık gardiyanlığın sonu ve geldiği nokta işte budur: Son gardiyan Tayyip Erdoğan’ın gittiği her kapıdan kovulması ve bütün kapıların artık ona kapanmış olmasıdır. Peki şimdi ne olacaktır? Acaba ABD yeni bir gardiyan daha bulup söz konusu saldırıyı sürdürme başarısını gösterebilecek midir? Yoksa Rusya, pragmatist yaklaşımıyla daha fazla kullanmaya devam mı edecektir?

Fakat ABD’ye faydası olmayanın Rusya’ya da pek faydası olmaz ve iki güç arasındaki ilişkiler buna fırsat da vermez.

O halde gerisi gardiyanın ne yapacağına kalıyor. Bazılarına göre kaderine razı olup, 19 yıldır çalıp çırptıklarını kurtarmaya çalışacaktır.

Kimilerine göre ise, çılgınca saldırılara girişerek ömrünü uzatmak ve çaldıklarını korumak isteyecektir. Tayyip Erdoğan yönetimi için başka bir yol kalmamış durumdadır. İçine düştüğü iç ve dış tecrit onu böyle bir noktaya getirmiştir.

Ancak MHP AKP’yi bitirirken, AKP de Türkiye’yi bitirmiştir. Dolayısıyla AKP çizgisiyle artık Türkiye’nin yürütülme imkânı kalmamıştır. Türkiye için yeni bir çıkış gereklidir ki, bunun da ancak Kürt özgürlüğüne dayalı gerçek bir demokratikleşme olabileceği açıktır.

Bu nedenle HDP’nin önü açıktır. Son HDP Deklarasyonunun bu kadar etki yapmış olması bu nedenledir. Adeta Türkiye’de karanlığı aydınlatan bir ışık olmuştur. CHP ve diğerleri için de HDP’ye yakınlaşmaktan başka bir şans kalmamıştır.

Bütün bunlar, ABD için, yeni bir gardiyan bulma ve bu temelde komployu devam ettirme imkânını azaltmaktadır. ABD’yi Kürtlerin ve Türkiye toplumunun iradesine boyun eğmeye ve Kürt özgürlüğü temelindeki demokratikleşmeyi kabul etmeye zorlamaktadır.

Birinci Dünya Savaşı içinde ve Lozan’da ortaya çıkartılan Kürt sorununu çözmeye razı olmak zorunda bırakmaktadır.

Bunun da yolunun Bill Clinton’un imzaladığı uluslararası komplo kararnamesini yürürlükten kaldırmak olduğu açıktır. İşte o zaman uluslararası komplo sona erer ve Kürt sorununun demokratik çözümünün önü açılır. Böylece, Bill Clinton daha hayattayken ABD de 23 yıl önce yaptığı tarihi hatayı düzeltmiş olur.

Uluslararası komploya karşı 24’üncü yıl mücadelesi insana işte bunları düşündürtmektedir. Nereden bakılırsa bakılsın, 24’üncü yılın AKP-MHP faşizminin yıkılacağı bir yıl olacağı kesin gibidir. Fakat komployu esas yaşatan güç ABD’dir. Bunu çok iyi biliyor ve bunda asla yanılmıyoruz.

Dolayısıyla AKP-MHP faşizmi yıkılırken, komployu yürütecek yeni bir gardiyanın bulunmasına da fırsat vermememiz gerekiyor. Faşizmle komployu birlikte yıkmayı başarmamız gerekiyor.

SELAHATTİN ERDEM

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

ÖNDERLİK GERÇEĞİ VE PKK DENEYİMİ

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (9.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (10.BÖLÜM)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR